Niejasna sytuacja

Mam poważny probem. Mój komputer od niedawna szaleje… Raz za razem wyłącza się. Pojawia się Bluescreen, programy wariują. cudem udało mi się go uruchomić. Nie jestem znawcą więc może ktoś mógłby mi wyjaśnić z czym jest problem. Jeden ze skanerów zauważył wirus, ale chwile później wyłączył się… Proszę pomóżcie to rozszyfrować:

2010-01-05,00:29:03


System Repair Engineer 2.8.2.1321

Smallfrogs (http://www.KZTechs.com)


Windows XP Professional Dodatek Service Pack 2 (Build 2600) - Administrative User - Completed Functions Allowed


Follow item(s) have been selected:

  All Boot Items (Including Registry, Startup Folders, Services and so on)

  Browser Add-ons

  Running Processes (Including process model information)

  File Associations

  Winsock Provider

  Autorun.Inf

  HOSTS File

  Process Privileges Scan

  Scheduled Tasks

  Windows Security Update Check

  API HOOK

  Hidden ProcessBoot Items

Registry

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
 [(Verified)Microsoft Windows Publisher]
<"C:\Program Files\Nowe Gadu-Gadu\gg.exe"> [(Verified)GG Network S.A.]
<"C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 52\axcmd.exe" /automount> [(Verified)Alcohol Soft]
<"D:\Programy\Programy-instalki\USDownloader135-[www.legalne.info]\USDownloader.exe"> [Tiger grp (www.dimonius.ru)]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]
<> [N/A]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
 [(Verified)ALWIL Software]
 [(Verified)Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher]
 [(Verified)NVIDIA Corporation]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
 [(Verified)Microsoft Windows Component Publisher]
 [(Verified)Microsoft Windows Publisher]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]
<> [N/A]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
 [(Verified)Microsoft Windows Publisher]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad]
 [(Verified)Microsoft Windows Component Publisher]
 [(Verified)Microsoft Windows Component Publisher]
<%SystemRoot%\system32\SHELL32.dll> [(Verified)Microsoft Windows Component Publisher]
<%SystemRoot%\system32\SHELL32.dll> [(Verified)Microsoft Windows Component Publisher]
 [(Verified)Microsoft Windows Publisher]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\crypt32chain]
 [(Verified)Microsoft Windows Publisher]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\cryptnet]
 [(Verified)Microsoft Windows Publisher]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\cscdll]
 [(Verified)Microsoft Windows Publisher]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\ScCertProp]
 [(Verified)Microsoft Windows Publisher]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\Schedule]
 [(Verified)Microsoft Windows Publisher]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\sclgntfy]
 [(Verified)Microsoft Windows Publisher]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\SensLogn]
 [(Verified)Microsoft Windows Publisher]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\termsrv]
 [(Verified)Microsoft Windows Publisher]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\wlballoon]
 [(Verified)Microsoft Windows Publisher]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\SharedTaskScheduler]

  <{438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1}><%SystemRoot%\system32\browseui.dll> [(Verified)Microsoft Windows]

  <{8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030}><%SystemRoot%\system32\browseui.dll> [(Verified)Microsoft Windows]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\<{12d0ed0d-0ee0-4f90-8827-78cefb8f4988}]
 [(Verified)Microsoft Windows Component Publisher]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\>{22d6f312-b0f6-11d0-94ab-0080c74c7e95}]
 [(Verified)Microsoft Windows Component Publisher]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\>{26923b43-4d38-484f-9b9e-de460746276c}]
 [(Verified)Microsoft Windows Component Publisher]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\>{60B49E34-C7CC-11D0-8953-00A0C90347FF}MICROS]
 [(Verified)Microsoft Windows Component Publisher]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\>{881dd1c5-3dcf-431b-b061-f3f88e8be88a}]
<%systemroot%\system32\shmgrate.exe OCInstallUserConfigOE> [File is missing]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{2C7339CF-2B09-4501-B3F3-F3508C9228ED}]
<%SystemRoot%\system32\regsvr32.exe /s /n /i:/UserInstall %SystemRoot%\system32\themeui.dll> [File is missing]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{44BBA840-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C}]
<"%ProgramFiles%\Outlook Express\setup50.exe" /APP:OE /CALLER:WINNT /user /install> [File is missing]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{44BBA842-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015B}]
 [(Verified)Microsoft Windows Publisher]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{5945c046-1e7d-11d1-bc44-00c04fd912be}]
 [(Verified)Microsoft Windows Publisher]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{6BF52A52-394A-11d3-B153-00C04F79FAA6}]
 []

