Nie mogę zrestartować laptopa

Witam serdecznie!

Od pewnego czasu nie mogę zrestartować laptopa. To znaczy maszyna wykonuje operację, ale zaraz po restarcie wszystko działa jak “diesel na mrozie” - Windows 7 się wczytuje chyba z 6 min, potem wszystko działa jakbym nie miał zainstalowanych sterowników do karty graficznej. Sytuacja podobna do grania w nowszą grę na starszym sprzęcie - rwie niesamowicie, kompletnie nie ma płynnego ruchu w systemie Windows. Po prostu nie można pracować w takich warunkach.

Mam ogromną prośbę o sprawdzenie loga z hijackthis oraz o wskazówki, co mogę zrobić, aby naprawić ten problem bez konieczności formatowania systemu.

Log:

ogfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
Scan saved at 06:47:46, on 2019-07-17
Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)
MSIE: Internet Explorer v11.0 (11.00.9600.19375)

Boot mode: Normal

Running processes:
C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NvNode\NVIDIA Web Helper.exe
C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver\Application\iusb3mon.exe
C:\Program Files\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe
C:\Users\Dawid Miszcz\Desktop\Programy\HijackThis_2.0.4.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141
*R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = *
*R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = *
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm
*R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = *
F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe
O4 - HKLM…\Run: [USB3MON] “C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver\Application\iusb3mon.exe”
O4 - HKUS\S-1-5-19…\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User ‘USŁUGA LOKALNA’)
O4 - HKUS\S-1-5-19…\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User ‘USŁUGA LOKALNA’)
O4 - HKUS\S-1-5-20…\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User ‘USŁUGA SIECIOWA’)
O4 - HKUS\S-1-5-20…\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User ‘USŁUGA SIECIOWA’)
O8 - Extra context menu item: Wyślij do Bluetooth - C:\Program Files (x86)\Intel\Bluetooth\btSendToObject.htm
O9 - Extra button: Wyślij do Bluetooth - {2F56DCAA-153B-4479-B4E2-547405B34FB9} - C:\Program Files (x86)\Intel\Bluetooth\btSendToPage.htm (HKCU)
O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Wyślij do Bluetooth - {2F56DCAA-153B-4479-B4E2-547405B34FB9} - C:\Program Files (x86)\Intel\Bluetooth\btSendToPage.htm (HKCU)
O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics
O20 - AppInit_DLLs: C:\Windows\SysWOW64\nvinit.dll
O23 - Service: Adobe Acrobat Update Service (AdobeARMservice) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)
O23 - Service: Intel® Centrino® Wireless Bluetooth® + High Speed Service (AMPPALR3) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\BluetoothHS\BTHSAmpPalService.exe
O23 - Service: Bluetooth Device Monitor - Motorola Solutions, Inc. - C:\Program Files (x86)\Intel\Bluetooth\devmonsrv.exe
O23 - Service: Bluetooth Media Service - Motorola Solutions, Inc. - C:\Program Files (x86)\Intel\Bluetooth\mediasrv.exe
O23 - Service: Bluetooth OBEX Service - Motorola Solutions, Inc. - C:\Program Files (x86)\Intel\Bluetooth\obexsrv.exe
O23 - Service: Intel® Centrino® Wireless Bluetooth® + High Speed Security Service (BTHSSecurityMgr) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\BluetoothHS\BTHSSecurityMgr.exe
O23 - Service: Intel® Content Protection HECI Service (cphs) - Intel Corporation - C:\Windows\SysWow64\IntelCpHeciSvc.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Event Log (EvtEng) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\EvtEng.exe
O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)
O23 - Service: Intel® Rapid Storage Technology (IAStorDataMgrSvc) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe
O23 - Service: IconMan_R - Realsil Microelectronics Inc. - C:\Program Files (x86)\Realtek\Realtek USB 2.0 Card Reader\RIconMan.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ieetwcollectorres.dll,-1000 (IEEtwCollectorService) - Unknown owner - C:\Windows\system32\IEEtwCollector.exe (file missing)
O23 - Service: Intel® Capability Licensing Service Interface - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\iCLS Client\HeciServer.exe
O23 - Service: Intel® Dynamic Application Loader Host Interface Service (jhi_service) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\DAL\jhi_service.exe
O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: Intel® Management and Security Application Local Management Service (LMS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe
O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe
O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)
O23 - Service: Wireless PAN DHCP Server (MyWiFiDHCPDNS) - Unknown owner - C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\PanDhcpDns.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: NVIDIA LocalSystem Container (NvContainerLocalSystem) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvContainer\nvcontainer.exe
O23 - Service: NVIDIA NetworkService Container (NvContainerNetworkService) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvContainer\nvcontainer.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Container LS (NVDisplay.ContainerLocalSystem) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\NVDisplay.Container.exe
O23 - Service: NVIDIA Telemetry Container (NvTelemetryContainer) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvTelemetry\NvTelemetryContainer.exe
O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Registry Service (RegSrvc) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Common Files\Intel\WirelessCommon\RegSrvc.exe
O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\stlang64.dll,-10120 (STacSV) - IDT, Inc. - C:\Program Files\IDT\WDM\STacSV64.exe
O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Steam\SteamService.exe
O23 - Service: Intel® Turbo Boost Technology Monitor 2.6 (TurboBoost) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\TurboBoost\TurboBoost.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)
O23 - Service: Intel® Management and Security Application User Notification Service (UNS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)
O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)
O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)
O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Zero Configuration Service (ZeroConfigService) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\ZeroConfigService.exe


End of file - 9280 bytes

Dziękuję za wszystkie wskazówki!
Pozdrawiam!

Powiedz o jakim laptopie owa, model lub specyfikacja, jeżeli w laptopie “procesor Intel N3xxx”, to 6 minut nie ejst złym wynikiem :wink:

Witaj
Dział Bezpieczeństwo, wymagane logi FRST, jeśli nie będzie infekcji, przeniesiemy do działu ze Sprzętem
Logi wklej poprawnie według drugiej części poradnika