Nie da się usunąć pliku... Log


(Ziomek Mati) #1

sprzątałem na dysku ... i znalazłem jakiś plik którego usunąć nie można (przez unlocker tez nie) może syf? dam log z hijacka

cu346fw8.th.jpg

Hijack :

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 20:19:54, on 2006-09-18

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

E:\PROGRA~2\Wapster\AQQ\AQQ.exe

C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

E:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\outpost.exe

D:\Gadu-Gadu\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

E:\Program Files\Unlocker\UnlockerAssistant.exe

E:\Program Files\Mozilla Firefox 2 Beta 2\firefox.exe

C:\Documents and Settings\mate\Pulpit\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://mks.com.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [Outpost Firewall] E:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\outpost.exe /waitservice

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM\..\Run: [MSConfig] C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto

O4 - HKCU\..\Run: [AQQ] E:\PROGRA~2\Wapster\AQQ\AQQ.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\Gadu-Gadu\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Szybkie dostosowywanie programu Outpost Firewall Pro - {44627E97-789B-40d4-B5C2-58BD171129A1} - E:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\Plugins\BrowserBar\ie_bar.dll

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1153347482639

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{46558E6E-FF12-45CF-B398-B1F235166B75}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{46558E6E-FF12-45CF-B398-B1F235166B75}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{46558E6E-FF12-45CF-B398-B1F235166B75}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34

O20 - AppInit_DLLs: E:\PROGRA~2\Agnitum\OUTPOS~1\wl_hook.dll

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - (no file)

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Outpost Firewall Service (OutpostFirewall) - Agnitum Ltd. - E:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\outpost.exe

(Bbieniol) #2

A dlaczego chcesz usunąć ten plik? Przecież jest on od Acrobata :slight_smile:

Usuńn resztki po avaście :

Start --> uruchom --> services.msc --> zatrzymaj i wyłącz usługe avast! iAVS4 Control Service

Otwórz hijackthis --> open misc tools section --> delete a NT service --> wpisz aswUpdSv i ok

Następnie usuń Hijackiem ten wpis:


(Adarek) #3

:arrow: http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic … 786#696786


(system) #4

Z loga widać że masz zainstalowany na dysku D Adobe Acrobat i ten plik jest od tego programu