Nie mogę utworzyć nowych partycji (brak liter)


(Djzon) #1

Nie mogę utworzyć nowych partycji na kolejnym dysku. Brakuje liter. Od C do Z wszystko zajęte (partycje/dvdrom etc…)

Windows 7


(Semtex) #2

Klik, tłumaczyło Google :slight_smile:


(roobal) #3

Partycje możesz montować w folderach.