Nie ma grafiki w grze


(~Guardian~) #1

Witam wszystkich!

Mam pewien problem i bardzo proszę o pomoc!A mianowicie zainstalowałem sobie grę Hard Track 18 Wheels of Steel Haulin i po włączeniu skaczą mi na ekranie takie kolorowe trójkąty a kiedy zaczynam grać to już całkowicie nic nie widzę bo te trójkąty zawalają cały obraz!Jak się nie mylę to jest na pewno coś z grafiką ale nie chcę się zbytnio wymądrzać bo jestem akurat w tym temacie zieloniutki!Bardzo proszę o szybką pomoc!Z góry dziękuję.


(matusia :)) #2

a gra legalna???


(~Guardian~) #3

gra owszem była legalna ale ja przegrywałem na drugą płytkę!Chociaż już kiedyś włąsnie to z tej nagranej płyty instalowałem grę i było wszystko dobrze.


(Kamil2993) #4

Jaka grafika ? Sterowniki od grafiki najnowsze zainstalowane ? DirectX'a masz najnowszego ?


(~Guardian~) #5

podczas instalacji gry spytał czy zainstalować direct9.0 i potwierdziłem.Wyglądało na to ze zainstalował!


(~Guardian~) #6

ale nawet przedtem instalowałem sterowniki do karty graficznej bo robiłem formata i też instalowałem Directa


(Kamil2993) #7

daj loga z HiJackThis. jake temperatury grafiki ?


(~Guardian~) #8

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 23:14:51, on 2008-08-06

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

D:\avast\aswUpdSv.exe

D:\avast\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

D:\avast\ashMaiSv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\avast\ashWebSv.exe

D:\Netia\Dragdiag.exe

D:\Nero\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe

D:\Nero\fwupdate.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

D:\gg\Gadu-Gadu\gg.exe

D:\Mozilla firefox\firefox.exe

D:\Pliki do systemu nie ruszać !!

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://google.atcomet.com/b/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - d:\acrobat reader\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: BitComet ClickCapture - {39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60} - D:\BitComet\tools\BitCometBHO_1.2.1.2.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - D:\MICROS~1\ZAINST~1\Office12\GRA8E1~1.DLL

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [speedTouch USB Diagnostics] "D:\Netia\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM..\Run: [RemoteControl] D:\Nero\PowerDVD\PDVDServ.exe

O4 - HKLM..\Run: [inCD] C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [LGODDFU] D:\Nero\fwupdate.exe

O4 - HKLM..\Run: [GrooveMonitor] "D:\Microsoft Office 2007\zainstalowane\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\gg\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKUS\S-1-5-19..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS.DEFAULT..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: Download all links using BitComet - res://D:\BitComet\BitComet.exe/AddAllLink.htm

O8 - Extra context menu item: Download all videos using BitComet - res://D:\BitComet\BitComet.exe/AddVideo.htm

O8 - Extra context menu item: Download link using BitComet - res://D:\BitComet\BitComet.exe/AddLink.htm

O8 - Extra context menu item: Eksportuj do programu Microsoft Excel - res://D:\MICROS~1\ZAINST~1\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - D:\MICROS~1\ZAINST~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - D:\MICROS~1\ZAINST~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\MICROS~1\ZAINST~1\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: BitComet - {D18A0B52-D63C-4ed0-AFC6-C1E3DC1AF43A} - res://D:\BitComet\tools\BitCometBHO_1.2.1.2.dll/206 (file missing)

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{2942B713-B530-4B48-9F09-B209DC85A78C}: NameServer = 213.241.79.37 83.238.255.76

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - D:\MICROS~1\ZAINST~1\Office12\GR99D3~1.DLL

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - D:\avast\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - D:\avast\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - D:\avast\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - D:\avast\ashWebSv.exe

O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Nero AG - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

--

End of file - 5087 bytes


(~Guardian~) #9

no i tak to wygląda


(huber2t) #10

fix w hijackthis

Oprucz tego jest czysto


(~Guardian~) #11

czyli co mam zrobić co radzisz??


(huber2t) #12

włącz HijackThis >> Do a system scan only >> zaznacz w okienku podane wpisy >> klik na Fix checked

:slight_smile: