Nie mogę nic zrobić na komputerze bo nie chce się ruszyc

Zaraz po starcie systemu komputer staje i nie daje się nic zrobić

Prosze o pomoc

Logi:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 19:39:21, on 2007-08-25

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16512)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

E:\Nero\InCD\InCDsrv.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 7.0\avp.exe

C:\WINDOWS\System32\PAStiSvc.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

E:\Power DVD\PDVDServ.exe

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 7.0\avp.exe

E:\PowerISO\PWRISOVM.EXE

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe

E:\DAP\DAP.EXE

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\RocketDock\RocketDock.exe

E:\LClock\lclock.exe

E:\Ray Adams\ATI Tray Tools\atitray.exe

E:\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

E:\Thoosje Sidebar 2.2\Thoosje Sidebar.exe

C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\UberIcon\UberIcon Manager.exe

C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\YzShadow\YzShadow.exe

C:\DOCUME~1\MICHA~1\USTAWI~1\Temp\{FE479E01-A4C4-4EE6-BC58-E65B1098BC63}\BuildVistaRTM.exe

C:\WINDOWS\system32\taskmgr.exe

C:\WINDOWS\system32\taskmgr.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=677

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.idg.pl

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.idg.pl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: (no name) - {5E9755A1-314A-4ae6-99E1-B9F7DC7C7CF0} - C:\WINDOWS\system32\8.tmp

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "E:\Power DVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AVP] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 7.0\avp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Vistadrv] E:\HDD Status\Vistadrive\vsdrv.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PWRISOVM.EXE] E:\PowerISO\PWRISOVM.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [DownloadAccelerator] "E:\DAP\DAP.EXE" /STARTUP

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [RocketDock] "C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\RocketDock\RocketDock.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [LClock] E:\LClock\lclock.exe

O4 - HKCU\..\Run: [AtiTrayTools] "E:\Ray Adams\ATI Tray Tools\atitray.exe"

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: BuildVistaRTM.exe

O4 - Startup: RocketDock.lnk = C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\RocketDock\RocketDock.exe

O4 - Startup: Thoosje Sidebar.lnk = E:\Thoosje Sidebar 2.2\Thoosje Sidebar.exe

O4 - Startup: UberIcon.lnk = C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\UberIcon\UberIcon Manager.exe

O4 - Startup: Y'z Shadow.lnk = C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\YzShadow\YzShadow.exe

O8 - Extra context menu item: &Clean Traces - E:\DAP\Privacy Package\dapcleanerie.htm

O8 - Extra context menu item: &Download with &DAP - E:\DAP\dapextie.htm

O8 - Extra context menu item: Dodaj do blokowanych banerów - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 7.0\ie_banner_deny.htm

O8 - Extra context menu item: Download &all with DAP - E:\DAP\dapextie2.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Statystyki dla ochrony WWW - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 7.0\SCIEPlgn.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab} (Installation Support) - C:\Program Files\Yahoo!\Common\Yinsthelper.dll

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{0EA7BED1-1F4E-44B7-9C86-97C2371D53C1}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{0EA7BED1-1F4E-44B7-9C86-97C2371D53C1}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~1.0\adialhk.dll

O20 - Winlogon Notify: 8 - C:\WINDOWS\system32\8.tmp

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Kaspersky Internet Security 7.0 (AVP) - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 7.0\avp.exe

O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Nero AG - E:\Nero\InCD\InCDsrv.exe

O23 - Service: InCD Helper (read only) (InCDsrvR) - Nero AG - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

O23 - Service: STI Simulator - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\PAStiSvc.exe


--

End of file - 6954 bytes

Pobierz program SDFix

Zrobiłem tylko z ComboFix nie moge bo pobrałem i pisze nie można znaleźść określonej ścieżki lub pliku :frowning:

Daj log z Combofx-a

SDFix: Version 1.100


Run by Micha on 2007-08-25 at 20:06


Microsoft Windows XP [Wersja 5.1.2600]


Running From: C:\SDFix


Safe Mode:

Checking Services: Restoring Windows Registry Values

Restoring Windows Default Hosts File


Rebooting...Normal Mode:

Checking Files: 


Trojan Files Found:


C:\WINDOWS\system32\5.tmp - Deleted

C:\WINDOWS\system32\6.tmp - Deleted

C:\WINDOWS\system32\7.tmp - Deleted

C:\WINDOWS\system32\8.tmp - Deleted
Removing Temp Files...


