Niebieski ekran zrzutu pamięci fizycznej i dziwne stukanie


(Mimi007) #1

Witam, Postanowiłam napisać na forum post bo nie umiem sobie poradzić z problemem.

Jeśli taki wątek był to przepraszam, ale jestem nowa i nie obeznana.

Otóż od jakiegoś czasu w dysku coś dziwnie "stuka". Czytałam tu i ówdzie o tym i jedyne co się dowiedziałam to to, że może to być głowica dysku albo sam dysk twardy jest wadliwy. Ale do mojego problemu doszedł błąd zrzutu pamięci fizycznej... Również próbowałam rozwiązać ten problem ale nie poradziłam sobie z tym. W tych sprawach jestem zupełnie zielona, aczkolwiek próbowałam jakoś to "naprawić" postępując zgodnie z instrukcjami z różnych stron internetowych..

Oto kopia wyników z programu WinDbg:

Microsoft ® Windows Debugger Version 6.9.0003.113 X86

Copyright © Microsoft Corporation. All rights reserved.

Loading Dump File [D]

Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available

Symbol search path is: SRV*c:\symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols

Executable search path is:

Windows XP Kernel Version 2600 (Service Pack 2) UP Free x86 compatible

Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS

Built by: 2600.xpsp_sp2_gdr.080814-1233

Kernel base = 0x804d7000 PsLoadedModuleList = 0x8055a6a0

Debug session time: Sun Nov 30 17:04:53.203 2008 (GMT+1)

System Uptime: 0 days 0:16:36.767

Loading Kernel Symbols

................................................................................................................

Loading User Symbols

Loading unloaded module list

...........

*******************************************************************************

* *

* Bugcheck Analysis *

* *

*******************************************************************************

Use !analyze -v to get detailed debugging information.

BugCheck 77, {c000000e, c000000e, 0, 80000}

Probably caused by : memory_corruption ( nt!MiMakeOutswappedPageResident+362 )

Followup: MachineOwner


kd>

kd> !analyze -v

*******************************************************************************

* *

* Bugcheck Analysis *

* *

*******************************************************************************

KERNEL_STACK_INPAGE_ERROR (77)

The requested page of kernel data could not be read in. Caused by

bad block in paging file or disk controller error.

In the case when the first arguments is 0 or 1, the stack signature

in the kernel stack was not found. Again, bad hardware.

An I/O status of c000009c (STATUS_DEVICE_DATA_ERROR) or

C000016AL (STATUS_DISK_OPERATION_FAILED) normally indicates

the data could not be read from the disk due to a bad

block. Upon reboot autocheck will run and attempt to map out the bad

sector. If the status is C0000185 (STATUS_IO_DEVICE_ERROR) and the paging

file is on a SCSI disk device, then the cabling and termination should be

checked. See the knowledge base article on SCSI termination.

Arguments:

Arg1: c000000e, status code

Arg2: c000000e, i/o status code

Arg3: 00000000, page file number

Arg4: 00080000, offset into page file

Debugging Details:


ERROR_CODE: (NTSTATUS) 0xc000000e - Okre

DISK_HARDWARE_ERROR: There was error with disk hardware

BUGCHECK_STR: 0x77_c000000e

CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1

DEFAULT_BUCKET_ID: DRIVER_FAULT

PROCESS_NAME: System

LAST_CONTROL_TRANSFER: from 80520bf5 to 8053356e

STACK_TEXT:

f89a1cf0 80520bf5 00000077 c000000e c000000e nt!KeBugCheckEx+0x1b

f89a1d60 804e80c6 c03e2584 c03e2584 00000001 nt!MiMakeOutswappedPageResident+0x362

f89a1d8c 804e6b39 00fc9da8 00000000 81fc3b30 nt!MmInPageKernelStack+0xf0

f89a1da4 804e6b1c 81fc9e08 8057d17b 00000000 nt!KiInSwapKernelStacks+0x16

f89a1dac 8057d17b 00000000 00000000 00000000 nt!KeSwapProcessOrStack+0x89

f89a1ddc 804f827a 804e6a98 00000000 00000000 nt!PspSystemThreadStartup+0x34

00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 nt!KiThreadStartup+0x16

STACK_COMMAND: kb

FOLLOWUP_IP:

nt!MiMakeOutswappedPageResident+362

80520bf5 cc int 3

SYMBOL_STACK_INDEX: 1

SYMBOL_NAME: nt!MiMakeOutswappedPageResident+362

FOLLOWUP_NAME: MachineOwner

MODULE_NAME: nt

DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 48a4023c

IMAGE_NAME: memory_corruption

FAILURE_BUCKET_ID: 0x77_c000000e_nt!MiMakeOutswappedPageResident+362

BUCKET_ID: 0x77_c000000e_nt!MiMakeOutswappedPageResident+362

Followup: MachineOwner


kd> lmvm nt

start end module name

804d7000 806eba00 nt # (pdb symbols) c:\symbols\ntoskrnl.pdb\9FAD72E3DB2240D99CB55FCC4F7CE1182\ntoskrnl.pdb

Loaded symbol image file: ntoskrnl.exe

Mapped memory image file: c:\symbols\ntoskrnl.exe\48A4023C214a00\ntoskrnl.exe

Image path: ntoskrnl.exe

Image name: ntoskrnl.exe

Timestamp: Thu Aug 14 12:00:28 2008 (48A4023C)

CheckSum: 00220450

ImageSize: 00214A00

File version: 5.1.2600.3427

Product version: 5.1.2600.3427

File flags: 0 (Mask 3F)

File OS: 40004 NT Win32

File type: 1.0 App

File date: 00000000.00000000

Translations: 040d.04b0

CompanyName: Microsoft Corporation

ProductName: Microsoft® Windows® Operating System

InternalName: ntoskrnl.exe

OriginalFilename: ntoskrnl.exe

ProductVersion: 5.1.2600.3427

FileVersion: 5.1.2600.3427 (xpsp_sp2_gdr.080814-1233)

FileDescription: NT Kernel & System

LegalCopyright: © Microsoft Corporation. All rights reserved.

kd> lmvm nt

start end module name

804d7000 806eba00 nt # (pdb symbols) c:\symbols\ntoskrnl.pdb\9FAD72E3DB2240D99CB55FCC4F7CE1182\ntoskrnl.pdb

Loaded symbol image file: ntoskrnl.exe

Mapped memory image file: c:\symbols\ntoskrnl.exe\48A4023C214a00\ntoskrnl.exe

Image path: ntoskrnl.exe

Image name: ntoskrnl.exe

Timestamp: Thu Aug 14 12:00:28 2008 (48A4023C)

CheckSum: 00220450

ImageSize: 00214A00

File version: 5.1.2600.3427

Product version: 5.1.2600.3427

File flags: 0 (Mask 3F)

File OS: 40004 NT Win32

File type: 1.0 App

File date: 00000000.00000000

Translations: 040d.04b0

CompanyName: Microsoft Corporation

ProductName: Microsoft® Windows® Operating System

InternalName: ntoskrnl.exe

OriginalFilename: ntoskrnl.exe

ProductVersion: 5.1.2600.3427

FileVersion: 5.1.2600.3427 (xpsp_sp2_gdr.080814-1233)

FileDescription: NT Kernel & System

LegalCopyright: © Microsoft Corporation. All rights reserved.

kd> !analyze -show

Unknown bugcheck code (0)

Unknown bugcheck description

Arguments:

Arg1: 00000000

Arg2: 00000000

Arg3: 00000000

Arg4: 00000000

kd> analyze -v

*** WARNING: Unable to verify timestamp for ati2dvag.dll

*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ati2dvag.dll

*** WARNING: Unable to verify timestamp for ati2cqag.dll

*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ati2cqag.dll

*** WARNING: Unable to verify timestamp for atikvmag.dll

*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for atikvmag.dll

*** WARNING: Unable to verify timestamp for ati3duag.dll

*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ati3duag.dll

*** WARNING: Unable to verify timestamp for ativvaxx.dll

*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ativvaxx.dll

*** WARNING: Unable to verify timestamp for e4usbaw.sys

*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for e4usbaw.sys

*** WARNING: Unable to verify timestamp for iksyssec.sys

*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for iksyssec.sys

*** WARNING: Unable to verify timestamp for iksysflt.sys

*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for iksysflt.sys

*** WARNING: Unable to verify timestamp for HPZid412.sys

*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for HPZid412.sys

*** WARNING: Unable to verify timestamp for HPZipr12.sys

*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for HPZipr12.sys

*** WARNING: Unable to verify timestamp for cmuda.sys

*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for cmuda.sys

*** WARNING: Unable to verify timestamp for ati2mtag.sys

*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ati2mtag.sys

*** WARNING: Unable to verify timestamp for ikfilesec.sys

*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ikfilesec.sys

*** WARNING: Unable to verify timestamp for drmk.sys

*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for drmk.sys

*** WARNING: Unable to verify timestamp for KCOM.SYS

*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for KCOM.SYS

*** WARNING: Unable to verify timestamp for fdc.sys

*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for fdc.sys

*** WARNING: Unable to verify timestamp for HPZius12.sys

*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for HPZius12.sys

*** WARNING: Unable to verify timestamp for viaide.sys

*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for viaide.sys

*** WARNING: Unable to verify timestamp for mchInjDrv.sys

*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for mchInjDrv.sys

Czy mógłby ktoś mi pomóc? Bo już nie wiem co mam robić... :frowning:


(Cosik Ktosik) #2

Sprawdź informacje dla błędu 0x00000077: kody błędów

Sprawdź pamięć programem Memtest86+.

Memtesta ściągasz, wypakowujesz jeżeli potrzeba, aby nagrać plik ISO. Nagrywasz go na płytę, w Nero opcja Nagraj obraz na dysk. Potem uruchamiasz na nowo komputer bootując go z płyty (w biosie ustaw: okno Advanced Bios Features->First Boot Device ustaw na CD/DVD).

