Net chodzi kilka razy wolniej - log HiJackThis


(Ableblebleble) #1

http://wklejto.pl/9603

Net chodzi wyjątkowo wolno. Wydaje mi się, że w tym logu jest kilka niepotrzebnych rzeczy, których jeszcze wczoraj nie było.

NP:

Mogę się tego pozbyć?


(Spandau) #2

Log HJT OK

Pobierz Combofix przeskanuj system i daj log na forum