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{7790769C-0471-11d2-AF11-00C04FA35D02}]
<"%ProgramFiles%\Outlook Express\setup50.exe" /APP:WAB /CALLER:WINNT /user /install> [File is missing]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{89820200-ECBD-11cf-8B85-00AA005B4340}]
 [(Verified)Microsoft Windows Publisher]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{89820200-ECBD-11cf-8B85-00AA005B4383}]
 [(Verified)Microsoft Windows Component Publisher]


==================================

Startup Folders

[setup_9.0.0.722_04.01.2010_23-12]
 C:\DOCUME~1\polmen\Pulpit\NAIROD\SETUP_~1.201\startup.exe [N/A]>


==================================

Services

[avast! iAVS4 Control Service / aswUpdSv][Running/Auto Start]

 <"C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe">

[avast! Antivirus / avast! Antivirus][Running/Auto Start]

 <"C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe">

[avast! Mail Scanner / avast! Mail Scanner][Running/Manual Start]

 <"C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service>

[avast! Web Scanner / avast! Web Scanner][Running/Manual Start]

 <"C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service>

[Dostęp do urządzeń interfejsu HID / HidServ][Stopped/Disabled]
%SystemRoot%\System32\hidserv.dll>

[Instalator Windows / MSIServer][Stopped/Manual Start]


[StarWind AE Service / StarWindServiceAE][Running/Auto Start]==================================

Drivers

[53066481 / 53066481][Running/System Start]


[53066482 Boot Guard Driver / 53066482][Running/Boot Start]

 <\SystemRoot\system32\DRIVERS\53066482.sys>

[Service for Realtek AC97 Audio (WDM) / ALCXWDM][Running/Manual Start]


[aswFsBlk / aswFsBlk][Running/Auto Start]


[MBAMSwissArmy / MBAMSwissArmy][Stopped/Manual Start]

 <\??\C:\WINDOWS\system32\drivers\mbamswissarmy.sys>

[nv / nv][Running/Manual Start]


[nvatabus / nvatabus][Running/Boot Start]

 <\SystemRoot\system32\DRIVERS\nvatabus.sys>

[NVIDIA nForce Networking Controller Driver / NVENETFD][Running/Manual Start]


[NVIDIA Network Bus Enumerator / nvnetbus][Running/Manual Start]


[NVIDIA nForce AGP Bus Filter / nv_agp][Running/Boot Start]

 <\SystemRoot\system32\DRIVERS\nv_agp.sys>

[Sterownik bezpośredniego połączenia kablowego / Ptilink][Running/Manual Start]


[Secdrv / Secdrv][Stopped/Manual Start]


[setup_9.0.0.722_04.01.2010_23-12drv / setup_9.0.0.722_04.01.2010_23-12drv][Running/System Start]


[sptd / sptd][Stopped/Boot Start]

 <\SystemRoot\System32\Drivers\sptd.sys>

[Sterownik protokołu TCP/IP / Tcpip][Running/System Start]==================================

Browser Add-ons

[free-downloads.net Toolbar]

 {ecdee021-0d17-467f-a1ff-c7a115230949} 

[Messenger]

 {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} 

[free-downloads.net Toolbar]

 {ecdee021-0d17-467f-a1ff-c7a115230949} 

[]

 {3760D689-C63B-4422-9A1D-31CA856CD5C1} <, >

[free-downloads.net Toolbar]

 {ECDEE021-0D17-467F-A1FF-C7A115230949} 

[]

 {FB5F1910-F110-11D2-BB9E-00C04F795683} <, >


==================================

Running Processes

[PID][\SystemRoot\System32\smss.exe] [Microsoft Corporation, 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)]

[PID][\??\C:\WINDOWS\system32\csrss.exe] [Microsoft Corporation, 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)]

[PID][\??\C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe] [Microsoft Corporation, 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)]

  [C] [Microsoft Corporation, 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)]

