Nie można ściągać przez emulkiem oraz bearsharem


(Grochal Sebol) #1

witam od dłuższego czasu mam problem ze ściąganiem plików przez w/w programy. Z różnych stron z netu moge normalnie ściągać a nimi nie. Może to sie wiązać z tym że ostatnio avast przepuścił za dużo trojanów. Dołaczam log z hijackthis:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 23:15:28, on 2008-01-08

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Ad-aware2007\aawservice.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4ss.exe

c:\WINDOWS\system32\o2flash.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4gui.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\Fujitsu\Application Panel\QuickTouch.exe

C:\Program Files\Fujitsu\BtnHnd\BtnHnd.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4gui.exe

C:\Program Files\Sferia\EasyWirelessNet\EasyWirelessNet.exe

C:\Program Files\Opera\Opera.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://search.bearshare.com/pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: dcads - {6FC3C36D-7635-4D43-BA62-0D9D2F2CD06E} - C:\WINDOWS\system32\nsf8E.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {84F07D1D-A459-49F3-846B-88D8075AEA12} - C:\WINDOWS\system32\d3dim70.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {37B85A29-692B-4205-9CAD-2626E4993404} - (no file)

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LoadFUJ02E3] C:\Program Files\Fujitsu\FUJ02E3\FUJ02E3.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LoadFujitsuQuickTouch] C:\Program Files\Fujitsu\Application Panel\QuickTouch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LoadBtnHnd] C:\Program Files\Fujitsu\BtnHnd\BtnHnd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [AutoConnect] C:\Program Files\AutoConnect\AutoConnect.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab} (YInstStarter Class) - C:\Program Files\Yahoo!\Common\yinsthelper.dll

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{6BF5EFC5-66BE-4F68-9C19-9B1260871AB1}: NameServer = 193.41.112.18 193.41.112.14

O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft AB - C:\Program Files\Ad-aware2007\aawservice.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: Sunbelt Kerio Personal Firewall 4 (KPF4) - Sunbelt Software - C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall\kpf4ss.exe

O23 - Service: O2Micro Flash Memory (O2Flash) - Unknown owner - c:\WINDOWS\system32\o2flash.exe


--

End of file - 5992 bytes :wink:

(Gutek) #2
To nie są trojany

daruj sobie Napoleonn:

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://search.bearshare.com/pl/

O2 - BHO: dcads - {6FC3C36D-7635-4D43-BA62-0D9D2F2CD06E} - C:\WINDOWS\system32\nsf8E.dll

O2 - BHO: (no name) - {84F07D1D-A459-49F3-846B-88D8075AEA12} - C:\WINDOWS\system32\d3dim70.dll		

O3 - Toolbar: (no name) - {37B85A29-692B-4205-9CAD-2626E4993404} - (no file)

usuń wpisy HJT

Daj log z ComboFix


(Grochal Sebol) #3

O2 - BHO: (no name) - {84F07D1D-A459-49F3-846B-88D8075AEA12} - C:\WINDOWS\system32\d3dim70.dll tego nie chciało i przy każdej próbie wyskakiwał mi alert z avasta że znalazł konia trojańskiego. Dołączam log z ComboFix:

ComboFix 08-01-10.2 - krzysiek 2008-01-09 22:55:07.1 - NTFSx86

(Gutek) #4

Wklej do Notatnika:

File::

C:\WINDOWS\system32\dcads-remove.exe

C:\WINDOWS\system32\drivers\aymoevks.dat

C:\WINDOWS\system32\d3dim70.dll


Driver::

vjevyape


Registry::

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{84F07D1D-A459-49F3-846B-88D8075AEA12}]

>>Plik>>Zapisz jako... >>> CFScript (najwygodniej będzie, jeśli zapiszesz w takiej lokalizacji, by ikonka CFScript.txt znalazła się obok ikonki ComboFix.exe )

Przeciągnij i upuść plik CFScript.txt na plik ComboFix.exe (czyli ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe )

– podobnie jak na tym obrazku -->88953CFScript-createdbyMiekiemoes.gif

(jeśli pojawi się pytanie " 1 or 2" - to wpisz 1 i naciśnij ENTER) Ma się rozpocząć usuwanie. (i powstanie log)

Po restarcie usuń ręcznie folder C: **** Qoobox.

Po tym nowy log z Combo


(Grochal Sebol) #5

Oto nowy log:

ComboFix 08-01-10.2 - krzysiek 2008-01-11 23:06:05.2 - NTFSx86

(Gutek) #6

Na koniec:

Pobierz program SDFix

-


(Grochal Sebol) #7

SDFix: Version 1.125

Run by krzysiek on 2008-02-12 at 23:46

Microsoft Windows XP [Wersja 5.1.2600]

Running From: C:\SDFix

Safe Mode:

Checking Services:

Restoring Windows Registry Values

Restoring Windows Default Hosts File

Rebooting...

Normal Mode:

Checking Files:

No Trojan Files Found

Removing Temp Files...

ADS Check:

C:\WINDOWS

No streams found.

C:\WINDOWS\system32

No streams found.

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

No streams found.

C:\WINDOWS\system32\ntoskrnl.exe

No streams found.

Final Check:

catchme 0.3.1344.2 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net

Rootkit scan 2008-02-12 23:48:57

Windows 5.1.2600 Dodatek Service Pack 2 NTFS

scanning hidden processes ...

IPC error: 2 Nie można odnaleźć określonego pliku.

scanning hidden services & system hive ...

scanning hidden registry entries ...

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MenuOrder\Favorites\A\1\5\1c]

"Order"=hex:08,00,00,00,02,00,00,00,b8,01,00,00,01,00,00,00,04,00,00,00,8c,..

scanning hidden files ...

scan completed successfully

hidden processes: 0

hidden services: 0

hidden files: 0

Remaining Services:


Authorized Application Key Export:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

Remaining Files:


Files with Hidden Attributes:

Finished!


(Gutek) #8

Log Ok

Zmiana zasad wklejania logów na forum - viewtopic.php?f=16&t=213350