Nie wyświetlanie paska zadań w Windows XP


(Psychologiczny) #1

Jak w tytule - czy istnieje możliwość całkowitego wyłączenia wyświetlania paska zadań w Windows XP? Zmiana rozmiaru umożliwia jedynie zmniejszenie go do kilkupikselowej wysokości kreski.


(adam749) #2

start > uruchom > regedit: HKEY_Current_User\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Nazwa wartości: NoTrayContextMenu

Typ: REG_DWORD

Wartość Opis

0 Opcja wyłączona

1 Opcja włączona


(Psychologiczny) #3

Nie działa, także po ponownym uruchomieniu eksploratora.


(adam749) #4

A uruchomiłeś ponownie kompa??


(Psychologiczny) #5

Tak, chociaż taka zmiana powinna zadziałać co najwyżej po ponownym uruchomieniu eksploratora.


(Cosik Ktosik) #6

Spróbuj z tym kluczem: HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

Dodaj wartość typu DWORD NoSetTaskbar na 1

Sposób z win 98, ale powinien chodzić.