  [C] [Microsoft Corporation, 6.00.2900.2845 (xpsp.060210-1526)]

[PID][C] [Microsoft Corporation, 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)]

[PID][C] [Microsoft Corporation, 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)]

  [C] [Microsoft Corporation, 6.00.2900.2845 (xpsp.060210-1526)]

[PID][C] [Microsoft Corporation, 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)]

  [C] [Microsoft Corporation, 6.00.2900.2845 (xpsp.060210-1526)]

[PID][C] [Microsoft Corporation, 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)]

  [C] [Microsoft Corporation, 6.00.2900.2845 (xpsp.060210-1526)]

[PID][C] [Microsoft Corporation, 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)]

  [C] [Microsoft Corporation, 6.00.2900.2845 (xpsp.060210-1526)]

  [C] [Microsoft Corporation, 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)]

[PID][C] [Microsoft Corporation, 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)]

  [C] [Microsoft Corporation, 6.00.2900.2845 (xpsp.060210-1526)]

[PID][C] [Microsoft Corporation, 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)]

  [C] [Microsoft Corporation, 6.00.2900.2845 (xpsp.060210-1526)]

[PID][C] [Microsoft Corporation, 6.00.2900.3156 (xpsp_sp2_qfe.070613-1311)]

  [C] [Microsoft Corporation, 6.00.2900.2845 (xpsp.060210-1526)]

[PID][C] [ALWIL Software, 4, 8, 1367, 0]

  [C] [ALWIL Software, 4, 8, 1367, 0]

  [C] [ALWIL Software, 4, 8, 1367, 0]

  [C] [Microsoft Corporation, 7.10.3077.0]

  [C] [Microsoft Corporation, 7.10.3052.4]

  [C] [ALWIL Software, 4, 8, 1367, 0]

[PID][C] [ALWIL Software, 4, 8, 1367, 0]

  [C] [ALWIL Software, 4, 8, 1367, 0]

  [C] [Microsoft Corporation, 7.10.3077.0]

  [C] [Microsoft Corporation, 7.10.3052.4]

  [C] [ALWIL Software, 4, 8, 1367, 0]

  [C] [ALWIL Software, 4, 8, 1367, 0]

  [C] [ALWIL Software, 4, 8, 1367, 0]

  [C] [ALWIL Software, 4, 8, 1367, 0]

  [C] [ALWIL Software, 4, 8, 1367, 0]

  [C] [ALWIL Software, 4, 8, 1367, 0]

  [C] [ALWIL Software, 4, 8, 1367, 0]

  [C] [ALWIL Software, 4, 8, 1367, 0]

  [C] [ALWIL Software, 4, 8, 1367, 0]

  [C] [ALWIL Software, 4, 8, 1367, 0]

  [C] [ALWIL Software, 4, 8, 1367, 0]

  [C] [ALWIL Software, 4, 8, 1356, 0]

  [C] [ALWIL Software, 4, 8, 1367, 0]

  [C] [ALWIL Software, 4, 8, 1367, 0]

  [C] [ALWIL Software, 4, 8, 1367, 0]

  [C] [ALWIL Software, 4, 8, 1367, 0]

  [C] [ALWIL Software, 4, 8, 1367, 0]

  [C] [ALWIL Software, 4, 8, 1367, 0]

  [C] [ALWIL Software, 4, 8, 1367, 0]

  [C] [ALWIL Software, 4, 8, 1367, 0]

  [C] [Microsoft Corporation, 6.00.2900.2845 (xpsp.060210-1526)]

[PID][C] [ALWIL Software, 4, 8, 1367, 0]

  [C] [ALWIL Software, 4, 8, 1367, 0]

  [C] [Microsoft Corporation, 7.10.3077.0]

  [C] [Microsoft Corporation, 7.10.3052.4]

  [C] [ALWIL Software, 4, 8, 1367, 0]

  [C] [ALWIL Software, 4, 8, 1367, 0]

  [C] [ALWIL Software, 4, 8, 1367, 0]

  [C] [ALWIL Software, 4, 8, 1367, 0]

  [C] [ALWIL Software, 4, 8, 1367, 0]

  [C] [ALWIL Software, 4, 8, 1367, 0]

