Nieprawidłowa Relokacja Biblioteki DLL

PO zainstalowaniu aktualizacji Windowsa XP przy wlaczeniu komputera pojawia mi sie komunikat ze jest nieprawidłowa relokazja biblioteki DLL i jakis tam plik zajoł adresy plików DLL i prosze skontaktowac sie z producentem o nową biblioteke.

Wie ktoś może co z tym zrobić?

Dołanczam swój log z programu HijackThis:

Uwaga: Jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE lub QUOTE

Pozdrawiam Gutek2222

Usuń wpisy HJT.

Użyj narzędzia FixWareOut.

Zajrzyj tutaj:

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=146547

Po wykonaniu pokaż nowy log z HijackThis, SilentRunners oraz zawartość pliku c:\fixwareout\report.txt

zrobilem jak mowiles ale napisz mi na gg (xxxx) pisz nawet jak niedostempny… bo nie moge cos tego na forum wkleic

pomocy udzielamy na forum

Zrobiłem jak mówiles…

Skasowalem to co mówiles i tu masz nowy log z hijackthisa:

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Windows Defender\MsMpEng.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\brsvc01a.exe

C:\WINDOWS\system32\brss01a.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

Złączono Posta : 05.04.2007 (Czw) 8:44

Nie weim co jest aloe nie idze mi wklejanie dalszej czesci logu jak ktos che pomoc to prosze na gg…(7130206)

Złączono Posta : 05.04.2007 (Czw) 8:59

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Common Files\ACD Systems\EN\DevDetect.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\jusched.exe

C:\Program Files\WinFast\WFTVFM\WFWIZ.exe

C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\pptd40nt.exe

C:\Program Files\Brother\ControlCenter2\brctrcen.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

Złączono Posta : 05.04.2007 (Czw) 9:01

Doklejam po mkawałku bo jedynie tak mi wychodzi…

tu dalsza czesc…ma nadzijee ze ktos sie w tym polapie…

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe

C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

C:\Program Files\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe

C:\Program Files\Brother\Brmfcmon\BrMfcWnd.exe

C:\Program Files\Brother\Brmfcmon\BrMfcmon.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE

C:\PROGRA~1\WINZIP\winzip32.exe

C:\Documents and Settings\Przemek\Ustawienia lokalne\Temp\wzedf6\HijackThis.exe

Złączono Posta : 05.04.2007 (Czw) 9:03

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.interia.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar3.dll

O4 - HKLM…\Run: [skrót do strony właściwości High Definition Audio] HDAShCut.exe

O4 - HKLM…\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

Złączono Posta : 05.04.2007 (Czw) 9:04

O4 - HKLM…\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM…\Run: [Device Detector] DevDetect.exe -autorun

O4 - HKLM…\Run: [sunJavaUpdateSched] “C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\jusched.exe”

O4 - HKLM…\Run: [WinFast Schedule] C:\Program Files\WinFast\WFTVFM\WFWIZ.exe

O4 - HKLM…\Run: [sSBkgdUpdate] “C:\Program Files\Common Files\Scansoft Shared\SSBkgdUpdate\SSBkgdupdate.exe” -Embedding -boot

O4 - HKLM…\Run: [PaperPort PTD] C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\pptd40nt.exe

O4 - HKLM…\Run: [indexSearch] C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\IndexSearch.exe

O4 - HKLM…\Run: [setDefPrt] C:\Program Files\Brother\Brmfl05a\BrStDvPt.exe

O4 - HKLM…\Run: [ControlCenter2.0] C:\Program Files\Brother\ControlCenter2\brctrcen.exe /autorun

O4 - HKLM…\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM…\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM…\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

Złączono Posta : 05.04.2007 (Czw) 9:05

O4 - HKLM…\Run: [Windows Defender] “C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe” -hide

O4 - HKCU…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU…\Run: [Gadu-Gadu] “C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe” /tray

O4 - HKCU…\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU…\Run: [bgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] “C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe”

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: InterVideo WinCinema Manager.lnk = C:\Program Files\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe

O4 - Global Startup: Status Monitor.lnk = C:\Program Files\Brother\Brmfcmon\BrMfcWnd.exe

