Nie można wykonać polecenia zakończ w trybie DAO


(Subasta1) #1

PROBLEM Z NAGRYWARKA

LOG :

http://www.wklejto.pl/39986