Nieprawidłowy numer portu UDP


(Jacko33) #1

Norton wyświetla mi komunikat o takiej treści:

Włamanie:Invalid UPD Destination Port.

...

Źródłowy port UDP:49469

Docelowy port UDP:0.Ten numer portu jest nieprawidłowy."

Tak to wygląda, proszę o kilka słów info co i jak z tym zrobić i co to jest.