Niech ktos zobaczy tego loga!


(Max Specnaz) #1

Niech ktoś biegły w te klocki zobaczy mojego loga z hijacka bo od wczoraj mam problem: miałem trojana (nie pamiętam jakiego) pozbyłem sie go (chyba) ale gdy klikam wyłaczenie systemu komp nie reaguje pomaga tylko reset! Z góry mówie że wszystkie ustawienia w zarządzaniu energią mam dobre! Mam Win XP Pro.

Logfile of HijackThis v1.99.0

Scan saved at 22:01:13, on 2005-01-31

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Motherboard Monitor 5\MBM5.EXE

C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\MyPortal\Akuku\Akuku.exe

C:\Program Files\SAMSUNG\Samsung Internet Keyboard\MMKbd.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall\persfw.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

F:\Instalki\Anty Wirusowe\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {206E52E0-D52E-11D4-AD54-0000E86C26F6} - C:\PROGRA~1\FRESHD~1\fdcatch.dll

O2 - BHO: (no name) - {724d43a9-0d85-11d4-9908-00400523e39a} - C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\RoboForm.dll

O3 - Toolbar: &RoboForm - {724d43a0-0d85-11d4-9908-00400523e39a} - C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\RoboForm.dll

O4 - HKLM..\Run: [MBM 5] "C:\Program Files\Motherboard Monitor 5\MBM5.EXE"

O4 - HKLM..\Run: [WheelMouse] C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

O4 - HKLM..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKCU..\Run: [AQQ] C:\Program Files\MyPortal\Akuku\Akuku.exe

O4 - Global Startup: Samsung Internet Keyboard.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: Personalizuj Menu &4 - file://C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComCustomizeIEMenu.html

O8 - Extra context menu item: Wypełnij Pola &] - file://C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComFillForms.html

O8 - Extra context menu item: Zapisz Pola &[ - file://C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComSavePass.html

O9 - Extra button: Wypełnij Pola - {320AF880-6646-11D3-ABEE-C5DBF3571F46} - file://C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComFillForms.html

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Wypełnij Pola &] - {320AF880-6646-11D3-ABEE-C5DBF3571F46} - file://C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComFillForms.html

O9 - Extra button: Zapisz - {320AF880-6646-11D3-ABEE-C5DBF3571F49} - file://C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComSavePass.html

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Zapisz Pola &[ - {320AF880-6646-11D3-ABEE-C5DBF3571F49} - file://C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComSavePass.html

O9 - Extra button: RoboForm - {724d43aa-0d85-11d4-9908-00400523e39a} - file://C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComShowToolbar.html

O9 - Extra 'Tools' menuitem: RF Pasek Narzędzi &2 - {724d43aa-0d85-11d4-9908-00400523e39a} - file://C:\Program Files\Siber Systems\AI RoboForm\RoboFormComShowToolbar.html

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\WINDOWS\System32\shdocvw.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\WINDOWS\System32\shdocvw.dll

O16 - DPF: ING Bank Online - https://ssl.bsk.com.pl/bskonl/component/INGOnl.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{6FF4CA00-A19A-4E8B-9ED5-39E5341E8A59}: NameServer = 195.136.250.200,195.136.250.201

O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service - Unknown - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: Macromedia Licensing Service - Unknown - C:\Program Files\Common Files\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Kerio Personal Firewall - Kerio Technologies - C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall\persfw.exe

O23 - Service: Windows User Mode Driver Framework - Unknown - C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe (file missing)


(boczi) #2

Wg mnie, log czysty, brak infekcji.


(Max Specnaz) #3

Dzięki bardzo za pomoc juz doszedłem co było przyczyna problemu! Otuż komp wyłączajac sie nie mógł zabic procesu komunikatora AQQ, ciekawa sprawa prawda :slight_smile:

Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuje wszystkim którzy mi POMOGLI :slight_smile:


(123448) #4

wow , nawet nie wiesz czy pozbyłeś się tego trojana :expressionless: :roll: (dobry jest autor tego topicu)


(Max Specnaz) #5

W drodze wyjaśnienia pozbyłem sie go!!

Stwierdzenie "chyba" odnosiło się do tego że nie byłem pewny czy poczyściłem wszystko po nim!!


(fiesta) #6

No nie ledwo został założony nowy dział a tu taka śliczna dyskusja nie na temat, którą oczywiście kasuję :P:P:P