Niski transfer


(Kumatysik) #1

mam neta 1 Mb/s a chodzi jakbym mial 128 kb/s ;/

oto kod:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 21:58:31, on 2007-08-04

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\system32\WgaTray.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\Program Files\eMule\emule.exe

C:\Program Files\Wapster\AQQ\AQQ.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

C:\WINDOWS\System32\wbem\wmiprvse.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: My Global Search Bar BHO - {37B85A21-692B-4205-9CAD-2626E4993404} - C:\Program Files\MyGlobalSearch\bar\1.bin\MGSBAR.DLL

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O3 - Toolbar: My Global Search Bar - {37B85A29-692B-4205-9CAD-2626E4993404} - C:\Program Files\MyGlobalSearch\bar\1.bin\MGSBAR.DLL

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "f:\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [odk_mon] C:\Program Files\Odkurzacz 9.3 Pro\odk_mon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [odk_mcd] C:\Program Files\Odkurzacz 10.0 Pro beta\odk_mcd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Odkurzacz-MCD] C:\Program Files\Odkurzacz 10.1 Pro\odk_mcd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKCU\..\Run: [SpeedX] C:\PROGRA~1\MyPortal\Speed-X\SpeedX.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Panel JZK Auto] C:\jzk\panel_jzk.exe /auto /zegar

O4 - HKCU\..\Run: [Spyware Doctor] "C:\Program Files\Spyware Doctor\swdoctor.exe" /Q

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Emil Junior.lnk = C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\stdialup.exe

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmwordtrans.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\OFFICE~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\OFFICE~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O12 - Plugin for .mp3: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin4.dll

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{8087F873-8E1F-4922-9F68-17DF0E1D95A1}: NameServer = 85.255.116.100 85.255.112.169

O23 - Service: Abel - Unknown owner - F:\szyszunialo\haker\Cain\Abel.exe (file missing)

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Macromedia Licensing Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe

O23 - Service: DirectX Service (Rywep) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\directx.exe

O23 - Service: PC Tools Spyware Doctor (SDhelper) - PC Tools Research Pty Ltd - C:\Program Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe

O24 - Desktop Component 0: (no name) - http://www.artfan.net/data/media/66/tapety_new769.jpg


--

End of file - 6784 bytes

prosze o sprawdzenie kodu


(Konrad0787) #2

transfer masz dobry 1024KB\s : 8= 128KB\s


(Kumatysik) #3

nie KB tylko kb !!


(Konrad0787) #4

sory za pomyłke-może masz włączone kilka firewali które blokują porty,z windowsa i drugi z antywirusa


(Kuba1) #5

Zastosuj FixWareOut po pracy któego pokaż raport C:\fixwareout\report.txt

Wyłączasz przywracanie systemu i wchodzisz do trybu awaryjnego

Start>>uruchom>>CMD i wklep

W hijackthis sfixuj te wpisy

Przeskanuj ten plik

na stronie http://www.virustotal.com i wklej raport.

Wracasz z logami z HijackThis+SilentRunners oraz ComboFix


(Kumatysik) #6

z tym skanowaniem pliku jest probblem bo go tam nie ma ;/ nie jest tez ukryty ;/ pozostale zrobione:

Fixwareout:

Username "asdf" - 2007-08-04 22:33:33 [Fixwareout edited 2007/07/05]


»»»»»Prerun check


HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\tcpip\parameters\interfaces\{8087F873-8E1F-4922-9F68-17DF0E1D95A1} 

"nameserver"="85.255.116.100" 

Pomyślnie opróżniono pamięć podręczną programu rozpoznawania nazw DNS.System was rebooted successfully. 


»»»»» Postrun check 

HKLM\SOFTWARE\~\Winlogon\ "System"="" 

....

Silentrunners:

"Silent Runners.vbs", revision R51, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows XP SP2

Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"Startup items buried in registry:

---------------------------------


HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"SpeedX" = "C:\PROGRA~1\MyPortal\Speed-X\SpeedX.exe" [file not found]

"Panel JZK Auto" = "C:\jzk\panel_jzk.exe /auto /zegar" [file not found]

"Spyware Doctor" = ""C:\Program Files\Spyware Doctor\swdoctor.exe" /Q" ["PC Tools Research Pty Ltd"]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"NeroFilterCheck" = "C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe" ["Ahead Software Gmbh"]

"SpeedTouch USB Diagnostics" = ""C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon" ["THOMSON Telecom Belgium"]

"QuickTime Task" = ""f:\qttask.exe" -atboottime" [file not found]

"SunJavaUpdateSched" = ""C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe"" ["Sun Microsystems, Inc."]

"odk_mon" = "C:\Program Files\Odkurzacz 9.3 Pro\odk_mon.exe" [file not found]

"odk_mcd" = "C:\Program Files\Odkurzacz 10.0 Pro beta\odk_mcd.exe" [file not found]

"Odkurzacz-MCD" = "C:\Program Files\Odkurzacz 10.1 Pro\odk_mcd.exe" ["FranmoSoft"]

"HP Software Update" = "C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe" ["Hewlett-Packard Co."]

