Niepotrzebne ikony w dodaj/usuń programy


(Clank) #1

Witam

Po przywróceniu systemu za pomocą funkcji przywracanie systemu zauważyłem w liście dodaj/usuń programy ikone programu który jest już odinstalowany. Kiedy chce go "usunąć" za pomocą CCleanera, wyskakuje mi błąd: Cannot delete MSI installer. Wszystkie wpisy niepotrzebna w rejestrze w dziale HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall też usunołem, ale ikonki nadal pozostały :frowning:

Ktoś mi da jakąś rade na to?


(Esspero231) #2

Spróbuj programem total uninstall


(antiferno) #3

albo przeczysc czyms rejestr


(Clank) #4

Ok Total uninstall pomógł, chociaż dopiero za drugim razem :smiley: . W każdym razie dzięki za rady :slight_smile: Pozdro!


(maruder_best) #5

Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.

W polu Otwórz wpisz polecenie regedt32, a następnie kliknij przycisk OK.

W Edytorze rejestru zlokalizuj następujący klucz:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall

W lewym okienku kliknij klucz Uninstall, a następnie kliknij polecenie Eksportuj w menu Plik.

W oknie dialogowym Eksportowanie pliku rejestru kliknij opcję Pulpit na liście Zapisz w, wpisz nazwę uninstall w polu Nazwa pliku, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Każdy klucz wymieniony pod wpisem Uninstall w lewym okienku Edytora rejestru reprezentuje program wyświetlany na liście Aktualnie zainstalowane programy w narzędziu Dodaj lub usuń programy. Aby ustalić, który program reprezentuje dany klucz, kliknij klucz, a następnie wyświetl następujące wartości w okienku szczegółów po prawej stronie

DisplayName: Wartość klucza DisplayName odpowiada nazwie, która jest wyświetlana w narzędziu Dodaj lub usuń programy.

-oraz-

UninstallString: Wartość UninstallString odpowiada programowi, który służy do odinstalowania programu.

Po określeniu klucza rejestru reprezentującego usunięty program, który wciąż jest wyświetlany na liście Aktualnie zainstalowane programy w narzędziu Dodaj lub usuń programy, kliknij prawym przyciskiem myszy lewe okienko w oknie Edytor rejestru, a następnie kliknij polecenie Usuń.

W odpowiedzi na komunikat „Czy na pewno chcesz usunąć ten klucz i wszystkie jego podklucze?” kliknij przycisk Tak.

W menu Plik kliknij polecenie Zakończ, aby zamknąć Edytor rejestru.

Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij polecenie Dodaj lub usuń programy.

Sprawdź, czy na liście Aktualnie zainstalowane programy nie ma już programu, którego klucz rejestru został usunięty.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Jeśli lista programów w narzędziu Dodaj lub usuń programy nie jest poprawna, można kliknąć dwukrotnie plik Uninstall.reg zapisany na pulpicie w kroku 5, aby przywrócić oryginalną listę programów w rejestrze.

-lub-

• Jeśli lista programów w narzędziu Dodaj lub usuń programy jest poprawna, można kliknąć prawym przyciskiem myszy plik Uninstall.reg na pulpicie, a następnie kliknąć polecenie Usuń.


(Clank) #6

Robiłem już to jednak ikony i tak nie zniknęły. Dopiero Total uninstall usunął dokładnie każdy wpis w rejestrze