Nie wyłaczające się processy


(Lt Prochownik) #1

nieraz zdarzają mi się dziwne rzeczy, otóz gdy próbuję włączyć jakąś aplikację ona mi się nie włącza a jak uruchomię menadżera zadań to w uruchomionych aplikacjach go nie ma ale za to jest uruchomiony proces tego programu np. korzystam z firefoxa wyłaczam go a gdy za jakiś czas próbuje go uruchomić to jest tak jak opisałem powyżej .

co to może być grane system jest czysty od syfu

win xp pro :frowning: :frowning: :frowning:


(inż. Piniol) #2

po prostu proces siedzi w pamięci, żeby aplikacja uruchamiała się szybciej przy następnej próbie uruchomienia :wink:


(Lt Prochownik) #3

to czemu w takim razie się wogóle nie uruchamia nie wspominając aby się szybciej uruchamiała


(Qbek50) #4

na pewno ? daj loga z HiJAckThis


(Lt Prochownik) #5

Logfile of HijackThis v1.98.2

Scan saved at 14:58:21, on 05-02-07

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\PROGRA~1\Agnitum\OUTPOS~1\outpost.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\ntvdm.exe

C:\Program Files\Ruling Technologies\GameDeviceDrivers\RFPIcon.exe

C:\Program Files\Ruling Technologies\GameDeviceDrivers\RegClean.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe

C:\PROGRA~1\A4Tech\Keyboard\Ikeymain.exe

C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

C:\Program Files\ASUS\Probe\AsusProb.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb06.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\AutoConnect\AutoConnect.exe

C:\PROGRA~1\FASTDE~1\FAST2.EXE

C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe

C:\Program Files\ABC\abc.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Documents and Settings\Tomek\Moje dokumenty\install\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F3 - REG:win.ini: load=C:\YDPDict\watch.exe

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM..\Run: [RTBatteryMeter] C:\Program Files\Ruling Technologies\GameDeviceDrivers\RFPIcon.exe

O4 - HKLM..\Run: [RTGameClean] C:\Program Files\Ruling Technologies\GameDeviceDrivers\RegClean.exe c

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [Outpost Firewall] C:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\outpost.exe /waitservice

O4 - HKLM..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe

O4 - HKLM..\Run: [iKeyWorks] C:\PROGRA~1\A4Tech\Keyboard\Ikeymain.exe

O4 - HKLM..\Run: [WheelMouse] C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

O4 - HKLM..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM..\Run: [ASUS Probe] C:\Program Files\ASUS\Probe\AsusProb.exe

O4 - HKLM..\Run: [HP Software Update] "C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe"

O4 - HKLM..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb06.exe

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU..\Run: [NBJ] "C:\Program Files\Ahead\Nero BackItUp\NBJ.exe"

O4 - HKCU..\Run: [AutoConnect] C:\Program Files\AutoConnect\AutoConnect.exe

O4 - HKCU..\Run: [FAST Defrag] C:\PROGRA~1\FASTDE~1\FAST2.EXE -tray

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll

O9 - Extra button: Trashcan - {072F3B8A-2DA2-40e2-B841-88899F240200} - C:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\TRASH.EXE (HKCU)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show Trashcan - {072F3B8A-2DA2-40e2-B841-88899F240200} - C:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\TRASH.EXE (HKCU)

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{CB395DAA-B5B5-4EA0-9DDD-C7DEA73BAE79}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164


(Musg) #6

na poczatek zainstaluj sp 2 a pozniej daj loga z nowszej wersji hijack 1.99


(P Kor) #7

To się w Firefoxie zdarza! Winne jest,prawdopodobnie, któreś rozszerzenie lub motyw.

Było sporo na ten temat na tym forum: http://mozillapl.org/forum/forum-15.html


(Damian) #8

Log masz w zasadzie czysty.

Wywal to:

F3 - REG:win.ini: load=C:\YDPDict\watch.exe

Zobacz czy coś wykryją te progsy:

:arrow: CWShredder 2.1

:arrow: Spybot Search & Destroy 1.3

:arrow: Ad-aware SE Personal 1.05