Nie da się włączyć zapory WinXP - spyware?


(Lukasz Kijek) #1

Witam!

Mam taki problem, że w pasku zadań mam komunikat systemu, że zapora Windows jest wyłączona, a po próbie włączenia wyskakuje komunikat:

Przepraszamy, System nie mógł włączyć zapory... itd...

Wiem, że jest syf w kompie, bo nie był dawno czyszczony :mrgreen:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 16:56:17, on 2006-10-06

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

d:\Programy\Avast4\aswUpdSv.exe

d:\Programy\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

d:\Programy\Avast4\ashMaiSv.exe

D:\Programy\Avast4\ashDisp.exe

D:\Programy\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\WINDOWS\vsnpstd3.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

d:\Programy\Avast4\ashWebSv.exe

D:\Programy\INTERIAPL\Stefan\Stefan.exe

C:\Program Files\RALINK\RT2400 Wireless LAN Card\Installer\WINXP\RaConfig.exe

C:\Program Files\TClock\TClock.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

D:\PROGRAMY\MOZILL~1\FIREFOX.EXE

C:\Documents and Settings\Łukasz.APOLLO-11\Ustawienia lokalne\Temp\wz8559\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: HelperObject Class - {00C6482D-C502-44C8-8409-FCE54AD9C208} - D:\Programy\SnagIt 8\SnagItBHO.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Programy\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: IeCatch5 Class - {2F364306-AA45-47B5-9F9D-39A8B94E7EF7} - D:\Programy\FlashGet\jccatch.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O2 - BHO: XBTP00764 - {5D901040-C9C9-4162-8A60-2BECCD98B5A9} - C:\PROGRA~1\POKERT~1\PokerTB.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - D:\Programy\FlashGet\fgiebar.dll

O3 - Toolbar: SnagIt - {8FF5E183-ABDE-46EB-B09E-D2AAB95CABE3} - D:\Programy\SnagIt 8\SnagItIEAddin.dll

O3 - Toolbar: Poker Toolbar - {C49DD894-C6DE-4910-8C41-BA20F852D8BC} - C:\Program Files\Poker Toolbar\PokerTB.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] d:\Programy\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "d:\Programy\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [snpstd3] C:\WINDOWS\vsnpstd3.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [TClock.exe] C:\Program Files\TClock\tclock_install.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Stefan] d:\Programy\INTERIAPL\Stefan\Stefan.exe

O4 - HKCU\..\Run: [eMuleAutoStart] D:\Programy\eMule\emule.exe -AutoStart

O4 - Global Startup: Raconfig.lnk = C:\Program Files\RALINK\RT2400 Wireless LAN Card\Installer\WINXP\RaConfig.exe

O8 - Extra context menu item: Download All by FlashGet - D:\Programy\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: Download using FlashGet - D:\Programy\FlashGet\jc_link.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Poker Toolbar - {C49DD894-C6DE-4910-8C41-BA20F852D8BC} - C:\Program Files\Poker Toolbar\PokerTB.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Poker Toolbar - {C49DD894-C6DE-4910-8C41-BA20F852D8BC} - C:\Program Files\Poker Toolbar\PokerTB.dll

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - D:\Programy\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - D:\Programy\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O12 - Plugin for .pdf: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\nppdf32.dll

O16 - DPF: {74CD40EA-EF77-4BAD-808A-B5982DA73F20} - http://yax-download.yazzle.net/YazzleActiveX.cab?refid=1123

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{6E37EC81-B1DA-4B23-8135-3BD9E0A763FB}: NameServer = 172.16.2.113

O20 - Winlogon Notify: WBSrv - D:\Programy\WINDOW~1\wbsrv.dll

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - d:\Programy\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - d:\Programy\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - d:\Programy\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - d:\Programy\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Ahead Software AG - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

(Bbieniol) #2

Sam instalowałeś Poker Toolbar?

Podaj dokładną treść błędu :slight_smile:

Oraz powiedz, czy chcesz wyłączyć powiadomienie o tym, że Zapora wyłączona, czy chcesz jednak tę zaporę włączyć :slight_smile:


(Lukasz Kijek) #3

chce ją włączyć, a poker cośtam nie instalowałem :slight_smile:


(Bbieniol) #4

W takim razie w trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu usuwasz (wpisy Hijackiem, pliki/foldery na czerwono ręcznie z dysku):

Po zabiegach nowy log z Hijacka + log z Silent Runners

PS> Koniecznie podaj treść błędu, który wyskakuje podczas próby włączenia Zapory :slight_smile: