Niebieski obraz(blue scren)

Ostatnio zainstalowałem kerio personal firewall(najnowsza wersje) i wtedy zaczeły się problemy :? .System windows podczas pracy wyświetlał blue scren i kończył prace co mnie bardzo denerwowało i odinstalowałem kerio.Ale to nie pomogło nadal mi wyskakują te błędy :cry: .

STOP:0x0000000A(0x88827EF8,0x00000002,0x00000001,0x804DBC8E)

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 20:46:04, on 2006-02-25

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

C:\PROGRA~1\MyPortal\Speed-X\SpeedX.exe

D:\Instalki 2\IDM\IDMan.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\Slepy\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.103\HijackThis.exe


O2 - BHO: IDM Helper - {0055C089-8582-441B-A0BF-17B458C2A3A8} - D:\Instalki 2\IDM\IDMIECC.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: TGTSoft Explorer Toolbar Changer - {C333CF63-767F-4831-94AC-E683D962C63C} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKCU\..\Run: [SpeedX] C:\PROGRA~1\MyPortal\Speed-X\SpeedX.exe

O4 - HKCU\..\Run: [IDMan] D:\Instalki 2\IDM\IDMan.exe /onboot

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Startup: Diskeeper 10 Professional Edition Registration.lnk = C:\Program Files\Diskeeper Corporation\Diskeeper\ESIRegister.exe

O8 - Extra context menu item: Download All Links with IDM - D:\Instalki 2\IDM\IEGetAll.htm

O8 - Extra context menu item: Download with IDM - D:\Instalki 2\IDM\IEExt.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{E7A8D6CC-A0B0-4B9C-9739-648DC84ACF03}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34

O23 - Service: Event Log Watch (LogWatch) - Unknown owner - C:\Program Files\CA\SharedComponents\CA_LIC\LogWatNT.exe (file missing)

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

Prosze o pomoc :twisted: :twisted: .

Blue screen nie jest efektem błędnego czy źle zainstalowanego programu. Zazwyczaj jest spowodowany problemem ze sterownikami.

Instalowałeś ostatnio jakiś nowy sprzęt lub sterowniki ??

Złączono Posta : 25.02.2006 (Sob) 21:06

…skorzystaj z Szukajki !!

Hej ja tez mam problem! !!