Nie mogę utworzyć sieci LAN - Livebox


(mjetek) #1

Mam dwa komputery(na jednym Windows 7, na drugim XP), dwa adaptery wi-fi(modele: XG-760N i XG-762N) i jeden livebox. Net w obu kompach mam, teraz chcę zrobić LAN. Zrobiłem, to co robi się przy tworzeniu sieci lokalnej(instalowałem to co trzeba, dodawałem ip, ustawiłem tą samą grupę roboczą) a mimo to jeden komputer nie może znaleźć drugiego. Komenda ping utwierdza przekonaniu, że nie ma połączenia.

Co źle robię?


(Bartosz Krystkowiak) #2

Skoro masz net na obu kompach to znaczy, że są poprawnie skonfigurowane z livebox'em.

Jeśli zaś chodzi o ping to może być on blokowany przez firewall na którymś komputerze. Musisz ustawić odpowiednie reguły, które adresy mają być dopuszczone, włączyć udostępnianie plików, itp.

Spróbuj na chwilę wyłączyć firewall na obu kompach i spróbuj ponownie poleceniem ping sprawdzić czy się widzą.

I jeszcze jedna kwestia, musisz mieć ustawioną tę samą grupę roboczą, aby móc przeglądać zasoby innego komputera.


(system) #3

nie będą się widzieć bo są za NAT-em


(mjetek) #4

Czyli? Co to jest i jak to wyłączyć?


(Bartosz Krystkowiak) #5

NAT Nie ma żadnego znaczenia w tym przypadku (sieć lokalna).

Skoro osoba, która napisała o powyższym problemie odpytywała komputery po adresie IP znaczy, że zna ich adresy.

Tak więc można się do komputerów odwoływać po ich adresie IP.

Jeśli adresy są przydzielane przez serwer DHCP to w przypadku 2 komputerów nie ma problemu z rozeznaniem jaki adres ma dany komputer.

Zresztą nic nie stoi na przeszkodzie aby odwoływać się do komputerów poprzez ich nazwy NetBIOS.

Spróbuj zastosować moje wcześniejsze porady, a więc odpowiednią konfigurację firewall'a.

Sprecyzuj także jaki masz cel w łączeniu tych komputerów? Jeśli chcesz wymieniać się plikami to musisz na obu komputerach włączyć udostępnianie plików w sieci. Bez tego ani rusz.