Niestandardowe skalowanie obrazu - jakim programem?


(sexy69bis) #1

 

 

Pierwszy pasek składa się z kwadratów o jednakowych wymiarach.

W drugim pasku każdy prostokąt jest większy od poprzednika o 25%.

 

Jakim programem graficznym można po ściśnięciu (przeskalowaniu) drugiego paska

otrzymać w przyblizeniu wygląd paska górnego?

 

Trzeci pasek to wynik skalowania z uwzględnieniem zawartości wykonane w Photoshop'ie

Czwarty pasek jest wynikiem przekształcania swobodnego tym samym programem.

 

image.jpg


(system) #2

Żadnym, sama nazwa skalowanie wskazuje, że po zmianie muszą być zachowane proporcje.

 

Można podzielić pasek i skalować fragmentami paska.

 

Bo aby to przeskalować program musiałby mieć oznaczone punkty odniesienia gdzie zmienia się % skalowania