  [C] [ALWIL Software, 4, 8, 1367, 0]

  [C] [ALWIL Software, 4, 8, 1356, 0]

  [C] [ALWIL Software, 4, 8, 1356, 0]

  [C] [Microsoft Corporation, 7.10.3077.0]

  [C] [Microsoft Corporation, 6.00.2900.2845 (xpsp.060210-1526)]

  [c] [ALWIL Software, 4, 8, 1367, 0]

  [C] [ALWIL Software, 4, 8, 1367, 0]

  [C] [ALWIL Software, 4, 8, 1317, 0]

  [C] [Codejock Software, 1, 9, 4, 0]

  [c] [ALWIL Software, 4, 8, 1367, 0]

  [c] [ALWIL Software, 4, 8, 1367, 0]

  [c] [ALWIL Software, 4, 8, 1367, 0]

  [c] [ALWIL Software, 4, 8, 1367, 0]

  [c] [ALWIL Software, 4, 8, 1367, 0]

  [c] [ALWIL Software, 4, 8, 1367, 0]

[PID][C] [Realtek Semiconductor Corp., 5, 1, 0, 56]

  [C] [Microsoft Corporation, 6.00.2900.2845 (xpsp.060210-1526)]

[PID][C] [Microsoft Corporation, 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)]

  [C] [Microsoft Corporation, 6.00.2900.2845 (xpsp.060210-1526)]

[PID][C] [GG Network S.A., 8,0,0,10102]

  [C] [N/A,]

  [C] [N/A,]

  [C] [N/A,]

  [C] [GG Network S.A., 8,0,0,10102]

  [C] [The OpenSSL Project, http://www.openssl.org/, 0.9.8f]

  [C] [The cURL library, http://curl.haxx.se/, 7.19.2]

  [C] [The OpenSSL Project, http://www.openssl.org/, 0.9.8f]

  [C] [, 1.2.3]

  [C] [N/A,]

  [C] [N/A,]

  [C] [N/A,]

  [C] [N/A,]

  [C] [N/A,]

  [C] [N/A,]

  [C] [N/A,]

  [C] [N/A,]

  [C] [Microsoft Corporation, 6.00.2900.2845 (xpsp.060210-1526)]

  [C] [N/A,]

  [C] [N/A,]

  [C] [N/A,]

  [C] [N/A,]

  [C] [N/A,]

  [C] [,]

  [C] [,]

[PID][C] [Microsoft Corporation, 5.1.2600.2696 (xpsp.050610-1527)]

  [C] [Microsoft Corporation, 6.00.2900.2845 (xpsp.060210-1526)]

  [C] [Microsoft Corporation, 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)]

[PID][C] [Rocket Division Software, 3.2.3 Build 20070527]

  [C] [Microsoft Corporation, 6.00.2900.2845 (xpsp.060210-1526)]

[PID][C] [ALWIL Software, 4, 8, 1367, 0]

  [C] [ALWIL Software, 4, 8, 1367, 0]

  [C] [Microsoft Corporation, 7.10.3077.0]

  [C] [Microsoft Corporation, 7.10.3052.4]

  [C] [ALWIL Software, 4, 8, 1367, 0]

  [C] [ALWIL Software, 4, 8, 1367, 0]

  [C] [ALWIL Software, 4, 8, 1367, 0]

  [C] [ALWIL Software, 4, 8, 1367, 0]

  [C] [ALWIL Software, 4, 8, 1367, 0]

  [C] [ALWIL Software, 4, 8, 1367, 0]

  [C] [ALWIL Software, 4, 8, 1367, 0]

  [C] [ALWIL Software, 4, 8, 1367, 0]

  [C] [ALWIL Software, 4, 8, 1356, 0]

  [C] [ALWIL Software, 4, 8, 1367, 0]

  [C] [ALWIL Software, 4, 8, 1367, 0]

  [C] [ALWIL Software, 4, 8, 1356, 0]

  [C] [Microsoft Corporation, 7.10.3077.0]

  [C] [ALWIL Software, 4, 8, 1356, 0]

  [C] [Microsoft Corporation, 6.00.2900.2845 (xpsp.060210-1526)]

[PID][C] [N/A,]

  [C] [http]

  [C] [N/A,]

