Nie można połączyć się z internetem


(Djzon) #1

Nie można połączyć się z internetem

 

Sieć nieznana, diagnostyka nie może wykryć i rozwiązać tego problemu:

 

 

exception_info-string: winsock: Podczas wyszukiwania w bazie danych wystąpił nieodwracalny błąd"

 

 

ERROR: Usługa Usługa nasłuchująca grup domowych zakończyła działanie; wystąpił specyficzny dla niej błąd %%-2147023143.

ERROR: Uruchomienie sesji „Homegroup Log” nie powiodło się z powodu następującego błędu: 0xC0000035

ERROR: Usługa Adapter odbiornika Net.Tcp zależy od usługi Usługa udostępniania portów Net.Tcp, której nie można uruchomić z powodu następującego błędu: 

Nie można uruchomić określonej usługi, ponieważ jest ona wyłączona lub ponieważ nie są włączone skojarzone z nią urządzenia.

ERROR: Usługa Rozpoznawanie lokalizacji w sieci zakończyła działanie; wystąpił specyficzny dla niej błąd %%-1073741502.

ERROR: Usługa Usługa listy sieci zależy od usługi Rozpoznawanie lokalizacji w sieci, której nie można uruchomić z powodu następującego błędu: 

Operacja ukończona pomyślnie.

ERROR: Uruchomienie usługi autokonfiguracji sieci WLAN nie powiodło się. Kod błędu: 1747

ERROR: Usługa Pomoc IP zakończyła działanie; wystąpił następujący błąd: 

Usługa nie została uruchomiona.

ERROR: Usługa Usługa Czas systemu Windows zakończyła działanie; wystąpił następujący błąd: 

Podczas wyszukiwania w bazie danych wystąpił nieodwracalny błąd.

ERROR: Usługa czasu napotkała błąd i została zmuszona do zamknięcia. Wystąpił błąd: 0x80072AFB: Podczas wyszukiwania w bazie danych wystąpił nieodwracalny błąd.

ERROR:  Usługa Klient DNS zakończyła działanie; wystąpił następujący błąd: 

Podczas wyszukiwania w bazie danych wystąpił nieodwracalny błąd.