NET Framework


(qrczak13) #1

Spróbuj tak:

odinstaluj net.framework

wejdź do folderu C:\WINDOWS\system32 i znajdź mscoree.dll i zmień jego nazwę na mscoree.bak

zainstaluj na nowo 1.1 lub 2.0.