Netstat: netbios-ssn


(PC174) #1

Oto wynik polecenia "netstat". Takie coś łączy się czasami ze mną. Czy ktoś próbuje mi się włamać?


(deFco247) #2

Zapoznaj się z: http://helpc.eu/post938.html#p938


(PC174) #3

A więc nasłuchuje mnie:

Czy to dobrze?


(deFco247) #4

Mówiąc konkretniej nikt Cię nie nasłuchuje.

Gdyby tak było faktycznie, to wtedy jako stan połączenia było by widoczne "PODSŁUCHIWANIE".

Wyjątkiem od tej reguły są połączenia 0.0.0.0:0.

Przeczytaj również: http://www.searchengines.pl/Co-po-sieci ... 04790.html