Niski transfer


(Szustka66) #1

Korzystam z usług lokalnego dostawcy i mam wykupione 6mps, czyli łącze z dobrych serwerów ciągnie ok 750kB/s. Od jakiegoś czasu jednak transfer znacząco spadł i czasem mam transfer 120kB/s, 200, najwięcej 430. Kontaktowałem się z usługodawcą, kazał mi ściągać pliki, u mnie i tak dużo pokazało bo ustailiowało się w okolicach 400kB/s, on za to twierdzi że u siebie widzi że ściągam na 6Mb/s i to problem musi być u mnie, bo u nich też między mną a nimi jest 30MB/s.

(pomiary oczywiście dokonywane, gdy nie ma innych obciążeń na łączu)

Nie jest to jednak na pewno problem komputera, bo korzystając z WIFI sąsiada leci te 700kB/s, natomiast z tego samego miejsca u mnie np. 200. (sprawdzane kilkakrotnie). Do routera podłączałem się też przez LAN, jednak to też nie jest problemem. Sprawdzałem i do mojego routera też nikt nie jest na krzywo podpięty.

Są więc dwie możliwości, albo dostawca mnie robi w konia, albo coś jest nie tak na moim routerze (TP-Link). Może macie jednak jakieś pomysły co może być nie tak i co z tym zrobić.


(roobal) #2

Pamiętaj, że umowy podpisywane są do określonej szerokości pasma, w twoim przypadku do 6Mb/s, w ten sposób dostawcy zastrzegają sobie prawo do obniżenia transferu. Uruchom wiersz poleceń i podaj wyniki poniższych poleceń kopiowanie-wynikow-polecen-wiersza-polecen-windows-t499881.html

ipconfig /all

netsh int ip show config

route print

netsh wlan show driver

netsh wlan show profile

netsh wlan show networks

ping -n 20 dobreprogramy.pl

Napisz jeszcze co to dokładnie za router i w jaki sposób jesteś podłączony do sieci twojego dostawcy.


(Szustka66) #3

Przyjemnie że jest tu ktoś kto się zna i chce pomóc :slight_smile:

DHCP enabled: Yes

  InterfaceMetric: 5

  DNS servers configured through DHCP: None

  Register with which suffix: Primary only

  WINS servers configured through DHCP: None


Configuration for interface "Połączenie sieciowe Bluetooth"

  DHCP enabled: Yes

  InterfaceMetric: 40

  DNS servers configured through DHCP: None

  Register with which suffix: Primary only

  WINS servers configured through DHCP: None


Configuration for interface "Wi-Fi"

  DHCP enabled: Yes

  IP Address: 192.168.0.101

  Subnet Prefix: 192.168.0.0/24 (mask 255.255.255.0)

  Default Gateway: 192.168.0.1

  Gateway Metric: 0

  InterfaceMetric: 25

  DNS servers configured through DHCP: 192.168.0.1

  Register with which suffix: Primary only

  WINS servers configured through DHCP: None


Configuration for interface "Ethernet"

  DHCP enabled: Yes

  Default Gateway: 192.168.0.1

  Gateway Metric: 0

  InterfaceMetric: 5

  DNS servers configured through DHCP: 192.168.0.1

  Register with which suffix: Primary only

  WINS servers configured through DHCP: None


Configuration for interface "Loopback Pseudo-Interface 1"

  DHCP enabled: No

  IP Address: 127.0.0.1

  Subnet Prefix: 127.0.0.0/8 (mask 255.0.0.0)

  InterfaceMetric: 50

  Statically Configured DNS Servers: None

  Register with which suffix: Primary only

  Statically Configured WINS Servers: NoneC:\Windows\system32>route print

===========================================================================

Interface List

 18...00 1e 64 5a 6f f1 ......Karta Microsoft Hosted Network Virtual Adapter

 14...40 61 86 47 9d a9 ......Urządzenie Bluetooth (sieć osobista)

 13...00 1e 64 5a 6f f0 ......Intel(R) WiFi Link 1000 BGN

 12...40 61 86 b0 65 9c ......Kontroler Realtek PCIe GBE Family Controller

 1...........................Software Loopback Interface 1

 16...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft ISATAP

 17...00 00 00 00 00 00 00 e0 Teredo Tunneling Pseudo-Interface

===========================================================================


IPv4 Route Table

===========================================================================

Active Routes:

