Nieznany program Any Send na liście zainstalowanych


(Kazimierz X) #1

Na liście zainstalowanych programów, pokazał się "Update for Any Send". Nie instalowałem!

Proszę o opinie i czy to jest w ogóle potrzebne.

Za udzielenie odpowiedzi dziękuje.


(deFco247) #2

Kliknij PPM na belkę Nazwa (na samej górze), z menu wybierz Więcej…

Na liście wybierania szczegółów zaznacz pola przy Lokalizacja i Źródło.

W ten sposób będziesz widział w jakiej lokalizacji zainstalowany jest program oraz w jakiej ścieżce znajdował się jego instalator. Te dane mogą coś więcej powiedzieć na temat tej konkretnej pozycji.