Podaj odczyt danych SMART dysku z programu HD Tune, zakładka Health.

Przeskanuj także dysk na bad sektory (zakładka Error Scan).


(Mimi007) #3

Więc jeśli chodzi o kod błędu, to:

KERNEL_STACK_INPAGE_ERROR - Bład w pliku stronicowania oznaczający, że nie istnieje blok danych jądra, a więc nie może zostać załadowany do pamięci.

Co to tej treści niewiele rozumiem....

Komputer wirusów nie ma, wykonywana również była komenda chkdsk.

Po uruchomieniu komputera z płyty sprawdziło pamięć i nic nie wykryło.

HD Tune: nie ma złych sektorów, wszystkie kwadraciki były zielone (ok)

Oto odczyt danych:

HD Tune: Maxtor 6Y120L0 Health

ID Current Worst Threshold Data Status

(03) Spin Up Time 252 252 63 834 Ok

(04) Start/Stop Count 253 253 0 4 Ok

(05) Reallocated Sector Count 251 251 63 28 Ok

(06) Read Channel Margin 253 253 100 0 Ok

(07) Seek Error Rate 253 231 0 0 Ok

(08) Seek Time Performance 248 226 187 41886 Ok

(09) Power On Hours Count 229 229 0 58625 Ok

(0A) Spin Retry Count 252 252 157 0 Ok

(0B) Calibration Retry Count 252 252 223 0 Ok

(0C) Power Cycle Count 247 247 0 2640 Ok

(C0) Power Off Retract Count 253 253 0 0 Ok

(C1) Load Cycle Count 253 253 0 0 Ok

(C2) Temperature 253 253 0 38 Ok

(C3) Hardware ECC Recovered 253 252 0 3527 Ok

(C4) Reallocated Event Count 253 253 0 0 Ok

(C5) Current Pending Sector 253 253 0 1 Ok

(C6) Offline Uncorrectable 253 253 0 0 Ok

(C7) Ultra DMA CRC Error Count 199 199 0 0 Ok

(C8) Write Error Rate 253 252 0 0 Ok

(C9) TA Counter Detected 253 252 0 5 Ok

(CA) TA Counter Increased 253 252 0 0 Ok

(CB) Run Out Cancel 253 252 180 1 Ok

(CC) Soft ECC Correction 253 252 0 0 Ok

(CD) Thermal Asperity Rate 253 252 0 0 Ok

(CF) Spin High Current 252 252 0 0 Ok

(D0) Spin Buzz 252 252 0 0 Ok

(D1) Offline Seek Performance 196 196 0 0 Ok

(63) (unknown attribute) 253 253 0 0 Ok

(64) (unknown attribute) 253 253 0 0 Ok

(65) (unknown attribute) 253 253 0 0 Ok

Power On Time : 58625

Health Status : Ok


(Cosik Ktosik) #4

Niestety na tym dysku są bad sektory. Dysk sobie na razie z nimi radzi zamieniając uszkodzone tymi z puli rezerwowych. Jednak wspomniane stukanie może świadczyć o poważnych problemach z dyskiem.


(Mimi007) #5

A da się ten dysk naprawić? Hmm sposobami "domowymi"?


(Cosik Ktosik) #6

Na dzień dzisiejszy on sam się naprawia, ale trzeba go kontrolować.


(Rafal M F) #7

A ja jeszcze dodam, że z takim dyskiem należy pamiętać o robieniu kopii zapasowych ważnych plików, na jakimś innym nośniku danych.


(Gracz Online) #8

Zacznę od dokładnego poznania kondycji sprzętu. Mam nadzieje, że wiesz, jak posługiwać się programem msconfig i zakładką "Uruchamianie". Odznaczasz wszystko, programy antywirusowe, neostradę, firewale itd.

Wiem w czym rzecz, ale nie będę wróżył z fusów. Objawy są bardzo niepokojące. Potrzebuję więcej danych. Już teraz skopiuj wszystkie istotne dane na inny nośnik. Zainstaluj program "Aida 32" w wersji 3.93 i wykonaj test "Linear Read" "Average Access" wtyczką "Disk benchmark" naciśnij "Save" czyli zapisz. Wyłącz najpierw wszystkie programy z autostartu czyli znajdujące się przy zegarze. Nie ruszaj myszką (w czasie testu), ustaw wygaszacz ekranu na pozycję brak, nic nie rób na komputerze tylko czekaj! Naciśnij "Save", aby zapisać wyniki, wykresy w formacie png, (screen-y) i zamieść na forum np. przy pomocy strony www.fotosik.pl najlepiej w pełnym wymiarze, a nie jako miniaturkę.


(Filstep) #9

ten dysk zaraz padnie, moze za tydzien, moze za miesiac.

przygotuj sie na kupno nowego i zaarchiwizuj wazne dokumenty.