"WinampAgent" = "C:\Program Files\Winamp\winampa.exe" [null data]

"avast!" = "C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe" ["ALWIL Software"]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\

{06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "AcroIEHlprObj Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll" ["Adobe Systems Incorporated"]

{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "SSVHelper Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]

{AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "Google Toolbar Helper"

          \InProcServer32\(Default) = "c:\program files\google\googletoolbar1.dll" ["Google Inc."]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

"{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}" = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

 -> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

          \InProcServer32\(Default) = "deskpan.dll" [file not found]

"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"

 -> {HKLM...CLSID} = "HyperTerminal Icon Ext"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\System32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."]

"{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" = "WinRAR shell extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]

"{00020D75-0000-0000-C000-000000000046}" = "Microsoft Office Outlook Desktop Icon Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = "Microsoft Office Outlook"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\OFFICE~1\OFFICE11\MLSHEXT.DLL" [MS]

"{0006F045-0000-0000-C000-000000000046}" = "Microsoft Office Outlook Custom Icon Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie ikon plików programu Outlook"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\OFFICE~1\OFFICE11\OLKFSTUB.DLL" [MS]

"{42042206-2D85-11D3-8CFF-005004838597}" = "Microsoft Office HTML Icon Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Office 2003\OFFICE11\msohev.dll" [MS]

"{cc86590a-b60a-48e6-996b-41d25ed39a1e}" = "Portable Media Devices Menu"

 -> {HKLM...CLSID} = "Portable Media Devices Menu"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\Audiodev.dll" [MS]

"{453D1B6D-BD6A-4FA1-B876-9E4DD848D434}" = "AQQ File Transfer Shell Extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "AQQ File Transfer Shell Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\Wapster\AQQ\System\AQQSHE~1.DLL" [null data]

"{23F0DC38-DC86-49D6-81EC-40C54A204212}" = "ZEN Nano Plus Media Explorer"

 -> {HKLM...CLSID} = "ZEN Nano Plus Media Explorer"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Creative\Creative ZEN Nano Plus\ZEN Nano Plus Media Explorer\CTMvnsu.dll" ["Creative Technology Ltd"]

"{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}" = "avast"

 -> {HKLM...CLSID} = "avast"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll" ["ALWIL Software"]


HKLM\Software\Classes\PROTOCOLS\Filter\

<> text/xml\CLSID = "{807553E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945}"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE11\MSOXMLMF.DLL" [MS]


HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ColumnHandlers\

{F9DB5320-233E-11D1-9F84-707F02C10627}\(Default) = "PDF Column Info"

 -> {HKLM...CLSID} = "PDF Shell Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\PDFShell.dll" ["Adobe Systems, Inc."]


HKLM\Software\Classes\*\shellex\ContextMenuHandlers\

AQQFileTransfer\(Default) = "{453D1B6D-BD6A-4FA1-B876-9E4DD848D434}"

 -> {HKLM...CLSID} = "AQQ File Transfer Shell Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\Wapster\AQQ\System\AQQSHE~1.DLL" [null data]

avast\(Default) = "{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}"

 -> {HKLM...CLSID} = "avast"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll" ["ALWIL Software"]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\

avast\(Default) = "{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}"

 -> {HKLM...CLSID} = "avast"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll" ["ALWIL Software"]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]Group Policies {GPedit.msc branch and setting}:

-----------------------------------------------


Note: detected settings may not have any effect.


HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\


"NoChangeStartMenu" = (REG_DWORD) hex:0x00000000

{unrecognized setting}


"NoClose" = (REG_SZ) 1

{unrecognized setting}


"NoLogOff" = (REG_DWORD) hex:0x00000000

{User Configuration|Administrative Templates|System|Logon/Logoff|

Disable Logoff}


"NoRun" = (REG_DWORD) hex:0x00000000

{unrecognized setting}


HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\


"NoDispCPL" = (REG_SZ) 1

{User Configuration|Administrative Templates|Control Panel|Display|

Remove Display in Control Panel}


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\


"shutdownwithoutlogon" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

Shutdown: Allow system to be shut down without having to log on}


"undockwithoutlogon" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

Devices: Allow undock without having to log on}Active Desktop and Wallpaper:

-----------------------------


Active Desktop may be disabled at this entry:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState


Displayed if Active Desktop enabled and wallpaper not set by Group Policy:

HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\General\

"Wallpaper" = "C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Wallpaper1.bmp"


Displayed if Active Desktop disabled and wallpaper not set by Group Policy:

HKCU\Control Panel\Desktop\

"Wallpaper" = "C:\Documents and Settings\asdf\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Wallpaper1.bmp"Startup items in "asdf" & "All Users" startup folders:

------------------------------------------------------


C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart

"Adobe Reader Speed Launch" -> shortcut to: "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe" ["Adobe Systems Incorporated"]

"Emil Junior" -> shortcut to: "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\stdialup.exe /Dial /Entry "Emil Junior"" ["THOMSON Telecom Belgium"]Winsock2 Service Provider DLLs:

-------------------------------


Namespace Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++}

000000000001\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

000000000002\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\winrnr.dll" [MS]

000000000003\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]


Transport Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++}

0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range:

%SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 01 - 03, 06 - 15

%SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 04 - 05Toolbars, Explorer Bars, Extensions:

------------------------------------


Toolbars


HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\ShellBrowser\

"{2318C2B1-4965-11D4-9B18-009027A5CD4F}"

 -> {HKLM...CLSID} = "&Google"

          \InProcServer32\(Default) = "c:\program files\google\googletoolbar1.dll" ["Google Inc."]

"{37B85A29-692B-4205-9CAD-2626E4993404}"

 -> {HKLM...CLSID} = "My Global Search Bar"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\MyGlobalSearch\bar\1.bin\MGSBAR.DLL" ["My Global Search"]


HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser\

"{2318C2B1-4965-11D4-9B18-009027A5CD4F}"

 -> {HKLM...CLSID} = "&Google"

          \InProcServer32\(Default) = "c:\program files\google\googletoolbar1.dll" ["Google Inc."]

"{EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88}"

 -> {HKLM...CLSID} = "Yahoo! Toolbar"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll" ["Yahoo! Inc."]

"{37B85A29-692B-4205-9CAD-2626E4993404}"

 -> {HKLM...CLSID} = "My Global Search Bar"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\MyGlobalSearch\bar\1.bin\MGSBAR.DLL" ["My Global Search"]


Explorer Bars


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Explorer Bars\


HKLM\Software\Classes\CLSID\{FF059E31-CC5A-4E2E-BF3B-96E929D65503}\(Default) = "&Badanie"

Implemented Categories\{00021493-0000-0000-C000-000000000046}\ [vertical bar]

InProcServer32\(Default) = "D:\OFFICE~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL" [MS]


Extensions (Tools menu items, main toolbar menu buttons)


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\

{08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501}\

"MenuText" = "Sun Java Console"

"CLSIDExtension" = "{CAFEEFAC-0016-0000-0001-ABCDEFFEDCBC}"

 -> {HKCU...CLSID} = "Java Plug-in 1.6.0_01"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]

 -> {HKLM...CLSID} = "Java Plug-in 1.6.0_01"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\npjpi160_01.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]


{92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263}\

"ButtonText" = "Badanie"


{FB5F1910-F110-11D2-BB9E-00C04F795683}\

"ButtonText" = "Messenger"

"MenuText" = "Windows Messenger"

"Exec" = "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" [MS]Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}):

------------------------------------------------------------------


avast! Antivirus, avast! Antivirus, ""C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe"" ["ALWIL Software"]

avast! iAVS4 Control Service, aswUpdSv, ""C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe"" ["ALWIL Software"]

avast! Mail Scanner, avast! Mail Scanner, ""C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service" ["ALWIL Software"]

avast! Web Scanner, avast! Web Scanner, ""C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service" ["ALWIL Software"]

Creative Service for CDROM Access, Creative Service for CDROM Access, "C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe" ["Creative Technology Ltd"]

PC Tools Spyware Doctor, SDhelper, "C:\Program Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe" ["PC Tools Research Pty Ltd"]

Windows User Mode Driver Framework, UMWdf, "C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe" [MS]Print Monitors:

---------------


HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\

Canon BJ Language Monitor S400\Driver = "CNMLM2P.DLL" ["CANON INC."]

LIDIL Language Monitor\Driver = "hpzll3xu.dll" ["Hewlett-Packard Company"]

Microsoft Document Imaging Writer Monitor\Driver = "mdimon.dll" [MS]

Monitor 2 języka BJ\Driver = "CNBJMON2.DLL" [MS]---------- (launch time: 2007-08-04 22:57:06)

<>: Suspicious data at a malware launch point.


+ This report excludes default entries except where indicated.

+ To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds,

 launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter.

+ The search for DESKTOP.INI DLL launch points on all local fixed drives

 took 266 seconds.

---------- (total run time: 638 seconds)

COMBOFIX:

2006-07-05 12:56 1012736 --a------ C:\Qoobox\Quarantine\C\WINDOWS\system32\_000005_.tmp.dll.vir

2007-05-06 14:17 140 --a------ C:\Qoobox\Quarantine\C\Program Files\MyGlobalSearch\bar\1.bin\M9FFXTBR.MANIFEST.vir

2007-05-06 14:17 140 --a------ C:\Qoobox\Quarantine\C\Program Files\MyGlobalSearch\bar\1.bin\M9NTSTBR.MANIFEST.vir

2007-05-06 14:17 225280 --a------ C:\Qoobox\Quarantine\C\Program Files\MyGlobalSearch\bar\1.bin\MGSBAR.DLL.vir

2007-05-06 14:17 24576 --a------ C:\Qoobox\Quarantine\C\Program Files\MyGlobalSearch\bar\1.bin\NPMYGLSH.DLL.vir

2007-05-06 14:17 45056 --a------ C:\Qoobox\Quarantine\C\Program Files\MyGlobalSearch\bar\1.bin\M9PLUGIN.DLL.vir

2007-05-06 14:17 4829 --a------ C:\Qoobox\Quarantine\C\Program Files\MyGlobalSearch\bar\1.bin\M9FFXTBR.JAR.vir

2007-05-06 14:17 6493 --a------ C:\Qoobox\Quarantine\C\Program Files\MyGlobalSearch\bar\1.bin\M9NTSTBR.JAR.vir

2007-05-08 18:20 1024 --a------ C:\Qoobox\Quarantine\C\Program Files\MyGlobalSearch\bar\History\search.vir

2007-05-08 18:20 1092 --a------ C:\Qoobox\Quarantine\C\Program Files\MyGlobalSearch\bar\Cache\017F56B4.bin.vir

2007-05-08 18:20 1320 --a------ C:\Qoobox\Quarantine\C\Program Files\MyGlobalSearch\bar\Cache\017F46FA.bin.vir

2007-05-08 18:20 4504 --a------ C:\Qoobox\Quarantine\C\Program Files\MyGlobalSearch\bar\Cache\017F4306.bin.vir

2007-05-08 18:20 7618 --a------ C:\Qoobox\Quarantine\C\Program Files\MyGlobalSearch\bar\Settings\prevcfg.htm.vir

2007-06-28 17:10 52424 --a------ C:\Qoobox\Quarantine\C\Program Files\PornoPlayer\Uninstall.exe.vir

2007-06-28 17:10 720 --a------ C:\Qoobox\Quarantine\C\DOCUME~1\asdf\MENUST~1\Programy\PornoPlayer\Uninstall.lnk.vir

2007-08-04 21:01 79 --a------ C:\Qoobox\Quarantine\C\Program Files\MyGlobalSearch\bar\Cache\003A23D2.vir

2007-08-04 23:08 309 --a------ C:\Qoobox\Quarantine\C\Program Files\MyGlobalSearch\bar\Cache\files.ini.vir

2007-08-04 23:10 830 --a------ C:\Qoobox\Quarantine\Registry_backups\LEGACY_WINDOWS_LOG.reg.cfZmienna PATH folderu

Numer seryjny woluminu: D451-315C

C:\QOOBOX

\---Quarantine

  +---C

  | +---DOCUME~1

  | | \---asdf

  | | \---MENUST~1

  | | \---Programy

  | | \---PornoPlayer

  | | Uninstall.lnk.vir

  | |            

  | +---Program Files

  | | +---MyGlobalSearch

  | | | \---bar

  | | | +---1.bin

  | | | | M9FFXTBR.JAR.vir

  | | | | M9FFXTBR.MANIFEST.vir

  | | | | M9NTSTBR.JAR.vir

  | | | | M9NTSTBR.MANIFEST.vir

  | | | | M9PLUGIN.DLL.vir

  | | | | MGSBAR.DLL.vir

  | | | | NPMYGLSH.DLL.vir

  | | | |    

  | | | +---Cache

  | | | | 003A23D2.vir

  | | | | 017F4306.bin.vir

  | | | | 017F46FA.bin.vir

  | | | | 017F56B4.bin.vir

  | | | | files.ini.vir

  | | | |    

  | | | +---History

  | | | | search.vir

  | | | |    

  | | | \---Settings

  | | | prevcfg.htm.vir

  | | |        

  | | \---PornoPlayer

  | | Uninstall.exe.vir

  | |      

  | \---WINDOWS

  | \---system32

  | _000005_.tmp.dll.vir

  |        

  \---Registry_backups

      LEGACY_WINDOWS_LOG.reg.cf

HIJACK:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 23:25:03, on 2007-08-04

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

C:\Program Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\WINDOWS\system32\WgaTray.exe

C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Spyware Doctor\swdoctor.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\WINDOWS\system32\notepad.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

C:\WINDOWS\System32\wbem\wmiprvse.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "f:\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [odk_mon] C:\Program Files\Odkurzacz 9.3 Pro\odk_mon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [odk_mcd] C:\Program Files\Odkurzacz 10.0 Pro beta\odk_mcd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Odkurzacz-MCD] C:\Program Files\Odkurzacz 10.1 Pro\odk_mcd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKCU\..\Run: [SpeedX] C:\PROGRA~1\MyPortal\Speed-X\SpeedX.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Panel JZK Auto] C:\jzk\panel_jzk.exe /auto /zegar

O4 - HKCU\..\Run: [Spyware Doctor] "C:\Program Files\Spyware Doctor\swdoctor.exe" /Q

