Nieznany IP


(Wad 89) #1

w logu jest pokazane nieznane mi IP

troche mi sie to nie podoba. może ktoś to sprawdzić??

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 18:12:59, on 2005-12-11

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

e:\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\Firewall\PavFires.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\taskbaricon.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_08\bin\jusched.exe

C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe

E:\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\APVXDWIN.EXE

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

e:\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\PavFnSvr.exe

C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe

e:\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\pavsrv51.exe

e:\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\prevsrv.exe

e:\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\AVENGINE.EXE

e:\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\PsImSvc.exe

C:\WINDOWS\system32\MsPMSPSv.exe

e:\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\WebProxy.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\NeostradaTP.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\ComComp.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

D:\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\DOCUME~1\x\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.984\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\taskbaricon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_08\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [APVXDWIN] "e:\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\APVXDWIN.EXE" /s

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "E:\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [Steam] "d:\program files\steam\steam.exe" -silent

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O9 - Extra button: Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_08\bin\npjpi142_08.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_08\bin\npjpi142_08.dll

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{C33FDFE2-337D-4747-B303-15C2C78D926C}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Panda Firewall Service (PAVFIRES) - Panda Software - e:\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\Firewall\PavFires.exe

O23 - Service: Panda Function Service (PAVFNSVR) - Panda Software - e:\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\PavFnSvr.exe

O23 - Service: Panda Pavkre (Pavkre) - Panda Software - e:\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\Pavkre.exe

O23 - Service: Panda PavProt (PavProt) - Panda Software - e:\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\PavProt.exe

O23 - Service: Panda Process Protection Service (PavPrSrv) - Panda Software - C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe

O23 - Service: Panda anti-virus service (PAVSRV) - Panda Software - e:\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\pavsrv51.exe

O23 - Service: Power Manager (PowerManager) - Unknown owner - C:\WINDOWS\svchost.exe

O23 - Service: Panda Preventium+ Service (PREVSRV) - Panda Software - e:\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\prevsrv.exe

O23 - Service: Panda IManager Service (PSIMSVC) - Panda Software Internacional - e:\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\PsImSvc.exe

(El Presidento) #2
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{C33FDFE2-337D-4747-B303-15C2C78D926C}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

Zapewne chodzi ci o ten wpis. Jest to od twojego dostawcy interentu :roll:


(Gutek) #3

Jest Ok wiec nmie widzę problemu, na pewno to Twoje IP 194.204.152.34 217.98.63.164


(Wad 89) #4

tylko że moje zaczyna sie jakoś od 84.x

ale może to jest dlatego że mam neostrade

(zmienne ip) dzięki