ADS Check:


C:\WINDOWS

No streams found. 


C:\WINDOWS\system32

No streams found. 


C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

No streams found.


C:\WINDOWS\system32\ntoskrnl.exe

No streams found.
                 Final Check:


Remaining Services:

------------------
Authorized Application Key Export:


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"="%windir%\\system32\\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019"

"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"="%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe:*:Enabled:@xpsp3res.dll,-20000"

"C:\\Program Files\\MSN Messenger\\msnmsgr.exe"="C:\\Program Files\\MSN Messenger\\msnmsgr.exe:*:Enabled:Windows Live Messenger 8.1"

"C:\\Program Files\\MSN Messenger\\livecall.exe"="C:\\Program Files\\MSN Messenger\\livecall.exe:*:Enabled:Windows Live Messenger 8.1 (Phone)"

"C:\\Program Files\\Skype\\Phone\\Skype.exe"="C:\\Program Files\\Skype\\Phone\\Skype.exe:*:Enabled:Skype"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"="%windir%\\system32\\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019"

"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"="%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe:*:Enabled:@xpsp3res.dll,-20000"

"C:\\Program Files\\MSN Messenger\\msnmsgr.exe"="C:\\Program Files\\MSN Messenger\\msnmsgr.exe:*:Enabled:Windows Live Messenger 8.1"

"C:\\Program Files\\MSN Messenger\\livecall.exe"="C:\\Program Files\\MSN Messenger\\livecall.exe:*:Enabled:Windows Live Messenger 8.1 (Phone)"


Remaining Files:

---------------


File Backups: - C:\SDFix\backups\backups.zip


Files with Hidden Attributes:


C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Documents and Settings\All Users\DRM\Cache\Indiv01.tmp

C:\WINDOWS\SoftwareDistribution\Download\4a882309d56e564894505aaa60eac9b1\BIT40.tmp


                 Finished

a i nie mogę jeszcze uruchomić menagera zadań

Daj log z Combo - http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=36654

Otwórz notatnik i wklej:

Plik >>> Zapisz jako >>> Zmień rozszerzenie z TXT na Wszystkie pliki >>> zapisz pod nazwą TASKMG.REG

Plik podwójnie klikasz i potwierdzasz.

nie działa

Pomocy

Skan AVG Anti-Spyware 7.5 po update + raport :wink:

W zasadzie to komputer już działa tylko menager zadań się nie włacza :confused:

Zobacz - http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=28454

Nie działa :frowning:

Jak go chcę włączyć to pokazuje się w tray’u ale nie można go właczyć i nie pokazuje użycia procesora

Robiłeś jak tutaj jest napisane

tak, w trybie awaryjnym menager zadań się włącza ale w normalnym nie

A fix co dałem wyżej zrobiłeś?

Start/uruchom i wpisz taskmgr - nie widać?

Wszystkie wskazówki które napisałes zrobiłem ale nie dziłają

Coś źle robisz. Spróbuj jeszcze tak, przygotuj płytę z systemem

Wejdź w start>>>Uruchom>>>sfc /scannow

Ale co dziwne gdy wyłączę antywirusa(KIS7) i włączę menagera zadań to nie ma problemu i działa :confused:

To zablokowałeś coś w KIS

No bo gdy nacisnę kombinację klawiszy np: alt+ctrl+delete lub ctrl+shift+esc to załącza się normalnie leczy gdy kliknę na pasek start PPM i wezmę menager zadań to się zawiesza, czy można jakoś zrobić by wszystkie regułki w Kis się usunęły i żeby się mnie znów o wszystko pytał?

Najlepiej odinstaluj KIS bez neta(odłączony kabelek) restart użyj Czyszczenie rejestru:

RegCleaner - http://www.dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&t=29&id=177

możesz rejestr przelecieć albo

jv16 PowerTools - http://www.dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&t=29&id=509

Opis RegCleaner - http://www.agavk.p9.pl/strony/progra_regcleaner.php

Zobacz - Obsługa jv16 PowerTools

Nowa instalacja, możesz gorzej namieszać :wink: