Nie mogę zainstalować quick plereyra


(Starp) #1


(Leon$) #2

Wstęp, opis kodeka QuickTime, pobieranie programu

http://www.formaty.com.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=86&Itemid=171

:slight_smile: