Nie można zainstalować aktualizacji w Ubuntu, wywala błąd


(kijek) #1

Nie mogę zainstalować aktualizacji, ponieważ pojawia się taki błąd:

W: Błąd GPG: http://wine.budgetdedicated.com hardy Release: Następujące sygnatury nie mogły zostać zweryfikowane z powodu braku klucza publicznego: NO_PUBKEY 58403026387EE263

Co zrobić, aby zaktualizować system ?


(roobal) #2

Dodaj ten klucz:

gpg --keyserver subkeys.pgp.net --recv-keys 58403026387EE263


gpg --armor --export 58403026387EE263 | sudo apt-key add -

Ponownie aktualizujesz i nie powinno być problemu.

Pozdrawiam!


(kijek) #3

Dzięki, działa.