Nie mogę usunąć amvo.exe


(Lukaszw7) #1

Proszę o sprawdzenie loga i dokładne wytłumaczenie jak dalej postępować :stuck_out_tongue:

ComboFix 08-04-18.3 - admin 2008-04-19 16:35:39.1 - NTFSx86

Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.2.1250.1.1045.18.232 [GMT 2:00]

Running from: C:\Documents and Settings\admin\Pulpit\ComboFix.exe

* Created a new restore point

WARNING -THIS MACHINE DOES NOT HAVE THE RECOVERY CONSOLE INSTALLED!!

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Other Deletions )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

C:\Autorun.inf

C:\Documents and Settings\admin\Dane aplikacji\ShoppingReport

C:\Documents and Settings\admin\Dane aplikacji\ShoppingReport\cs\Config.xml

C:\Documents and Settings\admin\Dane aplikacji\ShoppingReport\cs\db\Aliases.dbs

C:\Documents and Settings\admin\Dane aplikacji\ShoppingReport\cs\db\Sites.dbs

C:\Documents and Settings\admin\Dane aplikacji\ShoppingReport\cs\dwld\WhiteList.xip

C:\Documents and Settings\admin\Dane aplikacji\ShoppingReport\cs\report\aggr_storage.xml

C:\Documents and Settings\admin\Dane aplikacji\ShoppingReport\cs\report\send_storage.xml

C:\Documents and Settings\admin\Dane aplikacji\ShoppingReport\cs\res1\WhiteList.dbs

C:\Program Files\ShoppingReport

C:\Program Files\ShoppingReport\Bin\2.5.0\ShoppingReport.dll

C:\Program Files\ShoppingReport\Uninst.exe

C:\WINDOWS\system32\amvo.exe

C:\WINDOWS\system32\amvo0.dll

D:\Autorun.inf

.

((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2008-03-19 to 2008-04-19 )))))))))))))))))))))))))))))))

.

No new files created in this timespan

.

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2008-04-19 14:33 --------- d-----w C:\Program Files\Neostrada TP

2008-04-19 14:27 --------- d-----w C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\PrevxCSI

2008-04-19 14:26 10,880 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\pxark.sys

2008-04-05 21:14 103,966 --sh--r C:\t.com

2008-02-08 12:44 191,488 ----a-w C:\WINDOWS\system32\hlvdd.dll

2008-01-30 15:10 274,432 ----a-w C:\WINDOWS\system32\libcurl.dll

2007-04-19 01:03 19,552 ----a-w C:\Documents and Settings\admin\Dane aplikacji\GDIPFONTCACHEV1.DAT

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Note* empty entries legit default entries are not shown

REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [2004-08-04 00:44 15360]

"MSMSGS"="C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" [2004-08-04 01:55 1667584]

"Gadu-Gadu"="C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" [2007-11-14 12:54 2131392]

"AdVantage"="C:\Program Files\AdVantage\AdVantage.exe" []

"DAEMON Tools Lite"="D:\Programy\Zainstalowane\DAEMON Tools Lite\daemon.exe" [2008-02-14 01:09 486856]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"ATIPTA"="C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe" [2005-08-05 22:05 344064]

"avast!"="C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe" [2008-03-29 19:37 79224]

"WooCnxMon"="C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe" [2003-10-16 19:07 24576]

"SpeedTouch USB Diagnostics"="C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" [2004-01-26 12:38 866816]

"WOOWATCH"="C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe" [2003-10-16 19:07 20480]

"WOOTASKBARICON"="C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe" [2003-10-16 19:07 53248]

"Adobe Reader Speed Launcher"="C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe" [2008-01-11 23:16 39792]

"WinampAgent"="C:\Program Files\Winamp\winampa.exe" [2008-01-16 00:54 37376]

[HKEY_USERS.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE" [2004-08-04 00:44 15360]

C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart\

Microsoft Office.lnk - C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE [2001-02-13 12:01:04 83360]

VIA RAID TOOL.lnk - C:\Program Files\VIA\RAID\raid_tool.exe [2008-02-06 16:36:17 565248]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center]

"AntiVirusDisableNotify"=dword:00000001

"UpdatesDisableNotify"=dword:00000001

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

"%windir%\system32\sessmgr.exe"=

"C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe"=

"D:\Programy\Zainstalowane\uTorrent\utorrent.exe"=

"D:\Programy\Zainstalowane\SopCast\adv\SopAdver.exe"=

"D:\Programy\Zainstalowane\SopCast\SopCast.exe"=

"D:\Programy\Zainstalowane\TVAnts\Tvants.exe"=

"D:\Programy\Zainstalowane\TVUPlayer\TVUPlayer.exe"=

"D:\Programy\Zainstalowane\DC++\DCPlusPlus.exe"=

"D:\Programy\Zainstalowane\PPStream\PPSAP.exe"=

"C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE"=

"D:\Gry\Zainstalowane\Sports Interactive\Football Manager 2008\fm.exe"=

R0 pxark;pxark;C:\WINDOWS\system32\drivers\pxark.sys [2008-04-19 16:26]

R1 aswSP;avast! Self Protection;C:\WINDOWS\system32\drivers\aswSP.sys [2008-03-29 19:31]

R2 aswFsBlk;aswFsBlk;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\aswFsBlk.sys [2008-03-29 19:35]

R2 CSIScanner;CSIScanner;"C:\Program Files\PrevxCSI\PrevxCSI.exe" /service []

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2{d962c305-d4aa-11db-a456-000e505da655}]

\Shell\AutoRun\command - G:\t.com

\Shell\explore\Command - G:\t.com

\Shell\open\Command - G:\t.com

*Newly Created Service* - CATCHME

.

**************************************************************************

catchme 0.3.1353 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net

Rootkit scan 2008-04-19 16:37:00

Windows 5.1.2600 Dodatek Service Pack 2 NTFS

scanning hidden processes ...

scanning hidden autostart entries ...

scanning hidden files ...

scan completed successfully

hidden files: 0

**************************************************************************

.

Completion time: 2008-04-19 16:37:36

ComboFix-quarantined-files.txt 2008-04-19 14:37:33

Pre-Run: 3,729,596,416 bajtów wolnych

Post-Run: 3,783,557,120 bajtów wolnych

103


(huber2t) #2

otwórz notatnik i wklej

zapisz jako typ wszystkie pliki i pod nazwą plik.reg

Uruchom ten plik, uruchom ponownie komputer


(Lukaszw7) #3

Dzięki, chyba pomogło :smiley: :piwo:


(Gutek) #4

Zmiana zasad wklejania logów na forum - viewtopic.php?f=16&t=213350

Na przyszłość nie podpinaj się od cudze tematy.

huber2t a ty w takich tematach nie odpowidaj bo robi się zamieszanie