Net wolno chodzi... avast wykrywa trojana


(Heee) #1

siemka coś ostatnio mi sie z netem dzieje strasznie muli.. nie da sie pracować :(. Avast wykrywa

Win32:Trojan-gen. {Other} i Win32:Slaper-AP [Trj]

usuwam je ale i tak nie pomaga:( więc wrzucam loga

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 12:11:40, on 2007-08-22

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\ZTE Corporation\ZXDSL852\CnxDslTb.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\taskbaricon.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb07.exe

C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe

C:\WINDOWS\VM303_STI.EXE

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Program Files\RocketDock\RocketDock.exe

C:\Program Files\LClock\lclock.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\KM Remote\kmremote.exe

C:\Program Files\Wireless Device\Wireless Keyboard\Magickey.exe

C:\Program Files\Last.fm\LastFMHelper.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Program Files\Wireless Device\Wireless Keyboard\osd.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\NeostradaTP.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\ComComp.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\Watch.exe

D:\naprawianie kompa\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.neostrada.pl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CnxDslTaskBar] "C:\Program Files\ZTE Corporation\ZXDSL852\CnxDslTb.exe" "ZTE Corporation\ZXDSL852"

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\Program Files\Neostrada TP\taskbaricon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [CorelDRAW Graphics Suite 11b] E:\Program Files\Corel\Corel Graphics 12\Languages\EN\Programs\Registration.exe /title="CorelDRAW Graphics Suite 12" /date=082407 serial=DR12WEX-1504397-KTY lang=EN

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb07.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [BigDog303] C:\WINDOWS\VM303_STI.EXE VIMICRO USB PC Camera (ZC0301PLH)

O4 - HKLM\..\Run: [Vistadrv] E:\piekny wyglad widnowsa\Vistadrive\vsdrv.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [RocketDock] "C:\Program Files\RocketDock\RocketDock.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [LClock] C:\Program Files\LClock\lclock.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [AdobeUpdater] C:\Program Files\Common Files\Adobe\Updater5\AdobeUpdater.exe

O4 - HKCU\..\Run: [KMRemote] C:\Program Files\KM Remote\kmremote.exe

O4 - Startup: Xfire.lnk = C:\Program Files\Xfire\xfire.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Synchronizer.lnk = C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\AdobeCollabSync.exe

O4 - Global Startup: Enable Wireless Keyboard Driver.lnk = C:\Program Files\Wireless Device\Wireless Keyboard\Magickey.exe

O4 - Global Startup: Last.fm Helper.lnk = C:\Program Files\Last.fm\LastFMHelper.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://E:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - E:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{462047EA-EE36-4B1A-9231-2879E0DA9FCB}: NameServer = 194.204.159.1 217.98.63.164

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: iPod Service - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe (file missing)

O23 - Service: StarWind AE Service (StarWindServiceAE) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe

jak coś trzeba będzie jeszcze wrzucić to napiszcie

z góry dziękuje.


(Gutek) #2

Daj log z ComboFix


(Heee) #3

http://wklej.org/id/e6845793bc proszę :slight_smile:


(jessica) #4

Wklej do Notatnika :

File::

C:\WINDOWS\system32\mfcee.exe

C:\WINDOWS\system32\helpermfee.exe

C:\WINDOWS\system32\helpermdmd.exe

C:\WINDOWS\system32\helpermfcee.exe

C:\WINDOWS\system32\helpersrrvc.exe

C:\WINDOWS\system32\helpersrvc.exe


Registry::

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\slack12]

>>Plik>>Zapisz jako... >>> CFScript (najwygodniej będzie,

jeśli zapiszesz w takiej lokalizacji, by ikonka CFScript.txt znalazła się obok ikonki ComboFix.exe )

Przeciągnij i upuść plik CFScript.txt na plik ComboFix.exe

(czyli ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe )

– podobnie jak na tym obrazku -->

(jeśli pojawi się pytanie " 1 or 2" - to wpisz 1 i naciśnij ENTER) Ma się rozpocząć usuwanie. (i powstanie nowy log)

Po restarcie usuń ręcznie folder C: **** Qoobox.

EDIT:

Poprawka: "Qoobox" usuniesz dopiero po sprawdzeniu logu.

Niestety, nie sądzę, by to usunęło calą infekcję.

Infekcję masz już od 12 grudnia, a ComboFix pokazuje tylko pliki do 90 dni. Wcześniejsze infekcje tylko sygnalizuje jednym lub dwoma plikami.

U Ciebie też na pewno nie pokazał wszystkich, bo ta infekcja składa się z kilkudziesięciu plików.

Jednym słowem: pozostanie gdzieś u Ciebie kilkadziesiąt plików infekcji, bo zbyt długo ją masz! Pliki te mają dwa atrybuty ochronne: "ukryty" oraz "systemowy ukryty".

Możesz spróbować przeczesać system przy pomocy SuperAntispyware

Daj nowy log z ComboFixa .

jessi