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Emil Junior.lnk = C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\stdialup.exe

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmwordtrans.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\OFFICE~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\OFFICE~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O12 - Plugin for .mp3: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin4.dll

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{8087F873-8E1F-4922-9F68-17DF0E1D95A1}: NameServer = 85.255.116.100 85.255.112.169

O23 - Service: Abel - Unknown owner - F:\szyszunialo\haker\Cain\Abel.exe (file missing)

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Macromedia Licensing Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe

O23 - Service: PC Tools Spyware Doctor (SDhelper) - PC Tools Research Pty Ltd - C:\Program Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe

O24 - Desktop Component 0: (no name) - http://www.artfan.net/data/media/66/tapety_new769.jpg


--

End of file - 6515 bytes

Złączono Posta : 04.08.2007 (Sob) 23:40

sorki za ten kod Combofixu ale taki mi pierwszy wyskoczyl a nei korzystalem z instrukcji.

Combofix:

ComboFix 07-08-04.3 - "asdf" 2007-08-04 23:07:59.1 [GMT 2:00] - NTFS

(Kuba1) #7

Przeskanuj te2 pliki na http://www.virusttotal.com i wklej raporty.

W hijackthis sfixuj

Otwórz notatnik i wklej w nim:

Plik --> zapisz jako --> zmień rozszerzenie na wszystkie pliki --> zapisz pod nazwą FIX.REG uruchom powstały Fix.

Start==>uruchom==>regedit i przejdz do klucza

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser i usun w nim wartosc

{37B85A29-692B-4205-9CAD-2626E4993404}

Następnie do klucza

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\ShellBrowser\ i usun w nim wartość

{2318C2B1-4965-11D4-9B18-009027A5CD4F}


(Kumatysik) #8

gotowe...

d3d8caps:

Antywirus Wersja Ostatnia aktualizacja Wynik

AhnLab-V3	2007.8.3.0	2007.08.03	-

AntiVir	7.4.0.57	2007.08.03	-

Authentium	4.93.8	2007.08.03	-

Avast	4.7.1029.0	2007.08.05	-

AVG	7.5.0.476	2007.08.04	-

BitDefender	7.2	2007.08.05	-

CAT-QuickHeal	9.00	2007.08.04	-

ClamAV	0.91	2007.08.05	-

DrWeb	4.33	2007.08.05	-

eSafe	7.0.15.0	2007.07.31	-

eTrust-Vet	31.1.5032	2007.08.04	-

Ewido	4.0	2007.08.03	-

FileAdvisor	1	2007.08.05	-

Fortinet	2.91.0.0	2007.08.05	-

F-Prot	4.3.2.48	2007.08.03	-

F-Secure	6.70.13030.0	2007.08.03	-

Ikarus	T3.1.1.8	2007.08.05	-

Kaspersky	4.0.2.24	2007.08.05	-

McAfee	5090	2007.08.03	-

Microsoft	1.2704	2007.08.05	-

NOD32v2	2438	2007.08.05	-

Norman	5.80.02	2007.08.03	-

Panda	9.0.0.4	2007.08.04	-

Prevx1	V2	2007.08.05	-

Rising	19.34.40.00	2007.08.03	-

Sophos	4.19.0	2007.08.01	-

Sunbelt	2.2.907.0	2007.08.04	-

Symantec	10	2007.08.05	-

TheHacker	6.1.7.162	2007.08.04	-

VBA32	3.12.2.2	2007.08.04	-

VirusBuster	4.3.26:9	2007.08.04	-

Webwasher-Gateway	6.0.1	2007.08.03	-


Dodatkowe informacje

File size: 1632 bytes

MD5: 513a36c54b7bdf1b931150966caae053

SHA1: fad9fbd134887b0ec6a0943ea60e179cd18a2b6e

d3d9caps:

AhnLab-V3	2007.8.3.0	2007.08.03	-

AntiVir	7.4.0.57	2007.08.03	-

Authentium	4.93.8	2007.08.03	-

Avast	4.7.1029.0	2007.08.05	-

AVG	7.5.0.476	2007.08.04	-

BitDefender	7.2	2007.08.05	-

CAT-QuickHeal	9.00	2007.08.04	-

ClamAV	0.91	2007.08.05	-

DrWeb	4.33	2007.08.05	-

eSafe	7.0.15.0	2007.07.31	-

eTrust-Vet	31.1.5032	2007.08.04	-

Ewido	4.0	2007.08.03	-

FileAdvisor	1	2007.08.05	-

Fortinet	2.91.0.0	2007.08.05	-

F-Prot	4.3.2.48	2007.08.03	-

F-Secure	6.70.13030.0	2007.08.03	-

Ikarus	T3.1.1.8	2007.08.05	-

Kaspersky	4.0.2.24	2007.08.05	-

McAfee	5090	2007.08.03	-

Microsoft	1.2704	2007.08.05	-

NOD32v2	2438	2007.08.05	-

Norman	5.80.02	2007.08.03	-

Panda	9.0.0.4	2007.08.04	-

Rising	19.34.40.00	2007.08.03	-

Sophos	4.19.0	2007.08.01	-

Sunbelt	2.2.907.0	2007.08.04	-

Symantec	10	2007.08.05	-

TheHacker	6.1.7.162	2007.08.04	-

VBA32	3.12.2.2	2007.08.04	-

VirusBuster	4.3.26:9	2007.08.04	-

Webwasher-Gateway	6.0.1	2007.08.03	-


Dodatkowe informacje

File size: 1744 bytes

MD5: 11e1cecb81e36fdd72d69d7b47b4437c

SHA1: f3a7db6e70f50752816339f5c121c9127bdfde6d

dorzuce jeszcze hijackthis:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 12:35:10, on 2007-08-05

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Spyware Doctor\swdoctor.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

C:\Program Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\system32\WgaTray.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\Program Files\eMule\emule.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Wapster\AQQ\AQQ.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

C:\WINDOWS\System32\wbem\wmiprvse.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "f:\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [odk_mon] C:\Program Files\Odkurzacz 9.3 Pro\odk_mon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [odk_mcd] C:\Program Files\Odkurzacz 10.0 Pro beta\odk_mcd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Odkurzacz-MCD] C:\Program Files\Odkurzacz 10.1 Pro\odk_mcd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKCU\..\Run: [SpeedX] C:\PROGRA~1\MyPortal\Speed-X\SpeedX.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Spyware Doctor] "C:\Program Files\Spyware Doctor\swdoctor.exe" /Q

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Emil Junior.lnk = C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\stdialup.exe

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmwordtrans.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\OFFICE~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://c:\program files\google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\OFFICE~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O12 - Plugin for .mp3: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin4.dll

O23 - Service: Abel - Unknown owner - F:\szyszunialo\haker\Cain\Abel.exe (file missing)

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Macromedia Licensing Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe

O23 - Service: PC Tools Spyware Doctor (SDhelper) - PC Tools Research Pty Ltd - C:\Program Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe

O24 - Desktop Component 0: (no name) - http://www.artfan.net/data/media/66/tapety_new769.jpg


--

End of file - 6360 bytes

(Kuba1) #9

Log z Hijackthis jest OK.

Przeskanuj tamte pliki na http://virusscan.jotti.org/

Wklej logi z Silentrunners i ComboFix.


(Kumatysik) #10

skany:

d3d8caps:

Scan taken on 05 Aug 2007 10:49:42 (GMT)


A-Squared 	

Found nothing

AntiVir 	

Found nothing

ArcaVir 	

Found nothing

Avast 	

Found nothing

AVG Antivirus 	

Found nothing

BitDefender 	

Found nothing

ClamAV 	

Found nothing

CPsecure 	

Found nothing

Dr.Web 	

Found nothing

F-Prot Antivirus 	

Found nothing

F-Secure Anti-Virus 	

Found nothing

Fortinet 	

Found nothing

Kaspersky Anti-Virus 	

Found nothing

NOD32 	

Found nothing

Norman Virus Control 	

Found nothing

Panda Antivirus 	

Found nothing

Rising Antivirus 	

Found nothing

Sophos Antivirus 	

Found nothing

VirusBuster 	

Found nothing

VBA32 	

Found nothing

d3d9caps:

Scan taken on 05 Aug 2007 10:53:08 (GMT)


A-Squared 	

Found nothing

AntiVir 	

Found nothing

ArcaVir 	

Found nothing

Avast 	

Found nothing

AVG Antivirus 	

Found nothing

BitDefender 	

Found nothing

ClamAV 	

Found nothing

CPsecure 	

Found nothing

Dr.Web 	

Found nothing

F-Prot Antivirus 	

Found nothing

F-Secure Anti-Virus 	

Found nothing

Fortinet 	

Found nothing

Kaspersky Anti-Virus 	

Found nothing

NOD32 	

Found nothing

Norman Virus Control 	

Found nothing

Panda Antivirus 	

Found nothing

Rising Antivirus 	

Found nothing

Sophos Antivirus 	

Found nothing

VirusBuster 	

Found nothing

VBA32 	

Found nothing

silent:

"Silent Runners.vbs", revision R51, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows XP SP2

Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"Startup items buried in registry:

---------------------------------


HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"SpeedX" = "C:\PROGRA~1\MyPortal\Speed-X\SpeedX.exe" [file not found]

"Spyware Doctor" = ""C:\Program Files\Spyware Doctor\swdoctor.exe" /Q" ["PC Tools Research Pty Ltd"]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"NeroFilterCheck" = "C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe" ["Ahead Software Gmbh"]

"SpeedTouch USB Diagnostics" = ""C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon" ["THOMSON Telecom Belgium"]

"QuickTime Task" = ""f:\qttask.exe" -atboottime" [file not found]

"SunJavaUpdateSched" = ""C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe"" ["Sun Microsystems, Inc."]

