Nie działające skróty na pulpicie win xp


(Lukasz13131) #1

Po kliknięciu na skrót na pulpicie albo w menu start skróty się wycinają. Coś blokuje OTL.

attach http://pastebin.com/kzLP607W

dds http://pastebin.com/eSZn0mCE