Network Destination Netmask Gateway Interface Metric

     0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.1 192.168.0.101 25

    127.0.0.0 255.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306

    127.0.0.1 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306

 127.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306

   192.168.0.0 255.255.255.0 On-link 192.168.0.101 281

  192.168.0.101 255.255.255.255 On-link 192.168.0.101 281

  192.168.0.255 255.255.255.255 On-link 192.168.0.101 281

    224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306

    224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.0.101 281

 255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306

 255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.0.101 281

===========================================================================

Persistent Routes:

 None


IPv6 Route Table

===========================================================================

Active Routes:

 If Metric Network Destination Gateway

 17 306 ::/0 On-link

 1 306 ::1/128 On-link

 17 306 2001::/32 On-link

 17 306 2001:0:5ef5:79fb:10e2:250d:3f57:ff9a/128

                  On-link

 13 281 fe80::/64 On-link

 17 306 fe80::/64 On-link

 17 306 fe80::10e2:250d:3f57:ff9a/128

                  On-link

 13 281 fe80::1d85:3373:7c2:62bd/128

                  On-link

 1 306 ff00::/8 On-link

 17 306 ff00::/8 On-link

 13 281 ff00::/8 On-link

===========================================================================

Persistent Routes:

 None


C:\Windows\system32>netsh wlan show driver


Interface name: Wi-Fi


  Driver : Intel(R) WiFi Link 1000 BGN

  Vendor : Intel Corporation

  Provider : %MSFT%

  Date : 2011-10-07

  Version : 14.2.1.3

  INF file : C:\Windows\INF\netwns64.inf

  Files : 2 total

                C:\Windows\system32\DRIVERS\NETwNs64.sys

                C:\Windows\system32\drivers\vwifibus.sys

  Type : Native Wi-Fi Driver

  Radio types supported : 802.11b 802.11g

  FIPS 140-2 mode supported : Yes

  802.11w Management Frame Protection supported : No

  Hosted network supported : Yes

  Authentication and cipher supported in infrastructure mode:

                Open None

                Open WEP-40bit

                Open WEP-104bit

                Open WEP

                WPA-Enterprise TKIP

                WPA-Enterprise CCMP

                WPA-Personal TKIP

                WPA-Personal CCMP

                WPA2-Enterprise TKIP

                WPA2-Enterprise CCMP

                WPA2-Personal TKIP

                WPA2-Personal CCMP

                Open Vendor defined

  Authentication and cipher supported in ad-hoc mode:

                Open None

                Open WEP-40bit

                Open WEP-104bit

                Open WEP

                WPA2-Personal CCMPC:\Windows\system32>netsh wlan show profile


Profiles on interface Wi-Fi:


Group policy profiles (read only)

---------------------------------User profiles

-------------

  All User Profile : Silicon Valley

  All User Profile : defaultC:\Windows\system32>netsh wlan show networks


Interface name : Wi-Fi

There are 6 networks currently visible.


SSID 1 : Silicon Valley

  Network type : Infrastructure

  Authentication : WPA2-Personal

  Encryption : CCMP


SSID 2 : TP-LINK_8442A6

  Network type : Infrastructure

  Authentication : WPA2-Personal

  Encryption : CCMP


SSID 3 : default

  Network type : Infrastructure

  Authentication : Open

  Encryption : None


SSID 4 : KARTOFLISKO_NETWORK

  Network type : Infrastructure

  Authentication : WPA2-Personal

  Encryption : CCMP


SSID 5 : lechu

  Network type : Infrastructure

  Authentication : Open

  Encryption : None


SSID 6 : RadioNET V Ps 668 173 987

  Network type : Infrastructure

  Authentication : Open

  Encryption : NoneC:\Windows\system32>ping -n 20 dobreprogramy.pl


Pinging dobreprogramy.pl [194.0.171.150] with 32 bytes of data:

Reply from 194.0.171.150: bytes=32 time=44ms TTL=123

Reply from 194.0.171.150: bytes=32 time=34ms TTL=123

Reply from 194.0.171.150: bytes=32 time=37ms TTL=123

Reply from 194.0.171.150: bytes=32 time=37ms TTL=123

Reply from 194.0.171.150: bytes=32 time=64ms TTL=123

Reply from 194.0.171.150: bytes=32 time=35ms TTL=123

Reply from 194.0.171.150: bytes=32 time=44ms TTL=123

Reply from 194.0.171.150: bytes=32 time=56ms TTL=123

Reply from 194.0.171.150: bytes=32 time=37ms TTL=123

Reply from 194.0.171.150: bytes=32 time=43ms TTL=123

Reply from 194.0.171.150: bytes=32 time=41ms TTL=123

Reply from 194.0.171.150: bytes=32 time=39ms TTL=123

Reply from 194.0.171.150: bytes=32 time=43ms TTL=123

Reply from 194.0.171.150: bytes=32 time=43ms TTL=123

Reply from 194.0.171.150: bytes=32 time=68ms TTL=123

Reply from 194.0.171.150: bytes=32 time=53ms TTL=123

Reply from 194.0.171.150: bytes=32 time=107ms TTL=123

Reply from 194.0.171.150: bytes=32 time=109ms TTL=123

Reply from 194.0.171.150: bytes=32 time=102ms TTL=123

Reply from 194.0.171.150: bytes=32 time=115ms TTL=123


Ping statistics for 194.0.171.150:

  Packets: Sent = 20, Received = 20, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

  Minimum = 34ms, Maximum = 115ms, Average = 57ms


C:\Windows\system32>ipconfig /all


Windows IP Configuration


  Host Name . . . . . . . . . . . . : 6th

  Primary Dns Suffix . . . . . . . :

  Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid

  IP Routing Enabled. . . . . . . . : No

  WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No


Wireless LAN adapter Połączenie lokalne* 12:


  Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected

  Connection-specific DNS Suffix . :

  Description . . . . . . . . . . . : Karta Microsoft Hosted Network Virtual Ad

apter

  Physical Address. . . . . . . . . : 00-1E-64-5A-6F-F1

  DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes

  Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes


Ethernet adapter Połączenie sieciowe Bluetooth:


  Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected

  Connection-specific DNS Suffix . :

  Description . . . . . . . . . . . : Urządzenie Bluetooth (sieć osobista)

  Physical Address. . . . . . . . . : 40-61-86-47-9D-A9

  DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes

  Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes


Wireless LAN adapter Wi-Fi:


  Connection-specific DNS Suffix . :

  Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) WiFi Link 1000 BGN

  Physical Address. . . . . . . . . : 00-1E-64-5A-6F-F0

  DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes

  Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes

  Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::1d85:3373:7c2:62bd%13(Preferred)

  IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.0.101(Preferred)

  Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0

  Lease Obtained. . . . . . . . . . : 22 grudnia 2012 19:57:19

  Lease Expires . . . . . . . . . . : 29 stycznia 2149 04:11:54

  Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1

  DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1

  DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 318774884

  DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-18-62-84-F1-40-61-86-B0-65-9C


  DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1

  NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled


Ethernet adapter Ethernet:


  Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected

  Connection-specific DNS Suffix . :

  Description . . . . . . . . . . . : Kontroler Realtek PCIe GBE Family Control

ler

  Physical Address. . . . . . . . . : 40-61-86-B0-65-9C

  DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes

  Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes


Tunnel adapter isatap.{ED4933FD-8504-437F-BBA6-BB03EA266B0C}:


  Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected

  Connection-specific DNS Suffix . :

  Description . . . . . . . . . . . : Karta Microsoft ISATAP

  Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0

  DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No

  Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes


Tunnel adapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface:


  Connection-specific DNS Suffix . :

  Description . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface

  Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0

  DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No

  Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes

  IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2001:0:5ef5:79fb:10e2:250d:3f57:ff9a(Pref

erred)

  Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::10e2:250d:3f57:ff9a%17(Preferred)

  Default Gateway . . . . . . . . . : ::

  DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 469762048

  DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-18-62-84-F1-40-61-86-B0-65-9C


  NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : DisabledC:\Windows\system32>netsh int ip show config


Configuration for interface "Połączenie lokalne* 12"

  DHCP enabled: Yes

  InterfaceMetric: 5

  DNS servers configured through DHCP: None

  Register with which suffix: Primary only

  WINS servers configured through DHCP: None


Configuration for interface "Połączenie sieciowe Bluetooth"