[PID][C] [ALWIL Software, 4, 8, 1367, 0]

  [C] [ALWIL Software, 4, 8, 1367, 0]

  [C] [Microsoft Corporation, 7.10.3077.0]

  [C] [Microsoft Corporation, 7.10.3052.4]

  [C] [ALWIL Software, 4, 8, 1367, 0]

  [C] [ALWIL Software, 4, 8, 1367, 0]

  [C] [ALWIL Software, 4, 8, 1367, 0]

  [C] [ALWIL Software, 4, 8, 1367, 0]

  [C] [ALWIL Software, 4, 8, 1367, 0]

  [C] [ALWIL Software, 4, 8, 1367, 0]

  [C] [ALWIL Software, 4, 8, 1367, 0]

  [C] [ALWIL Software, 4, 8, 1356, 0]

  [C] [ALWIL Software, 4, 8, 1367, 0]

  [C] [ALWIL Software, 4, 8, 1367, 0]

  [C] [ALWIL Software, 4, 8, 1367, 0]

  [C] [ALWIL Software, 4, 8, 1367, 0]

[PID][C] [Microsoft Corporation, 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)]

  [C] [Microsoft Corporation, 6.00.2900.2845 (xpsp.060210-1526)]

[PID][C] [N/A,]

  [C] [Microsoft Corporation, 6.00.2900.2845 (xpsp.060210-1526)]

[PID][C] [Microsoft Corporation, 5.4.3790.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)]

  [C] [Microsoft Corporation, 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)]

  [C] [Microsoft Corporation, 6.00.2900.2845 (xpsp.060210-1526)]

[PID][C] [Opera Software, 1893]

  [C] [Opera Software, 1893]

  [C] [Microsoft Corporation, 6.00.2900.2845 (xpsp.060210-1526)]

  [C] [,]

[PID][C] [Microsoft Corporation, 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)]

  [C] [Microsoft Corporation, 6.00.2900.2845 (xpsp.060210-1526)]

[PID][C] [Smallfrogs Studio, 2.8.2.1321]

[PID][C] [Smallfrogs Studio, 2.8.2.1321]

  [C] [Microsoft Corporation, 6.00.2900.2845 (xpsp.060210-1526)]

  [C] [Microsoft Corporation, 5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)]

  [C] [Smallfrogs Studio, 2, 1, 0, 15]


==================================

File Associations

.TXT OK. [%SystemRoot%\system32\NOTEPAD.EXE %1]

.EXE OK. ["%1" %*]

.COM OK. ["%1" %*]

.PIF OK. ["%1" %*]

.REG OK. [regedit.exe "%1"]

.BAT OK. ["%1" %*]

.SCR OK. ["%1" /S]

.CHM OK. ["C:\WINDOWS\hh.exe" %1]

.HLP OK. [%SystemRoot%\System32\winhlp32.exe %1]

.INI OK. [%SystemRoot%\System32\NOTEPAD.EXE %1]

.INF OK. [%SystemRoot%\System32\NOTEPAD.EXE %1]

.VBS OK. [%SystemRoot%\System32\WScript.exe "%1" %*]

.JS OK. [%SystemRoot%\System32\WScript.exe "%1" %*]

.LNK OK. [{00021401-0000-0000-C000-000000000046}]


==================================

Winsock Provider

N/A


==================================

Autorun.Inf

N/A


==================================

HOSTS File

127.0.0.1 localhost


==================================

Process Privileges Scan

Special Privileges Enabled: SeLoadDriverPrivilege [PID = 1260, C:\PROGRAM FILES\NOWE GADU-GADU\SPELLCHECKER_GG.EXE]

Special Privileges Enabled: SeLoadDriverPrivilege [PID = 2964, C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\POLMEN\PULPIT\PUTTY.EXE]


==================================

Scheduled Tasks

N/A


==================================

Windows Security Update Check

N/A


==================================

API HOOK

N/A


==================================

Hidden Process

N/A


==================================

Z góry dziękuje :*

Dodane 05.01.2010 (Wt) 1:07

http://wklejto.pl/52496

Tu przez inny program

polmen89 , przeczytaj ten temat i popraw tytuł oraz log.

zasady-wklejania-logow-forum-tytulowania-tematow-t253052.html