"odk_mon" = "C:\Program Files\Odkurzacz 9.3 Pro\odk_mon.exe" [file not found]

"odk_mcd" = "C:\Program Files\Odkurzacz 10.0 Pro beta\odk_mcd.exe" [file not found]

"Odkurzacz-MCD" = "C:\Program Files\Odkurzacz 10.1 Pro\odk_mcd.exe" ["FranmoSoft"]

"HP Software Update" = "C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe" ["Hewlett-Packard Co."]

"WinampAgent" = "C:\Program Files\Winamp\winampa.exe" [null data]

"avast!" = "C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe" ["ALWIL Software"]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\

{06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "AcroIEHlprObj Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll" ["Adobe Systems Incorporated"]

{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "SSVHelper Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]

{AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "Google Toolbar Helper"

          \InProcServer32\(Default) = "c:\program files\google\googletoolbar1.dll" ["Google Inc."]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

"{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}" = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

 -> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

          \InProcServer32\(Default) = "deskpan.dll" [file not found]

"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"

 -> {HKLM...CLSID} = "HyperTerminal Icon Ext"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\System32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."]

"{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" = "WinRAR shell extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]

"{00020D75-0000-0000-C000-000000000046}" = "Microsoft Office Outlook Desktop Icon Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = "Microsoft Office Outlook"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\OFFICE~1\OFFICE11\MLSHEXT.DLL" [MS]

"{0006F045-0000-0000-C000-000000000046}" = "Microsoft Office Outlook Custom Icon Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie ikon plików programu Outlook"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\OFFICE~1\OFFICE11\OLKFSTUB.DLL" [MS]

"{42042206-2D85-11D3-8CFF-005004838597}" = "Microsoft Office HTML Icon Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Office 2003\OFFICE11\msohev.dll" [MS]

"{cc86590a-b60a-48e6-996b-41d25ed39a1e}" = "Portable Media Devices Menu"

 -> {HKLM...CLSID} = "Portable Media Devices Menu"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\Audiodev.dll" [MS]

"{453D1B6D-BD6A-4FA1-B876-9E4DD848D434}" = "AQQ File Transfer Shell Extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "AQQ File Transfer Shell Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\Wapster\AQQ\System\AQQSHE~1.DLL" [null data]

"{23F0DC38-DC86-49D6-81EC-40C54A204212}" = "ZEN Nano Plus Media Explorer"

 -> {HKLM...CLSID} = "ZEN Nano Plus Media Explorer"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Creative\Creative ZEN Nano Plus\ZEN Nano Plus Media Explorer\CTMvnsu.dll" ["Creative Technology Ltd"]

"{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}" = "avast"

 -> {HKLM...CLSID} = "avast"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll" ["ALWIL Software"]


HKLM\Software\Classes\PROTOCOLS\Filter\

<> text/xml\CLSID = "{807553E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945}"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE11\MSOXMLMF.DLL" [MS]


HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ColumnHandlers\

{F9DB5320-233E-11D1-9F84-707F02C10627}\(Default) = "PDF Column Info"

 -> {HKLM...CLSID} = "PDF Shell Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\PDFShell.dll" ["Adobe Systems, Inc."]


HKLM\Software\Classes\*\shellex\ContextMenuHandlers\

AQQFileTransfer\(Default) = "{453D1B6D-BD6A-4FA1-B876-9E4DD848D434}"

 -> {HKLM...CLSID} = "AQQ File Transfer Shell Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\Wapster\AQQ\System\AQQSHE~1.DLL" [null data]

avast\(Default) = "{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}"

 -> {HKLM...CLSID} = "avast"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll" ["ALWIL Software"]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\

avast\(Default) = "{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}"

 -> {HKLM...CLSID} = "avast"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll" ["ALWIL Software"]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]Group Policies {GPedit.msc branch and setting}:

-----------------------------------------------


Note: detected settings may not have any effect.


HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\


"NoChangeStartMenu" = (REG_DWORD) hex:0x00000000

{unrecognized setting}


"NoLogOff" = (REG_DWORD) hex:0x00000000

{User Configuration|Administrative Templates|System|Logon/Logoff|

Disable Logoff}


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\


"shutdownwithoutlogon" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

Shutdown: Allow system to be shut down without having to log on}


"undockwithoutlogon" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

Devices: Allow undock without having to log on}Active Desktop and Wallpaper:

-----------------------------


Active Desktop may be disabled at this entry:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState


Displayed if Active Desktop enabled and wallpaper not set by Group Policy:

HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\General\

"Wallpaper" = "C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Wallpaper1.bmp"


Displayed if Active Desktop disabled and wallpaper not set by Group Policy:

HKCU\Control Panel\Desktop\

"Wallpaper" = "C:\Documents and Settings\asdf\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Wallpaper1.bmp"Startup items in "asdf" & "All Users" startup folders:

