Niepokojący zapis po przeskanowaniu Awastem

przeskanowałam komputer AWASTEM i niepokoi mnie dziwny zapis

" E:\Colin\FrontEnd\res1024.bfl\res1024 [E] Plik to bomba dekompresyjna. (42110)" co oznacza ta “bomba dekompresyjna” :slight_smile: :slight_smile:

W logu nic nie widać =]

To może byc fałszywy alarm :stuck_out_tongue:

Przeskanuj Skanerami Online i zobaczysz czy coś wykryje =]

skasuj w hijacku ten wpis

)

dodatkowo przeskanuj :

:arrow: http://www.ewido.net/en/

:slight_smile:

to już całość niech skasuje bo to jest powiązane:

zrobiłam tak jak pisało, proszę teraz sprawdzić log

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 19:46:11, on 2006-03-11

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

C:\Program Files\Lexmark 2200 Series\lxbvbmgr.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Lexmark 2200 Series\lxbvbmon.exe

C:\Program Files\Nikon\NkView6\NkvMon.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Advanced Registry Doctor\RegManServ.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Program Files\eMule\eMule.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Documents and Settings\AMD\Pulpit\Programy na wirusy\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = 

F2 - REG:system.ini: Shell=explorer.exe 

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [Lexmark 2200 Series] "C:\Program Files\Lexmark 2200 Series\lxbvbmgr.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [NBJ] "C:\Program Files\Ahead\Nero BackItUp\NBJ.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [RegDfrgSch] C:\Program Files\Advanced Registry Doctor\RegDfrgSch.exe /tray

O4 - Global Startup: NkvMon.exe.lnk = C:\Program Files\Nikon\NkView6\NkvMon.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPodService - Unknown owner - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe (file missing)

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Registry Management Service (RegManServ) - Unknown owner - C:\Program Files\Advanced Registry Doctor\RegManServ.exe

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

Skasuj ten wpis:

przeskanowałam skanerem on line Panda Active i wyświetliło taki raport

" Zdarzenie Status Lokalizacja

Adware:Adware/DoZa Nie wyleczalny C:\Program Files\Tlen.pl\Plugins\DozaKultury.tpl

Spyware:spyware/new.net Nie wyleczalny C:\WINDOWS\NDNuninstall6_38.exe

Adware:adware/cws.searchmeup Nie wyleczalny C:\WINDOWS\uniq

Adware:adware/savenow Nie wyleczalny C:\PROGRAM FILES\VVSN

Adware:adware/wintools Nie wyleczalny Windows Registry

i co z tym mam zrobić :o :shock:

Usunąc w awaryjnym foldery i pliki :wink:

usunęłam oprócz jednego nie mogę znleźć

Adware:adware/wintools Nie wyleczalny Windows Registry

gdzie tego szukać mam :o

Opróżnij TEMP w awaryjnym C:\WINDOWS\TEMP

Scan EWIDO po update - http://www.ewido.net/en/

Otwórz notatnik i wklej:

Plik >>> Zapisz jako >>> Ustaw rozszerzenie z TXT na Wszystkie pliki >>> zapisz pod nazwą FIX.REG >>> kliknij podwójnie zrobiony plik i potwierdź >>> reset kompa