Nie widać plugins'a w Photoshopie


(sexy69bis) #1

Podczas instalacji "Axialis IconWorkshop" zaznaczyłem: również jako plugins do Photoshop'a.
Utworzył się nowy katalog "D:\Adobe\Adobe Photoshop CC 2015\Plug-ins\Axialis\"
a w nim:
ExportToIconWorkshop.8be
TransferToIconWorkshop.8bf

Po otwarciu Photoshop'a nigdzie nie ma śladu o "Axialis" czy "IconWorkshop".
Gdzie to jest ukryte i czy będzie można wczytywać pliki "ico"?

 


(rgabrysiak) #2

Use the Photoshop Plug-in


(sexy69bis) #3Choose the Filter/Axialis/Transfer to Axialis IconWorkshop™… command in the Photoshop menu.

Choose the File/Export/Export to Axialis IconWorkshop™… command in the Photoshop menu.

Jak widać. . .że nie widać “Axialis”