Nie moge usunąć Video Add-on


(Slawgol) #1


(Gutek) #2

Użyj FixWareOut - http://downloads.subratam.org/Fixwareout.exe

Użyj SmitFraudFix wybierz opcji nr 2 , oczywiście w trybie awaryjnym i po tym nowy log


(Slawgol) #3

Dzieki serdeczne :smiley: Juz wszystko ok :slight_smile:


(Gutek) #4

Log do kontroli :wink: