Nie mogę usunąć do-search w żaden sposób


(Dravenop) #1

Witam, otóż pobrałem sobie pewien plik no i zainstalowała mi się taka wyszukiwarka w google chrome do-search która przekierowuje mnie na różne strony (po wpisaniu w do-search 'dobreprogramy' wrzuca mnie na http://searches.uninstallmaster.com/search/web?channel=cor&type=ds&q=dobreprogramy)..)


(Acorus) #2

Otwórz notatnik systemowy i wklej:

HKLM-x32\...\Run: [SunJavaUpdateSched] = C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [507776 2014-10-07] (Oracle Corporation)
HKLM-x32\...\Run: [] = [X]
Winlogon\Notify\ScCertProp: wlnotify.dll [X]
GroupPolicy: Group Policy on Chrome detected ======= ATTENTION
CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Policy restriction ======= ATTENTION
SearchScopes: HKU\.DEFAULT - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-19 - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-20 - DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
CHR HomePage: Default - hxxp://do-search.com/?type=hpts=1428948062from=coruid=ST1000DM003-1ER162_W4Y0JNW6XXXXW4Y0JNW6
CHR StartupUrls: Default - "hxxp://do-search.com/?type=hpts=1428948062from=coruid=ST1000DM003-1ER162_W4Y0JNW6XXXXW4Y0JNW6"
CHR DefaultSearchKeyword: Default - do-search
CHR Extension: (Bookmark Manager) - C:\Users\user\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gmlllbghnfkpflemihljekbapjopfjik [2015-04-15]
2015-04-13 23:22 - 2015-04-15 00:41 - 00000000 ____ D () C:\AdwCleaner
EmptyTemp:

Plik zapisz pod nazwą fixlist.txt i umieść obok FRST w tym samym folderze.


(Dravenop) #3

Zrobiłem dokładnie to o co mnie prosiłeś niestety znowu po jednorazownym wyłączeniu i włączeniu przeglądarki do-search powróciło.


(Atis) #4

Resetowanie ustawień przeglądarki Chrome

Jeżeli masz włączoną synchronizację z serwerem to:

Opcja 2. Zatrzymanie synchronizacji i wyczyszczenie danych (zresetowanie synchronizacji)


(Dravenop) #5

Zadziałało dzięki