Nie mogę usunąć wpisu

no właśnie. Mam mały problem daje całego loga:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 10:52:54, on 2005-06-27

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\TuneUp Utilities 2004\WinStylerThemeSvc.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Executive Software\DiskeeperLite\DKService.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\PROGRA~1\Agnitum\OUTPOS~1\outpost.exe

C:\WINDOWS\System32\wdfmgr.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\dll\csrss.exe

C:\Documents and Settings\Kuba\Program files\Gmail Notifier\gnotify.exe

C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

C:\Documents and Settings\Kuba\Program files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Winamp\winamp.exe

C:\Program Files\Maxthon\Maxthon.exe

C:\Documents and Settings\Kuba\Program files\HIJACK\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = htttp://www.google.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = IE

O2 - BHO: TGTSoft Explorer Toolbar Changer - {C333CF63-767F-4831-94AC-E683D962C63C} - C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\TGT_BHO.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NAV] C:\WINDOWS\system32\dll\csrss.exe

O4 - HKLM\..\Run: [{0228e555-4f9c-4e35-a3ec-b109a192b4c2}] C:\Documents and Settings\Kuba\Program files\Gmail Notifier\gnotify.exe

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM\..\Run: [Outpost Firewall] C:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\outpost.exe /waitservice

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Documents and Settings\Kuba\Program files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O9 - Extra button: Ustawienia przeglądarki - {44627E97-789B-40d4-B5C2-58BD171129A1} - C:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\Plugins\BrowserBar\ie_bar.dll

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=39204&clcid=0x409

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1119549695109

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1119804550921

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{F56D4CB5-B7C8-44BA-9F5F-173A2724E035}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O20 - AppInit_DLLs: sockspy.dll C:\PROGRA~1\Agnitum\OUTPOS~1\wl_hook.dll

O23 - Service: Diskeeper - Executive Software International, Inc. - C:\Program Files\Executive Software\DiskeeperLite\DKService.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Outpost Firewall Service (OutpostFirewall) - Agnitum Ltd. - C:\PROGRA~1\Agnitum\OUTPOS~1\outpost.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Unknown owner - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe (file missing)

O23 - Service: StyleXPService - Unknown owner - C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe

O23 - Service: TuneUp WinStyler Theme Service (TUWinStylerThemeSvc) - TuneUp Software GmbH - C:\Program Files\TuneUp Utilities 2004\WinStylerThemeSvc.exe

miałem zainstalowanego nortona 2004 i nie dało się go odinstalować przez dodaj/usuń to usuwałem ręcznie foldery, wywalałem usługi z msconfig, czyściłem rejestr. I wszystko dobrze tylko za nic nie mogę usunąć tego wpisu :?

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Unknown owner - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe (file missing)

Włącz HijackThis -> Open the MiscTools section -> Delete an NT service -> wpisz SBServ.exe -> kliknij OK

Sprawdź, czy wpisu już nie ma.

niestety nie działa. Wyskakuje błąd:

"service SBServ.exe was not found in the registry.

Make sure you entered the short name of the service. , vbBexclamation"

pozostałości po Nortonie. 023 tak zrób - Start >>> Uruchom >>> services.msc >>> zatrzymaj i wyłącz ScriptBlocking Service potem skasuj recznie

:slight_smile: Użyj –> tegonarzędzia do usunięcia i powiedz Nortonowi, żegnaj na zawsze.

Pozdrawiam

dzięki pomogło :slight_smile:

Mavelle jak wchodzę na tą stronę to wyświetla się napis 404 Not Found.Nie ma tam nic.

Link w tej chwili nie działa niestety.

Info o permanentnym usunięciu Nortona (źródło alternatywne):

http://www.searchengines.pl/phpbb203/in … hl=norton#