  DHCP enabled: Yes

  InterfaceMetric: 40

  DNS servers configured through DHCP: None

  Register with which suffix: Primary only

  WINS servers configured through DHCP: None


Configuration for interface "Wi-Fi"

  DHCP enabled: Yes

  IP Address: 192.168.0.101

  Subnet Prefix: 192.168.0.0/24 (mask 255.255.255.0)

  Default Gateway: 192.168.0.1

  Gateway Metric: 0

  InterfaceMetric: 25

  DNS servers configured through DHCP: 192.168.0.1

  Register with which suffix: Primary only

  WINS servers configured through DHCP: None


Configuration for interface "Ethernet"

  DHCP enabled: Yes

  Default Gateway: 192.168.0.1

  Gateway Metric: 0

  InterfaceMetric: 5

  DNS servers configured through DHCP: 192.168.0.1

  Register with which suffix: Primary only

  WINS servers configured through DHCP: None


Configuration for interface "Loopback Pseudo-Interface 1"

  DHCP enabled: No

  IP Address: 127.0.0.1

  Subnet Prefix: 127.0.0.0/8 (mask 255.0.0.0)

  InterfaceMetric: 50

  Statically Configured DNS Servers: None

  Register with which suffix: Primary only

  Statically Configured WINS Servers: NoneC:\Windows\system32>route print

===========================================================================

Interface List

 18...00 1e 64 5a 6f f1 ......Karta Microsoft Hosted Network Virtual Adapter

 14...40 61 86 47 9d a9 ......Urządzenie Bluetooth (sieć osobista)

 13...00 1e 64 5a 6f f0 ......Intel(R) WiFi Link 1000 BGN

 12...40 61 86 b0 65 9c ......Kontroler Realtek PCIe GBE Family Controller

 1...........................Software Loopback Interface 1

 16...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft ISATAP

 17...00 00 00 00 00 00 00 e0 Teredo Tunneling Pseudo-Interface

===========================================================================


IPv4 Route Table

===========================================================================

Active Routes:

Network Destination Netmask Gateway Interface Metric

     0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.1 192.168.0.101 25

    127.0.0.0 255.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306

    127.0.0.1 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306

 127.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306

   192.168.0.0 255.255.255.0 On-link 192.168.0.101 281

  192.168.0.101 255.255.255.255 On-link 192.168.0.101 281

  192.168.0.255 255.255.255.255 On-link 192.168.0.101 281

    224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306

    224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.0.101 281

 255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306

 255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.0.101 281

===========================================================================

Persistent Routes:

 None


IPv6 Route Table

===========================================================================

Active Routes:

 If Metric Network Destination Gateway

 17 306 ::/0 On-link

 1 306 ::1/128 On-link

 17 306 2001::/32 On-link

 17 306 2001:0:5ef5:79fb:10e2:250d:3f57:ff9a/128

                  On-link

 13 281 fe80::/64 On-link

 17 306 fe80::/64 On-link

 17 306 fe80::10e2:250d:3f57:ff9a/128

                  On-link

 13 281 fe80::1d85:3373:7c2:62bd/128

                  On-link

 1 306 ff00::/8 On-link

 17 306 ff00::/8 On-link

 13 281 ff00::/8 On-link

===========================================================================

Persistent Routes:

 None


C:\Windows\system32>netsh wlan show driver


Interface name: Wi-Fi


  Driver : Intel(R) WiFi Link 1000 BGN

  Vendor : Intel Corporation

  Provider : %MSFT%

  Date : 2011-10-07

  Version : 14.2.1.3

  INF file : C:\Windows\INF\netwns64.inf

  Files : 2 total

                C:\Windows\system32\DRIVERS\NETwNs64.sys

                C:\Windows\system32\drivers\vwifibus.sys

  Type : Native Wi-Fi Driver

  Radio types supported : 802.11b 802.11g

  FIPS 140-2 mode supported : Yes

  802.11w Management Frame Protection supported : No

  Hosted network supported : Yes

  Authentication and cipher supported in infrastructure mode:

                Open None

                Open WEP-40bit

                Open WEP-104bit

                Open WEP

                WPA-Enterprise TKIP

                WPA-Enterprise CCMP

                WPA-Personal TKIP

                WPA-Personal CCMP

                WPA2-Enterprise TKIP

                WPA2-Enterprise CCMP

                WPA2-Personal TKIP

                WPA2-Personal CCMP

                Open Vendor defined

  Authentication and cipher supported in ad-hoc mode:

                Open None

                Open WEP-40bit

                Open WEP-104bit

                Open WEP

                WPA2-Personal CCMPC:\Windows\system32>netsh wlan show profile


Profiles on interface Wi-Fi:


Group policy profiles (read only)

---------------------------------User profiles

-------------

  All User Profile : Silicon Valley

  All User Profile : defaultC:\Windows\system32>netsh wlan show networks


Interface name : Wi-Fi

There are 6 networks currently visible.


