Newdot~2.dll


(Zorija) #1

Wyskakuje mi po włączeniu kompa okienko z informacją, iż takiego pliku nie można znależć. Jak się tego okna pozbyć? :slight_smile:


(Jablek 88) #2
  1. daj loga z hijacka

2)ściągnij program lsp-fix i tam wyrżnij w pień NeWdOtNeta

:roll: :roll:


(aju) #3

start=>msconfig=>zakładka uruchamianie=>odznacz interesujący Cię wpis :wink:


(Zorija) #4
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 14:48:24, on 2005-12-27

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\nero\InCD\InCDsrv.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\AntiVir\aswUpdSv.exe

D:\AntiVir\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe

C:\WINDOWS\system32\ZONELABS\vsmon.exe

D:\AntiVir\ashMaiSv.exe

D:\AntiVir\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\Ati2evxx.exe

D:\AntiVir\ashDisp.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

C:\Program Files\WebRebates4\webrebates.exe

C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe

D:\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

D:\PROGRA~1\INCRED~1\bin\IMApp.exe

C:\Program Files\WebRebates4\w11150.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\NeostradaTP.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\ComComp.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

D:\ABC\abc.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

D:\hijackthis\HijackThis.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://szukaj.wp.pl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: (no name) - - (no file)

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Adobe\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {944864A5-3916-46E2-96A9-A2E84F3F1208} - (no file)

O3 - Toolbar: (no name) - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] D:\AntiVir\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [New.net Startup] rundll32 C:\PROGRA~1\NEWDOT~1\NEWDOT~2.DLL,ClientStartup -s

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM\..\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] D:\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

O4 - HKLM\..\Run: [webrebates] "C:\Program Files\WebRebates4\webrebates.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [IncrediMail] D:\PROGRA~1\INCRED~1\bin\IncMail.exe /c

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [zonealarm.exe] D:\Zone Labs\ZoneAlarm\zonealarm.exe

O8 - Extra context menu item: &Add animation to IncrediMail Style Box - D:\PROGRA~1\INCRED~1\bin\resources\WebMenuImg.htm

O8 - Extra context menu item: &Search - http://bar.mywebsearch.com/menusearch.html?p=ZNxdm776YYPL

O8 - Extra context menu item: Web Rebates. - file://C:\Program Files\WebRebates4\websrebates\webtrebates\toprC0.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\npjpi142_05.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\npjpi142_05.dll

O9 - Extra button: eBay - Homepage - {EF79EAC5-3452-4E02-B8BD-BA4C89F1AC7A} - D:\IViev\Ebay\Ebay.htm (file missing)

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {1D4DB7D2-6EC9-47A3-BD87-1E41684E07BB} - http://ak.imgfarm.com/images/nocache/funwebproducts/ei/SmileyCentralFWBInitialSetup1.0.0.15.cab

O16 - DPF: {4D7F48C0-CB49-4EA6-97D4-04F4EACC2F3B} - http://sib1.od2.com/common/Member/ClientInstall/7.20.0003/OCI/setup.exe

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

O16 - DPF: {A7ECD556-D6F6-4F41-8C6B-14AB246801A0} (Secure Delivery) - http://kdx.kontiki.com/kdx/Client403/kdx.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{4C7AC5A2-6640-4B7A-84A9-E21234220E89}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O17 - HKLM\System\CS3\Services\Tcpip\..\{4C7AC5A2-6640-4B7A-84A9-E21234220E89}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - D:\AntiVir\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - D:\AntiVir\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - D:\AntiVir\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - D:\AntiVir\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Ahead Software AG - D:\nero\InCD\InCDsrv.exe

O23 - Service: InCD Helper (read only) (InCDsrvR) - Ahead Software AG - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZONELABS\vsmon.exe

(Gutek) #5
  1. Wyłączyć Przywracanie systemu w XP TU

  2. Zastartować do trybu awaryjnego bez internetu(opis w linku wyżej).

  3. Zaznaczyć wskazane wpisy w Hijacku i kliknąć Fix checked. Wpisy zostaną usunięte.

  4. Skasować z dysku plik i folder, które podkreśliłem na czerwono

  5. Dokończyć skanerami online - Scanery do wyboru

  6. Pokazać nowy log :stuck_out_tongue: