Net mi zwalnia + nie moge otwierac stronek


(Axel 14) #1

Witam.

Wklejam loga poniewaz strasznie mi net zwalnia + zadna stronka mi sie nie wlacza w firefoxie ani w IE.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 15:22:14, on 2006-07-17

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\cFosSpeed\spd.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\outpost.exe

C:\WINDOWS\win32host.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\Razer\razerhid.exe

C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe

C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\WINDOWS\system32\mssvcc.exe

C:\WINDOWS\system32\Sygate32.exe

C:\WINDOWS\system32\msdconfig.exe

C:\WINDOWS\system32\winsystems.exe

C:\WINDOWS\System32\win32update.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\WINDOWS\system32\qttask.exe

C:\WINDOWS\system32\mssecure.exe

C:\Program Files\cFosSpeed\cFosSpeed.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Gigabyte\Gigabyte Windows Utility Manager\gwum.exe

C:\Program Files\Razer\razertra.exe

C:\Program Files\Razer\razerofa.exe

C:\Documents and Settings\Burak xD\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wanadoo.fr

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL (file missing)

O2 - BHO: IeCatch5 Class - {2F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF7} - C:\PROGRA~1\FlashGet\jccatch.dll

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\fgiebar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [razer] C:\Program Files\Razer\razerhid.exe

O4 - HKLM\..\Run: [zBrowser Launcher] C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe


O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM\..\Run: [msconfig38] mssvcc.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Sygate Personall Firewall] Sygate32.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MS Config] msdconfig.exe

O4 - HKLM\..\Run: [winsystems25] winsystems.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Win32 Kernel Update] C:\WINDOWS\System32\win32update.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Outpost Firewall] C:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\outpost.exe /waitservice

O4 - HKLM\..\Run: [OutpostFeedBack] C:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\feedback.exe /dump:os_startup

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\WINDOWS\system32\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [secures23] mssecure.exe

O4 - HKLM\..\Run: [cFosSpeed] C:\Program Files\cFosSpeed\cFosSpeed.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [msconfig38] mssvcc.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [Sygate Personall Firewall] Sygate32.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [MS Config] msdconfig.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [winsystems25] winsystems.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [secures23] mssecure.exe

O4 - HKCU\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit

O4 - HKCU\..\Run: [Sygate Personall Firewall] Sygate32.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MS Config] msdconfig.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [Steam] C:\Program Files\Steam\Steam.exe -silent

O4 - HKCU\..\Run: [lr5] C:\WINDOWS\system32\ll5.exe

O4 - Global Startup: gwum.lnk = C:\Program Files\Gigabyte\Gigabyte Windows Utility Manager\gwum.exe

O8 - Extra context menu item: Download All by FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: Download using FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O9 - Extra button: Szybkie dostosowywanie programu Outpost Firewall Pro - {44627E97-789B-40d4-B5C2-58BD171129A1} - C:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\Plugins\BrowserBar\ie_bar.dll

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{7F4D1639-7D17-470F-A77F-4E0751EE45F9}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Agnitum\OUTPOS~1\wl_hook.dll

O23 - Service: cFosSpeed System Service (cFosSpeedS) - Unknown owner - C:\Program Files\cFosSpeed\spd.exe" -service (file missing)

O23 - Service: l5 - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ll5.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Outpost Firewall Service (OutpostFirewall) - Agnitum Ltd. - C:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\outpost.exe

O23 - Service: Win32 Kernel Update (Win32Kernel) - Unknown owner - C:\WINDOWS\win32host.exe

Czekam na odpowiedz.

Pozdro


(Gblade) #2

Ściągnij Windows Woorms Door Cleaner, odpal>>>zmień wszystkie znaczki z disable na enable>>>po użyciu narzedzia wymagany jest reset kompa.

start>>>uruchom>>>services.msc>>>zatrzymaj i wyłącz usługi l5 i Win32 Kernel Update

1.Startujesz do trybu awaryjnego

2.Wyłanczasz przywracanie systemu (tylko Me/Xp)

3.Kasujesz wpisy w HijackThis

4.Kasujesz pogrubione pliki/foldery

5.Dajesz nowy log z hjt + log z Silent Runners


(Gutek) #3

Zmień temat na konkretny, inaczej KOSZ - poczytaj i się dostosuj do Tematu

Pozdrawiam Gutek2222


(Axel 14) #4

Wszystko zrobilem jak nalezy, ale proces l5 nadal sie wlacza a pisze ze jest wylaczony ;/


(adam9870) #5

nowe logi daj do kontorli


(squeet) #6

Axel_15

Proszę to zrobić.