Niska wydajność laptopa - obecność sweet-page


(Tyszkomarek) #1

Wiam. 


(Acorus) #2

http://forum.dobreprogramy.pl/farbar-recovery-scan-tool-raport-obowiązkowy-t478727/


(Tyszkomarek) #3

FRST : http://wklej.org/id/1741954/