Niespodziewana zawiecha kompa


(Maartin 14) #1

Mam wielki i uciążliwy problem, chodze np. po necie i komp przestaje reagować, biore alt+ctrl+del pokazuje mi się okienko które też się zawiesza, czasami jak uruchomi mi sie 70 menadzerów to mi się komputer odwiesza.

Ide na chwile do ubikacji wracam by wyłączyć kompa i zawiecha nic nie moge nacisnąć.

Niewiem co mam robić nie mam żadnego wirusa ani trojana


(ak6) #2

Skąd wiesz ??

Sprawdź zasilacz

sprawdź pamięci np. memtestem

sprawdź temperatury

sprawdź kondensatory na płycie głównej

wstaw logi


(Maartin 14) #3
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 20:11:17, on 2006-11-13

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\G DATA\AVKProxy\AVKProxy.exe

C:\Program Files\AntiVirenKit 2006\AVKService.exe

C:\Program Files\AntiVirenKit 2006\AVKWCtl.exe

C:\Program Files\CacheBoost\cbsrv.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\AntiVirenKit 2006\AVKTray\AVKTray.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_07\bin\jusched.exe

C:\Program Files\CacheBoost\trayicon.exe

C:\WINDOWS\system32\lexpps.exe

C:\Program Files\D-Link AirPlus\AirPlus.exe

C:\Program Files\Opera\Opera.exe

C:\Program Files\Opera\Opera.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Documents and Settings\123\Pulpit\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_07\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - (no file)

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [AVKTray] "C:\Program Files\AntiVirenKit 2006\AVKTray\AVKTray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_07\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CacheBoost] C:\Program Files\CacheBoost\trayicon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [startkey] C:\WINDOWS\system32\server.exe

O4 - HKCU\..\Run: [startkey] C:\WINDOWS\system32\server.exe

O4 - Global Startup: D-Link AirPlus.lnk = ?

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_07\bin\ssv.dll

O23 - Service: AVKProxy - G DATA Software AG - C:\Program Files\Common Files\G DATA\AVKProxy\AVKProxy.exe

O23 - Service: AVK Service (AVKService) - Unknown owner - C:\Program Files\AntiVirenKit 2006\AVKService.exe

O23 - Service: Strażnik AVK (AVKWCtl) - Unknown owner - C:\Program Files\AntiVirenKit 2006\AVKWCtl.exe

O23 - Service: CacheBoost Performance Optimizer and Tuner Service (CacheBoost Service) - Systweak India - C:\Program Files\CacheBoost\cbsrv.exe

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe