Nieznane pliki.Czy mogę je usunąć


(Domino Czesio) #1

desktop2.idf

mus1.m

SwUniNew.tff

folder Adobe PDF

BlueByte:BBGC

cmdcons

alfil.pos

rey.pos

.recently-used.xbel

.plugin140_03.trace

SystemRequirementsLab


(Technik Elektro) #2

możesz


(Macieke11) #3

Można, najlepiej użyć do tego programu. Który optymalizuje system