Niebieski ekran,prosze o sprawdzenie loga


(Laudzin) #1

w trakcie przeglądania neta wyskoczylo mi niebieskie okno i pisalo tam cos system musiał zostać zamknięty aby komputer nie uległ uszkodzeniu,zebym zaktualizowal sterownik jakis,skontaktować sie ze sprzedawcą , cos ze bios zaktualizowac,nie uzywac bufora i żeby przejść do trybu awaryjnego jak błąd sie powtórzy.co się dzieje? to moje logi:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 17:23:41, on 2006-08-04

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_07\bin\jusched.exe

D:\programy\Winamp\winampa.exe

D:\programy\Ad aware 6.0 Profesional\Ad-aware 6.0 Professional Build 181 + Serial + Language Pack by MaGNuS\Ad-aware 6\Ad-watch.exe

D:\programy\CloneCD 5.2.6.1\CloneCD\CloneCDTray.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Hacker\KAVPF.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

D:\programy\alcohol 120%\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

D:\programy\program emule\eMule\emule.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\WINDOWS\System32\WScript.exe

D:\programy\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.starter.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - D:\programy\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_07\bin\ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [KAVPersonal50] C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kav.exe /minimize

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_07\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] D:\programy\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Ad-watch] "D:\programy\Ad aware 6.0 Profesional\Ad-aware 6.0 Professional Build 181 + Serial + Language Pack by MaGNuS\Ad-aware 6\Ad-watch.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDTray] "D:\programy\CloneCD 5.2.6.1\CloneCD\CloneCDTray.exe" /s

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [AQQ] D:\programy\Akuku\AQQ.exe

O4 - Global Startup: Kaspersky Anti-Hacker.lnk = C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Hacker\KAVPF.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O23 - Service: kavsvc - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kavsvc.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - D:\programy\alcohol 120%\Alcohol [code]120\StarWind\StarWindService.exe

"Silent Runners.vbs", revision 46, http://www.silentrunners.org/Operating System: Windows XP SP2 Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}" Startup items buried in registry: --------------------------------- HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++} "Gadu-Gadu" = ""C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray" ["Gadu-Gadu Sp. z oo"] "Skype" = ""C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized" ["Skype Technologies S.A."] "AQQ" = "D:\programy\Akuku\AQQ.exe" ["AQQ Sp. z o.o."] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++} "SoundMan" = "SOUNDMAN.EXE" ["Realtek Semiconductor Corp."] "NvCplDaemon" = "RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup" [MS] "nwiz" = "nwiz.exe /install" ["NVIDIA Corporation"] "NvMediaCenter" = "RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit" [MS] "KAVPersonal50" = "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kav.exe /minimize" ["Kaspersky Lab"] "NeroFilterCheck" = "C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe" ["Ahead Software Gmbh"] "SunJavaUpdateSched" = "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_07\bin\jusched.exe" ["Sun Microsystems, Inc."] "WinampAgent" = "D:\programy\Winamp\winampa.exe" [null data] "Ad-watch" = ""D:\programy\Ad aware 6.0 Profesional\Ad-aware 6.0 Professional Build 181 + Serial + Language Pack by MaGNuS\Ad-aware 6\Ad-watch.exe"" ["Lavasoft Sweden"] "CloneCDTray" = ""D:\programy\CloneCD 5.2.6.1\CloneCD\CloneCDTray.exe" /s" ["SlySoft, Inc."] HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\ {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F}(Default) = (no title provided) -> {HKLM...CLSID} = (no title provided) \InProcServer32(Default) = "D:\programy\SPYBOT~1\SDHelper.dll" ["Safer Networking Limited"] {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}(Default) = (no title provided) -> {HKLM...CLSID} = "SSVHelper Class" \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_07\bin\ssv.dll" ["Sun Microsystems, Inc."] HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\ "{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}" = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania" -> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania" \InProcServer32(Default) = "deskpan.dll" [file not found] "{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu" -> {HKLM...CLSID} = "HyperTerminal Icon Ext" \InProcServer32(Default) = "C:\WINDOWS\system32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."] "{A70C977A-BF00-412C-90B7-034C51DA2439}" = "NvCpl DesktopContext Class" -> {HKLM...CLSID} = "DesktopContext Class" \InProcServer32(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvcpl.dll" ["NVIDIA Corporation"] "{FFB699E0-306A-11d3-8BD1-00104B6F7516}" = "Play on my TV helper" -> {HKLM...CLSID} = "NVIDIA CPL Extension" \InProcServer32(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvcpl.dll" ["NVIDIA Corporation"] "{1CDB2949-8F65-4355-8456-263E7C208A5D}" = "Desktop Explorer" -> {HKLM...CLSID} = "Desktop Explorer" \InProcServer32(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"] "{1E9B04FB-F9E5-4718-997B-B8DA88302A47}" = "Desktop Explorer Menu" -> {HKLM...CLSID} = (no title provided) \InProcServer32(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"] "{1E9B04FB-F9E5-4718-997B-B8DA88302A48}" = "nView Desktop Context Menu" -> {HKLM...CLSID} = "nView Desktop Context Menu" \InProcServer32(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"] "{B327765E-D724-4347-8B16-78AE18552FC3}" = "NeroDigitalIconHandler" -> {HKLM...CLSID} = "NeroDigitalIconHandler Class" \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroDigitalExt.dll" ["Nero AG"] "{7F1CF152-04F8-453A-B34C-E609530A9DC8}" = "NeroDigitalPropSheetHandler" -> {HKLM...CLSID} = "NeroDigitalPropSheetHandler Class" \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroDigitalExt.dll" ["Nero AG"] "{42042206-2D85-11D3-8CFF-005004838597}" = "Microsoft Office HTML Icon Handler" -> {HKLM...CLSID} = (no title provided) \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\msohev.dll" [MS] "{21569614-B795-46b1-85F4-E737A8DC09AD}" = "Shell Search Band" -> {HKLM...CLSID} = "Shell Search Band" \InProcServer32(Default) = "C:\WINDOWS\system32\browseui.dll" [MS] "{32020A01-506E-484D-A2A8-BE3CF17601C3}" = "AlcoholShellEx" -> {HKLM...CLSID} = "AlcoholShellEx" \InProcServer32(Default) = "D:\programy\ALCOHO~1\ALCOHO~1\AXShlEx.dll" ["Alcohol Soft Development Team"] "{CA5FEE26-14C1-4B5A-86E9-233FC0EE2682}" = "IZArc DragDrop Menu" -> {HKLM...CLSID} = "IZArc DragDrop Menu" \InProcServer32(Default) = "D:\programy\IZArc\IZArc\IZArcCM.dll" [null data] "{8D9D4D0D-FDDD-44CB-AAB2-6161FA0757C5}" = "IZArc Shell Context Menu" -> {HKLM...CLSID} = "IZArc Shell Context Menu" \InProcServer32(Default) = "D:\programy\IZArc\IZArc\IZArcCM.dll" [null data] "{640167b4-59b0-47a6-b335-a6b3c0695aea}" = "Portable Media Devices" -> {HKLM...CLSID} = "Portable Media Devices" \InProcServer32(Default) = "C:\WINDOWS\system32\Audiodev.dll" [MS] "{cc86590a-b60a-48e6-996b-41d25ed39a1e}" = "Portable Media Devices Menu" -> {HKLM...CLSID} = "Portable Media Devices Menu" \InProcServer32(Default) = "C:\WINDOWS\system32\Audiodev.dll" [MS] "{8D1636FD-CA49-4B4E-90E4-0A20E03A15E8}" = "jetAudio" -> {HKLM...CLSID} = "JetFlExt" \InProcServer32(Default) = "D:\programy\jet audio basic\JetFlExt.dll" ["JetAudio, Inc."] HKLM\Software\Classes\PROTOCOLS\Filter\ INFECTION WARNING! text/xml\CLSID = "{807553E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945}" -> {HKLM...CLSID} = (no title provided) \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE11\MSOXMLMF.DLL" [MS] HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ColumnHandlers\ {7D4D6379-F301-4311-BEBA-E26EB0561882}(Default) = "NeroDigitalExt.NeroDigitalColumnHandler" -> {HKLM...CLSID} = "NeroDigitalColumnHandler Class" \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroDigitalExt.dll" ["Nero AG"] HKLM\Software\Classes*\shellex\ContextMenuHandlers\ IZArcCM(Default) = "{8D9D4D0D-FDDD-44CB-AAB2-6161FA0757C5}" -> {HKLM...CLSID} = "IZArc Shell Context Menu" \InProcServer32(Default) = "D:\programy\IZArc\IZArc\IZArcCM.dll" [null data] Kaspersky Anti-Virus(Default) = "{dd230880-495a-11d1-b064-008048ec2fc5}" -> {HKLM...CLSID} = (no title provided) \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\shellex.dll" ["Kaspersky Lab"] HKLM\Software\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\ IZArcCM(Default) = "{8D9D4D0D-FDDD-44CB-AAB2-6161FA0757C5}" -> {HKLM...CLSID} = "IZArc Shell Context Menu" \InProcServer32(Default) = "D:\programy\IZArc\IZArc\IZArcCM.dll" [null data] jetAudio(Default) = "{8D1636FD-CA49-4B4E-90E4-0A20E03A15E8}" -> {HKLM...CLSID} = "JetFlExt" \InProcServer32(Default) = "D:\programy\jet audio basic\JetFlExt.dll" ["JetAudio, Inc."] HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\ jetAudio(Default) = "{8D1636FD-CA49-4B4E-90E4-0A20E03A15E8}" -> {HKLM...CLSID} = "JetFlExt" \InProcServer32(Default) = "D:\programy\jet audio basic\JetFlExt.dll" ["JetAudio, Inc."] Kaspersky Anti-Virus(Default) = "{dd230880-495a-11d1-b064-008048ec2fc5}" -> {HKLM...CLSID} = (no title provided) \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\shellex.dll" ["Kaspersky Lab"] Active Desktop and Wallpaper: ----------------------------- Active Desktop is disabled at this entry: HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState HKCU\Control Panel\Desktop\ "Wallpaper" = "C:\Documents and Settings\1\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Wallpaper1.bmp" Enabled Screen Saver: --------------------- HKCU\Control Panel\Desktop\ "SCRNSAVE.EXE" = "C:\WINDOWS\system32\logon.scr" [MS] Startup items in "1" & "All Users" startup folders: --------------------------------------------------- C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart "Kaspersky Anti-Hacker" -> shortcut to: "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Hacker\KAVPF.exe /silence" ["Kaspersky Lab"] Winsock2 Service Provider DLLs: ------------------------------- Namespace Service Providers HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++} 000000000001\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS] 000000000002\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\winrnr.dll" [MS] 000000000003\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS] Transport Service Providers HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++} 0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range: %SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 01 - 04, 07 - 12 %SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 05 - 06 Toolbars, Explorer Bars, Extensions: ------------------------------------ Extensions (Tools menu items, main toolbar menu buttons) HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\ {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501}\ "MenuText" = "Sun Java Console" "CLSIDExtension" = "{CAFEEFAC-0015-0000-0007-ABCDEFFEDCBC}" -> {HKCU...CLSID} = "Java Plug-in" \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_07\bin\ssv.dll" ["Sun Microsystems, Inc."] -> {HKLM...CLSID} = "Java Plug-in 1.5.0_07" \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_07\bin\npjpi150_07.dll" ["Sun Microsystems, Inc."] {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263}\ "ButtonText" = "Badanie" {FB5F1910-F110-11D2-BB9E-00C04F795683}\ "ButtonText" = "Messenger" "MenuText" = "Windows Messenger" "Exec" = "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" [MS] Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}): ------------------------------------------------------------------ kavsvc, kavsvc, "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kavsvc.exe" ["Kaspersky Lab"] LightScribeService Direct Disc Labeling Service, LightScribeService, ""C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe"" ["Hewlett-Packard Company"] Machine Debug Manager, MDM, ""C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE"" [MS] NVIDIA Display Driver Service, NVSvc, "C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe" ["NVIDIA Corporation"] StarWind iSCSI Service, StarWindService, "D:\programy\alcohol 120%\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe" ["Rocket Division Software"] Windows User Mode Driver Framework, UMWdf, "C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe" [MS] Print Monitors: --------------- HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\ Microsoft Document Imaging Writer Monitor\Driver = "mdimon.dll" [MS] ---------- + This report excludes default entries except where indicated. + To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds, launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter. + To search all directories of local fixed drives for DESKTOP.INI DLL launch points and all Registry CLSIDs for dormant Explorer Bars, use the -supp parameter or answer "No" at the first message box. ---------- (total run time: 61 seconds, including 18 seconds for message boxes


(Myszonus) #2

W logach nic nie widać. Zdebuguj błąd.


(Laudzin) #3

co znaczy zdebuguj błąd :slight_smile:


(Myszonus) #4

poczytaj to co jest w linku który Ci dałem w moim pierwszym poście :wink: Skoro był blue screen system zrobił zrzut pamięci. :wink:


(Kuz5) #5

To nie chat

Zrób to o co zostałes poproszony