Niedziałające przeglądarki, wolny komputer

proszę o sprawdzenie loga

http://wklej.org/id/549687/

Brak tutaj raportu Extras.txt. Aby powstał opcja Rejestr - skan dodatkowy w OTL musi być ustawiona na Użyj filtrowania. Pamiętaj o tym przy tworzeniu następnych raportów.

  1. W białe dolne okno Własne opcje skanowania/skrypt w OTL wklej:

Uruchom to poprzez Wykonaj skrypt i zatwierdź restart.

  1. Odinstaluj poprzez Dodaj/usuń programy: BearShare Mediabar, Free Lunch Design, Conduit oraz Bonjour Service.

  2. Po restarcie wykonaj nowy zestaw logów OTL oraz pokaż raport z usuwania OTL powstały po wykonaniu powyższego skryptu.

http://wklej.org/id/549709/

extras, zrobiłem, ale zapomniałem wkleić

po usuwaniu raport

http://wklej.org/id/549730/

log po ponownym skanowaniu

http://wklej.org/id/549736/

extras po skanowaniu

http://wklej.org/id/549738/

póki co nie pomogło :frowning:

Wpisz w Start -> Uruchom polecenie: sc delete SSHNAS i zatwierdź Enterem.

Co znajduje się w tych folderach?

One są ukryte, więc jeśli ich nie zobaczysz, to zastosuj się do tego: http://www.cybertrash.pl/Tata/Wiedza/Uk … ytych.html (opcja dotycząca rozszerzeń plików nie musi być przełączana).

folderu EFA nie mogę znaleźć,

folder bsbandmltbpi jest pusty

w folderze 6AB znajduje się plik o nazwie: {1E433F5C-A817-48E5-A77A-276FD2522EED}, jest to “shockwave flash object”