Nie mogę znaleźć SIGNONS.sqlite


(Pawel L1414) #1

System WINDOWS 7

Mozilla Firefox 36.0.4


(Atis) #2

Jak odnaleźć swój profil?

https://support.mozilla.org/pl/kb/Profile

Odzyskiwanie ważnych danych ze starego profilu:

https://support.mozilla.org/pl/kb/Odzyskiwanie%20wa%C5%BCnych%20danych%20ze%20starego%20profilu