Nie uruchamia sie tryb awaryjny i pliki *.exe

Problem dotyczy komputera mojego kolegi. Usunął wszystkie procesy Windows’a z msconfig, następnie próbując samemu wszystko naprawić stworzył własne wpisy w kluczu HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run. Efekt jest taki jak opisałem w temacie. Mogę jeszcze dodać, że z konsoli nic nie można uruchomić. Wklejam logi logi z HijackThis, może się przydadzą.

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus + Firewall 2007\pavsrv51.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus + Firewall 2007\AVENGINE.EXE

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus + Firewall 2007\TPSrv.exe

c:\program files\panda software\panda antivirus + firewall 2007\firewall\PNMSRV.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus + Firewall 2007\PavFnSvr.exe

C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus + Firewall 2007\PsImSvc.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Winamp\Winamp.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Documents and Settings\Borys\Pulpit\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Copyright By Shajen

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL

O3 - Toolbar: (no name) - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - (no file)

O3 - Toolbar: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL

O4 - HKLM\..\Run: [rundll32] C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [1] C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [2] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [3] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - Startup: Girder3.lnk = C:\Program Files\girder32\Girder.exe

O4 - Global Startup: Kalendarz XP.lnk = C:\Program Files\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\npjpi142_05.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\npjpi142_05.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C2} (GameDesire Pool 9) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/billard9_2_0_0_28.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{8F8B1F83-D1E0-40F0-A170-CE327E1E63C0}: NameServer = 217.30.129.149,217.30.137.200

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{D21A88E9-F755-417C-9364-5052C288CA24}: NameServer = 217.30.129.149,217.30.137.200

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: avldr - C:\WINDOWS\SYSTEM32\avldr.dll

O23 - Service: Abel - Unknown owner - C:\Program Files\Cain\Abel.exe (file missing)

O23 - Service: ArcaBit NetMonitor (ABNetMon) - Unknown owner - D:\Program Files\ArcaVir\Bin\NetMonSv.exe (file missing)

O23 - Service: ArcaVir Monitor (ArcaMonSvc) - Unknown owner - D:\Program Files\ArcaVir\Bin\avmonsv.exe (file missing)

O23 - Service: ArcaScan - Unknown owner - D:\Program Files\ArcaVir\Bin\arcascan.exe (file missing)

O23 - Service: arcaserv - Unknown owner - D:\Program Files\ArcaVir\bin\arcaserv.exe (file missing)

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: COM+ Alerter Service - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\altsvc.exe

O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: Panda Function Service (PAVFNSVR) - Panda Software International - C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus + Firewall 2007\PavFnSvr.exe

O23 - Service: Panda Process Protection Service (PavPrSrv) - Panda Software - C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe

O23 - Service: Panda anti-virus service (PAVSRV) - Panda Software International - C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus + Firewall 2007\pavsrv51.exe

O23 - Service: Panda Network Manager (PNMSRV) - Panda Software International - c:\program files\panda software\panda antivirus + firewall 2007\firewall\PNMSRV.EXE

O23 - Service: Panda IManager Service (PSIMSVC) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus + Firewall 2007\PsImSvc.exe

O23 - Service: Panda TPSrv (TPSrv) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus + Firewall 2007\TPSrv.exe

O23 - Service: Karta wydajności WMI (WmiApSrv) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\wbem\wmiapsrv.exe (file missing)

Z góry dziękujemy za pomoc.

Wyłączasz przywracanie systemu (Panel sterowania -> System -> Przywracanie systemu -> zaznaczasz „Wyłącz przywracanie systemu” ).

Wchodzisz w Start --> uruchom --> services.msc --> zatrzymaj i wyłącz usługi Abel, COM+ Alerter Service

W HJT zaznaczasz wpisy i klikasz na dole “Fix checked” , to co na czerwono usuwasz ręcznie z dysku:

Tutaj są 2 antywiry > Panda i Arcavir, którego kolega używa?

Użyj UnHookExec.inf - klikasz na link do pliku prawym klawiszem myszki => zapisz element docelowy jako => wskaż miejsce gdzie chcesz zapisać (np. pulpit) i kliknij Zapisz => prawy klawisz myszki na pobrany plik => Instaluj.

Po zabiegach nowe logi z HiJacka oraz Silent Runners (zaznaczasz No i czekasz aż skończy pracować w tle). :slight_smile:

Używa Pandy, Arcavir nie działa. Zrobił wszystko do punktu

Niestety nie może zainstalować. Wyświetla mu komunikat “pliku C:…\grpconv.exe nie można odczytać…”. Silent Runners’a nie może zainstalować. Wkleję tylko logi z HJT.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 17:07:09, on 2007-01-13

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus + Firewall 2007\pavsrv51.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus + Firewall 2007\AVENGINE.EXE

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus + Firewall 2007\TPSrv.exe

c:\program files\panda software\panda antivirus + firewall 2007\firewall\PNMSRV.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus + Firewall 2007\PavFnSvr.exe

C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus + Firewall 2007\PsImSvc.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Documents and Settings\Borys\Pulpit\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Copyright By Shajen

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL

O3 - Toolbar: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL

O4 - HKLM\..\Run: [rundll32] C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [1] C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [2] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [3] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - Startup: Girder3.lnk = C:\Program Files\girder32\Girder.exe

O4 - Global Startup: Kalendarz XP.lnk = C:\Program Files\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\npjpi142_05.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\npjpi142_05.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C2} (GameDesire Pool 9) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/billard9_2_0_0_28.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{8F8B1F83-D1E0-40F0-A170-CE327E1E63C0}: NameServer = 217.30.129.149,217.30.137.200

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{D21A88E9-F755-417C-9364-5052C288CA24}: NameServer = 217.30.129.149,217.30.137.200

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: avldr - C:\WINDOWS\SYSTEM32\avldr.dll

O23 - Service: ArcaBit NetMonitor (ABNetMon) - Unknown owner - D:\Program Files\ArcaVir\Bin\NetMonSv.exe (file missing)

O23 - Service: ArcaVir Monitor (ArcaMonSvc) - Unknown owner - D:\Program Files\ArcaVir\Bin\avmonsv.exe (file missing)

O23 - Service: ArcaScan - Unknown owner - D:\Program Files\ArcaVir\Bin\arcascan.exe (file missing)

O23 - Service: arcaserv - Unknown owner - D:\Program Files\ArcaVir\bin\arcaserv.exe (file missing)

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: Panda Function Service (PAVFNSVR) - Panda Software International - C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus + Firewall 2007\PavFnSvr.exe

O23 - Service: Panda Process Protection Service (PavPrSrv) - Panda Software - C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe

O23 - Service: Panda anti-virus service (PAVSRV) - Panda Software International - C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus + Firewall 2007\pavsrv51.exe

O23 - Service: Panda Network Manager (PNMSRV) - Panda Software International - c:\program files\panda software\panda antivirus + firewall 2007\firewall\PNMSRV.EXE

O23 - Service: Panda IManager Service (PSIMSVC) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus + Firewall 2007\PsImSvc.exe

O23 - Service: Panda TPSrv (TPSrv) - Panda Software - C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus + Firewall 2007\TPSrv.exe

O23 - Service: Karta wydajności WMI (WmiApSrv) - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\wbem\wmiapsrv.exe (file missing)

Tego akurat nie musi. Sam zainstalował, to i pewnie wie skąd się to wzięło i do czego służy ;).

Gorzej, gdyby ten abel.exe był w %windir%\system32. Znaczyło by to, że ktoś z zewnątrz zabawia się w zdalną administrację komputerem kolegi skyjumpera :).