------------------------------------------------------


C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart

"Adobe Reader Speed Launch" -> shortcut to: "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe" ["Adobe Systems Incorporated"]

"Emil Junior" -> shortcut to: "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\stdialup.exe /Dial /Entry "Emil Junior"" ["THOMSON Telecom Belgium"]Winsock2 Service Provider DLLs:

-------------------------------


Namespace Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++}

000000000001\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

000000000002\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\winrnr.dll" [MS]

000000000003\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]


Transport Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++}

0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range:

%SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 01 - 03, 06 - 15

%SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 04 - 05Toolbars, Explorer Bars, Extensions:

------------------------------------


Toolbars


HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\ShellBrowser\

"{2318C2B1-4965-11D4-9B18-009027A5CD4F}"

 -> {HKLM...CLSID} = "&Google"

          \InProcServer32\(Default) = "c:\program files\google\googletoolbar1.dll" ["Google Inc."]

"{37B85A29-692B-4205-9CAD-2626E4993404}"

 -> {HKLM...CLSID} = "My Global Search Bar"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\MyGlobalSearch\bar\1.bin\MGSBAR.DLL" [file not found]


HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser\

"{EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88}"

 -> {HKLM...CLSID} = "Yahoo! Toolbar"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll" ["Yahoo! Inc."]


Explorer Bars


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Explorer Bars\


HKLM\Software\Classes\CLSID\{FF059E31-CC5A-4E2E-BF3B-96E929D65503}\(Default) = "&Badanie"

Implemented Categories\{00021493-0000-0000-C000-000000000046}\ [vertical bar]

InProcServer32\(Default) = "D:\OFFICE~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL" [MS]


Extensions (Tools menu items, main toolbar menu buttons)


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\

{08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501}\

"MenuText" = "Sun Java Console"

"CLSIDExtension" = "{CAFEEFAC-0016-0000-0001-ABCDEFFEDCBC}"

 -> {HKCU...CLSID} = "Java Plug-in 1.6.0_01"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]

 -> {HKLM...CLSID} = "Java Plug-in 1.6.0_01"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\npjpi160_01.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]


{92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263}\

"ButtonText" = "Badanie"


{FB5F1910-F110-11D2-BB9E-00C04F795683}\

"ButtonText" = "Messenger"

"MenuText" = "Windows Messenger"

"Exec" = "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" [MS]Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}):

------------------------------------------------------------------


avast! Antivirus, avast! Antivirus, ""C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe"" ["ALWIL Software"]

avast! iAVS4 Control Service, aswUpdSv, ""C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe"" ["ALWIL Software"]

avast! Mail Scanner, avast! Mail Scanner, ""C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service" ["ALWIL Software"]

avast! Web Scanner, avast! Web Scanner, ""C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service" ["ALWIL Software"]

Creative Service for CDROM Access, Creative Service for CDROM Access, "C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe" ["Creative Technology Ltd"]

PC Tools Spyware Doctor, SDhelper, "C:\Program Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe" ["PC Tools Research Pty Ltd"]

Windows User Mode Driver Framework, UMWdf, "C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe" [MS]Print Monitors:

---------------


HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\

Canon BJ Language Monitor S400\Driver = "CNMLM2P.DLL" ["CANON INC."]

LIDIL Language Monitor\Driver = "hpzll3xu.dll" ["Hewlett-Packard Company"]

Microsoft Document Imaging Writer Monitor\Driver = "mdimon.dll" [MS]

Monitor 2 języka BJ\Driver = "CNBJMON2.DLL" [MS]---------- (launch time: 2007-08-05 12:55:02)

<>: Suspicious data at a malware launch point.


+ This report excludes default entries except where indicated.

+ To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds,

 launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter.

+ The search for DESKTOP.INI DLL launch points on all local fixed drives

 took 159 seconds.

---------- (total run time: 266 seconds)

combofix:


(Kuba1) #11

It's ok :wink:


(Kumatysik) #12

ale dalej transfer niski ;/

Złączono Posta : 05.08.2007 (Nie) 13:28

mimo wszystko: Dziękuję Kuba za pomoc :slight_smile:


(jessica) #13

A swoją drogą, to nie podoba mi się ta usługa.

Usługę o takiej samej nazwie ma Trojan "Cain-Abel".

Jeśli nie znasz tej usługi, to:

>>Start >>> Uruchom >>> wybierz (lub wpisz) cmd >> zastosować te komendy (po każdej wciśnij "ENTER"):

Oczywiście jeśli znasz tę usługę, to nie usuwaj jej. :slight_smile:

.

.


(opi) #14

Masz aż trzy wersje Odkurzacza :o

Mało tego, w autostarcie masz 3 startujące "Monitory Czystości Dysku", które zakłócają pracę, bo wystarczy jeden MCD.

Mało tego masz wersję 9.3, 10.0 BETA i 10.1 zamiast odinstalować je i zainstalować najnowszą 10.9 ze strony http://www.franmo.pl