Nie można zainstalować antywirusów

Witam,

Chciałabym zwrócić się z prośbą o pomoc, gdyż nie mogę zainstalować antywirusów. Opiszę w miarę dokładnie: mam system Windows XP home, a problem zaczął się od tego, iż mój Avast 4przestał działać (http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic … highlight=), nie mogłam go włączyć ani usunąć. Otrzymałam na forum pomoc i usunęłam. Teraz chciałam zainstalować nowy antywirus, NOD32 (podobno skuteczny), ale wyskakuje błąd:

blad1.jpg

Spróbowałam zainstalować inny antywirus, Kaspersky, i pokazuje się to:

blad2.jpg

W końcu ściągnęłam jeszcze raz Avasta i mam ten sam problem, który opisałam w wyżej podanym temacie.

Przeskanowałam system Ad-Aware se, skanerem online Panda i Symantec, które wykryły ale nie usunęły zagrożeń, oraz użyłam szczepionek ze strony nod32 przeciw odmianom win32.Bagle.

Obawiam się, że te problemy są związane z jakimś wirusem i już naprawdę nie wiem, co robić.

Allex wklej zestaw logów z HJT i SR. :slight_smile:

Pierwszy:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 17:10:08, on 2007-01-08

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE

C:\WINDOWS\system32\slserv.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\Program Files\Microsoft Hardware\Mouse\point32.exe

C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\atwtusb.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE

C:\Program Files\Creative\MediaSource\Detector\CTDetect.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Spamihilator\spamihilator.exe

C:\Program Files\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe

C:\Program Files\Medion\ScanPanel\ScnPanel.exe

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\NeostradaTP.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\ComComp.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AcroRd32.exe

C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AcroRd32Info.exe

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\Amilo\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.515\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://google.icq.com/search/search_frame.php

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://google.icq.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.google.pl/

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ATIModeChange] Ati2mdxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [POINTER] point32.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM\..\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [atwtusb] atwtusb.exe beta

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Anti Trojan Elite] C:\Program Files\Anti Trojan Elite\TJEnder.exe :NO

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [KonektorTP] "c:\program files\konektortp\konektortp.exe" tray

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [F-StopW] C:\Program Files\FSI\F-Prot\F-StopW.EXE

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Creative Detector] "C:\Program Files\Creative\MediaSource\Detector\CTDetect.exe" /R

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Spamihilator] "C:\Program Files\Spamihilator\spamihilator.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [EdHTML] C:\Program Files\Binboy\EdHTMLv5.0\EdHTML.exe /none

O4 - HKCU\..\Run: [STYLEXP] C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXP.exe -Hide

O4 - HKCU\..\Run: [Spyware Doctor] "C:\Program Files\Spyware Doctor\spydoctor.exe" /Q

O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = ?

O4 - Global Startup: InterVideo WinCinema Manager.lnk = C:\Program Files\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O4 - Global Startup: ScanPanel.lnk = C:\Program Files\Medion\ScanPanel\ScnPanel.exe

O8 - Extra context menu item: &Add animation to IncrediMail Style Box - C:\PROGRA~1\INCRED~1\bin\resources\WebMenuImg.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {0EB0E74A-2A76-4AB3-A7FB-9BD8C29F7F75} (CKAVWebScan Object) - http://www.kaspersky.pl/resources/virusscanner/kavwebscan_unicode.cab

O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab

O16 - DPF: {3D8700FB-86A4-4CB4-B738-6F0FC016AC7D} (MainControl Class) - http://arcaonline.arcabit.com/ArcaOnline.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1138289234718

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MainControl Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - https://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{324561E5-DBB2-48E2-85E9-BB8471738498}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPod Service - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Macromedia Licensing Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe

O23 - Service: SmartLinkService (SLService) - - C:\WINDOWS\SYSTEM32\slserv.exe

O23 - Service: StyleXPService - Unknown owner - C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe

Nie trzymaj HJT w tempie, zapisz go np. an pulpicie.

Pobrałam według instrukcji SR, ale nie otwiera się żaden program tylko kod w mojej przeglądarce po dwukrotnym kliknięciu…

a instalujesz na koncie administratora??

Log jest ok więc prawdopodobnie Twojego problemu nie powodują szkodniki.

Spyware Doctor jest programem wątpliwej reputacji dlatego proponuję go usunąć. Sposób usunięcia jest podany tutaj:

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic … 332#791332

Nie…

W takim razie spróbuj zainstalować któryś z programów wymienionych przez Ciebie w poście rozpoczynającym temat na koncie, które posiada uprawnienia administratora.

Przepraszam za pomyłkę, instalowałam na koncie administratora.

Złączono Posta : 09.01.2007 (Wto) 16:39

Zainstalowałam jeszcze na próbę Spybota (kiedyś go miałam i działał) i dr.Weba i nie mogę ich uruchomić. Tak wyglądają ikony na pulpicie:

blad3.gif

No i pojawiające się komunikaty, gdy chciałam któryś uruchomić:

blad4.gif

blad5.gif

Adam 9870-na jakiej podstawie sadzisz ze spyware doctor jest programem watpliwej? moim zdaniem jest to jeden z najlepszych programow anty spy.jest nawet wersja free po polsku [oczywiscie bez rezydenta].

Na takiej podstawie, że potrafi wskazywać prawidłowe pliki jako szkodliwe.

Spróbuj > AVG AntySpyware 7.5 i SUPERAntiSpyware Free Edition :slight_smile:

wszystkie programy to czasem robia .Zwlasnego doswiadczenia uwazam ze spyware doctor-4 to dobry soft.

Allex

Czy inne programy instalujesz bez problemów ? - być może uszkodzony jest Instalator Windows ?

Otwórz Podgląd zdarzeń - Start - Uruchom - eventvwr ok.

wyszukaj w dzienniku aplikacji wpisów Instalatora Windows…

Pozdrawiam