Nie można znaleźć pliku C:\WINDOWS\system32\svchost.exe


(Sara130) #1

Proszę o pomoc. Dziasiaj coś mi się zepsuło i niby komputer się włączał ale nic nie można było zrobić.

Pokazała się informacja że nie można znaleźć pliku : C:\WINDOWS\system32\svchost.exe. moje logi:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 17:15:06, on 2009-10-14

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBKeyScan.exe

C:\Program Files\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Program Files\lg_fwupdate\fwupdate.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Opera\Opera.exe

C:\Documents and Settings\Gość\Pulpit\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\system32\userinit.exe,C:\WINDOWS\system32\wscript.exe C:\WINDOWS\system32\killVBS.vbs

O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: SmartShopper - {2ba1c226-ec1b-4471-a65f-d0688ac6ee3a} - C:\Program Files\SmartShopper\Bin\2.5.0\SmrtShpr.dll (file missing)

O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpbrowserrecordplugin.dll

O2 - BHO: MyPlayCity Toolbar - {4724c5d8-dfa7-417a-a2f5-1eabfee9b4ac} - C:\Program Files\MyPlayCity\tbMyP0.dll

O2 - BHO: UrlHelper Class - {6D023EBF-70B8-45A6-9ED5-556515FA0FE4} - C:\Program Files\BearShare Applications\BearShare MediaBar\BearShareIEHelper.dll (file missing)

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O2 - BHO: myBabylon English Toolbar - {b2e293ee-fd7e-4c71-a714-5f4750d8d7b7} - C:\Program Files\myBabylon_English\tbmyB1.dll

O3 - Toolbar: BearShare MediaBar - {D3DEE18F-DB64-4BEB-9FF1-E1F0A5033E4A} - C:\Program Files\BearShare Applications\BearShare MediaBar\BSMediaBar.dll (file missing)

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O3 - Toolbar: myBabylon English Toolbar - {b2e293ee-fd7e-4c71-a714-5f4750d8d7b7} - C:\Program Files\myBabylon_English\tbmyB1.dll

O3 - Toolbar: MyPlayCity Toolbar - {4724c5d8-dfa7-417a-a2f5-1eabfee9b4ac} - C:\Program Files\MyPlayCity\tbMyP0.dll

O3 - Toolbar: DAEMON Tools Toolbar - {32099AAC-C132-4136-9E9A-4E364A424E17} - C:\Program Files\DAEMON Tools Toolbar\DTToolbar.dll

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\winampa.exe"

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [NBKeyScan] "C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBKeyScan.exe"

O4 - HKLM..\Run: [bearShare] "C:\Program Files\BearShare\BearShare.exe" /pause

O4 - HKLM..\Run: [bend logo clock film] C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Frag great bend logo\SECT 32.exe

O4 - HKLM..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM..\Run: [inCD] C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe

O4 - HKLM..\Run: [LGODDFU] "C:\Program Files\lg_fwupdate\fwupdate.exe" blrun

O4 - HKLM..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM..\Run: [MP10_EnsureFileVer] C:\WINDOWS\inf\unregmp2.exe /EnsureFileVersions

O4 - HKLM..\Run: [WireLessKeyboard] C:\Program Files\Multimedia Keyboard\PS2USBKbdDrv.exe

O4 - HKLM..\Run: [WireLessMouse] C:\Program Files\Office Multimedia Mouse Driver\MouseDrv.exe

O4 - HKLM..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM..\Run: [Microsoft Updater] svhost.exe

O4 - HKLM..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [Microsoft Updater] svhost.exe

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKUS\S-1-5-21-1123561945-790525478-725345543-501..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe (User '?')

O4 - HKUS\S-1-5-18..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User '?')

O4 - HKUS.DEFAULT..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: VIA RAID TOOL.lnk = C:\Program Files\VIA\RAID\raid_tool.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: SmartShopper - Compare product prices - {3cc3d8fe-f0e0-4dd1-a69a-8c56bcc7bebf} - C:\Program Files\SmartShopper\Bin\2.5.0\SmrtShpr.dll (file missing)

O9 - Extra button: SmartShopper - Compare travel rates - {3cc3d8fe-f0e0-4dd1-a69a-8c56bcc7bec0} - C:\Program Files\SmartShopper\Bin\2.5.0\SmrtShpr.dll (file missing)

O9 - Extra button: (no name) - {53f6fccd-9e22-4d71-86ea-6e43136192ab} - (no file)

O9 - Extra button: (no name) - {925dab62-f9ac-4221-806a-057bfb1014aa} - (no file)

O9 - Extra button: Research - {92780b25-18cc-41c8-b9be-3c9c571a8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nwprovau.dll

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Automatic LiveUpdate Scheduler - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\AluSchedulerSvc.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: CT Device Query service (CTDevice_Srv) - Creative Technology Ltd - C:\Program Files\Creative\Shared Files\CTDevSrv.exe

O23 - Service: Creative Centrale Media Server (CTUPnPSv) - Creative Technology Ltd - C:\Program Files\Creative\Creative Centrale\CTUPnPSv.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\LuComServer_3_4.EXE

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Panda Process Protection Service (PavPrSrv) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe (file missing)

O23 - Service: ProtexisLicensing - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PSIService.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

Z góry dziękuję za pomoc, bo zupełnie się na tym nie.


(Jane Vicodin) #2

usuń bearshare bo to syf.


(system) #3
26.12.2006 (Wt) 18:49

Troszkę stary temat na porady :stuck_out_tongue:

Sara130 Załóż swój wątek i logi wklejaj na wklej.org a tutaj link do wklejki.


(Baster 22) #4

C:\Windows\Domino.exe to mnie niepokoi

Przeskanuj kompa malwarebytes antimalware i daj mi z niego loga

powinien to cos usunac


(jessica) #5

Kosmetyka:

Te w/w wpisy sfiksuj w Hijacku:

>>Hijack>>scan(Do a system scan only)>>zaznacz je >>Fix checked.

Daj log z OTL

Sprawdź, czy na pewno nie masz tego pliku "C:\WINDOWS\system32\svchost.exe" - może komunikat mówi o pliku infekcji " svhost.exe? Choć rzeczywiście w logu nie widzę tego C:\WINDOWS\system32\svchost.exe.

Jeśli nie ma go, to wgraj go ze swojej płytki instalacyjnej.

Jeśli nie masz płytki, to może ktoś Ci podrzuci?

Ja mogę Ci dać, ale nie wiadomo, czy będzie działał, bo mój jest zgodny z ServicePack3, a Ty masz ServicePack2.

>http://www.speedyshare.com/541901206.html

jessi