Nie mogę nawiązać połączenia internetowego po st.wstrzymania


(adam749) #1

http://www.frazpc.pl/b/181125