O8 - Extra context menu item: Compare Prices with &Dealio - C:\Program Files\Dealio\kb103\res\DealioSearch.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll

Złączono Posta : 05.04.2007 (Czw) 9:06

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {41ACD49D-1974-791A-0981-AA9872721044} (Ganymede Board Games) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/boards_2_0_0_30.cab

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C5} (GameDesire Snooker) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/snooker_2_0_0_30.cab

Złączono Posta : 05.04.2007 (Czw) 9:06

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{AF5F8D55-8636-4DF7-BC4E-ADAB6F21F191}: NameServer = 85.255.116.155,85.255.112.26

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{B1C5041B-7625-4953-8106-2666526D9B85}: NameServer = 85.255.116.155,85.255.112.26

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 85.255.116.155 85.255.112.26

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 85.255.116.155 85.255.112.26

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 85.255.116.155 85.255.112.26

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

Złączono Posta : 05.04.2007 (Czw) 9:07

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: BrSplService (Brother XP spl Service) - brother Industries Ltd - C:\WINDOWS\system32\brsvc01a.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: Ulead Burning Helper (UleadBurningHelper) - Ulead Systems, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe

Złączono Posta : 05.04.2007 (Czw) 9:08

Juz koniec LOGU teraz wkleje po kawałku ten raport z fixwareout jak mówileś…

Fixwareout Last edited 2/11/2007

Post this report in the forums please

»»»»»Prerun check

»»»»» System restarted

»»»»» Postrun check

HKLM\SOFTWARE~\Winlogon\ “System”=""

»»»»» Misc files.

»»»»» Checking for older varients.

Search five digit cs, dm, kd, jb, other, files.

The following files NEED TO BE SUBMITTED to one of the following URL’S for further inspection.

Click browse, find the file then click submit.

http://www.virustotal.com/flash/index_en.html

Or http://virusscan.jotti.org/

»»»»» Other

Złączono Posta : 05.04.2007 (Czw) 9:13

nie wiem co w poscie wyżej wyskoczyly jakies te 8raquo ale to chyba przez te takie strzalki…jakby co to tego 8RAQUE nie ma w raporcie…

Tutaj dalsza część raportu…

Current runs

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

“Skrót do strony właściwości High Definition Audio”=“HDAShCut.exe”

“RTHDCPL”=“RTHDCPL.EXE”

“Alcmtr”=“ALCMTR.EXE”

“Device Detector”=“DevDetect.exe -autorun”

“SunJavaUpdateSched”="“C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\jusched.exe”"

“WinFast Schedule”=“C:\Program Files\WinFast\WFTVFM\WFWIZ.exe”

“SSBkgdUpdate”="“C:\Program Files\Common Files\Scansoft Shared\SSBkgdUpdate\SSBkgdupdate.exe” -Embedding -boot"

“PaperPort PTD”=“C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\pptd40nt.exe”

Złączono Posta : 05.04.2007 (Czw) 9:14

“IndexSearch”=“C:\Program Files\ScanSoft\PaperPort\IndexSearch.exe”

“SetDefPrt”=“C:\Program Files\Brother\Brmfl05a\BrStDvPt.exe”

“ControlCenter2.0”=“C:\Program Files\Brother\ControlCenter2\brctrcen.exe /autorun”

“WinampAgent”=“C:\Program Files\Winamp\winampa.exe”

“NeroFilterCheck”=“C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe”

“avast!”=“C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe”

“Windows Defender”="“C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe” -hide"

Złączono Posta : 05.04.2007 (Czw) 9:14

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

“CTFMON.EXE”=“C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe”

“Gadu-Gadu”="“C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe” /tray"

“swg”=“C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe”

“BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}”="“C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe”"

Hosts file was reset, If you use a custom hosts file please replace it

End report

Mam nadzije że wszystko zrobiłem dobrze…prosze o szybka odpowiedz…

Usuń wpisy HJT i pokaż nowy log z HijackThis plus z SilentRunners.

Dzieki za wszystko ale zrobiłem to inaczej…

zainstalwoalem jakis plik ze strony microsoftu co ty adam chyba anwet podawales…i działa =]