Net wolno chodzi.Podejrzany proces "userinit.exe"


(Virusbond) #1

witam tak jak w tytule na dodatek czasami w menedzerze zadań widać podejrzany proces "userinit.exe" ponoc jest to wirus aczkowiek do końca nie jestem pewien więc załączam logi z hj i combo

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 19:45:08, on 2007-12-20

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\Program files\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\Program files\JAVA\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\Mixer.exe

C:\Program Files\SlySoft\CloneCD\CloneCDTray.exe

D:\Program files\NetLimiter\NetLimiter.exe

C:\WINDOWS\system32\RaConfig.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.daemon-search.com/startpage


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - d:\program files\Acrobat Reader\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - D:\Program files\JAVA\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "D:\Program files\JAVA\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [C-Media Mixer] Mixer.exe /startup

O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDTray] "C:\Program Files\SlySoft\CloneCD\CloneCDTray.exe" /s

O4 - HKLM\..\Run: [NetLimiter] D:\Program files\NetLimiter\NetLimiter.exe /s

O4 - HKCU\..\Run: [AlcoholAutomount] "D:\Program files\Alcohol 120\axcmd.exe" /automount

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: RaConfig.lnk = C:\WINDOWS\system32\RaConfig.exe

O8 - Extra context menu item: Add to AMV Converter... - D:\Program files\MP3 Player Utilities 4.07\AMVConverter\grab.html

O8 - Extra context menu item: MediaManager tool grab multimedia file - D:\Program files\MP3 Player Utilities 4.07\MediaManager\grab.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program files\JAVA\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program files\JAVA\bin\ssv.dll

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{A8FC7DD3-AE6D-469B-8A2A-5980F32300E8}: NameServer = 213.199.225.10,78.131.142.5

O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Scheduler (AntiVirScheduler) - Unknown owner - C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe (file missing)

O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Guard (AntiVirService) - Unknown owner - C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe (file missing)

O23 - Service: StarWind AE Service (StarWindServiceAE) - Rocket Division Software - D:\Program files\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe

O23 - Service: Windows User Mode Driver Framework (UMWdf) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\wdfmgr.exe (file missing)


--

End of file - 3672 bytes

ComboFix 07-12-20.1 - Karolik 2007-12-20 19:46:34.1 - NTFSx86

(Leon$) #2

userinit.exe Proces odpowiedzialny za wykonanie sekwencji bootowania podczas rozruchu komputera.

Otwórz notatnik i wklej

File::

C:\WINDOWS\system32\ebffaaa_r.dll

C:\WINDOWS\system32\dc3_r.ocx

zapisz jako CFScript (zapisz by ikonka CFScript.txt była obok ikonki ComboFix.exe ) >> Przeciągnij i upuść ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe

http://img.wklej.org/images/88953CFScri ... iemoes.gif

na pytanie "1 or 2" - to wpisz 1 i naciśnij ENTER

Powinno rozpocząć się usuwanie

Po restarcie usuń ręcznie folder C: \Qoobox

:slight_smile:


(Virusbond) #3

Zrobiłem tak jak mówiłeś.Dzięki wielkie pomogło pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję.


(Gutek) #4

Daj nowy log z Combo