SSID 1 : Silicon Valley

  Network type : Infrastructure

  Authentication : WPA2-Personal

  Encryption : CCMP


SSID 2 : TP-LINK_8442A6

  Network type : Infrastructure

  Authentication : WPA2-Personal

  Encryption : CCMP


SSID 3 : default

  Network type : Infrastructure

  Authentication : Open

  Encryption : None


SSID 4 : KARTOFLISKO_NETWORK

  Network type : Infrastructure

  Authentication : WPA2-Personal

  Encryption : CCMP


SSID 5 : lechu

  Network type : Infrastructure

  Authentication : Open

  Encryption : None


SSID 6 : RadioNET V Ps 668 173 987

  Network type : Infrastructure

  Authentication : Open

  Encryption : NoneC:\Windows\system32>ping -n 20 dobreprogramy.pl


Pinging dobreprogramy.pl [194.0.171.150] with 32 bytes of data:

Reply from 194.0.171.150: bytes=32 time=44ms TTL=123

Reply from 194.0.171.150: bytes=32 time=34ms TTL=123

Reply from 194.0.171.150: bytes=32 time=37ms TTL=123

Reply from 194.0.171.150: bytes=32 time=37ms TTL=123

Reply from 194.0.171.150: bytes=32 time=64ms TTL=123

Reply from 194.0.171.150: bytes=32 time=35ms TTL=123

Reply from 194.0.171.150: bytes=32 time=44ms TTL=123

Reply from 194.0.171.150: bytes=32 time=56ms TTL=123

Reply from 194.0.171.150: bytes=32 time=37ms TTL=123

Reply from 194.0.171.150: bytes=32 time=43ms TTL=123

Reply from 194.0.171.150: bytes=32 time=41ms TTL=123

Reply from 194.0.171.150: bytes=32 time=39ms TTL=123

Reply from 194.0.171.150: bytes=32 time=43ms TTL=123

Reply from 194.0.171.150: bytes=32 time=43ms TTL=123

Reply from 194.0.171.150: bytes=32 time=68ms TTL=123

Reply from 194.0.171.150: bytes=32 time=53ms TTL=123

Reply from 194.0.171.150: bytes=32 time=107ms TTL=123

Reply from 194.0.171.150: bytes=32 time=109ms TTL=123

Reply from 194.0.171.150: bytes=32 time=102ms TTL=123

Reply from 194.0.171.150: bytes=32 time=115ms TTL=123


Ping statistics for 194.0.171.150:

  Packets: Sent = 20, Received = 20, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

  Minimum = 34ms, Maximum = 115ms, Average = 57ms

Dużo tych poleceń, ale powtórzę że na 3 komputerach w domu jest to samo (bez różnicy WIFI, Ethernet), nawet przy włączonym tylko jednym. Fakt ,że dostawca do 6Mb/s gwarantuje, ale gadałem z kolesiem, więc tak w twarz by mnie chyba nie klamał, bo kazał trochę testów porobić, coś pościągać itd.

Router:

TP-LINK 150M Wireless Lite N Router

Model No. TL-WR740N / TL-WR740ND

Z dostawcą łączę się tak:

Od routera mam przejście do anteny radiowej, która jest w zasięgu wzroku. Możliwe oczywiście że to problemy z anteną też mogą być, ale dostawca twierdzi że do mnie ma 30Mb/s.


(roobal) #4

Możesz zaktualizować sterowniki do karty WiFi, możesz je pobrać tutaj. Natomiast stąd możesz pobrać sterowniki do ethernetówki.

Konfiguracja sieci jest w porządku, odłącz kabel od karty sieciowej i podłącz się tylko do Wifi. Router w jakim działa trybie? AP Client/WISP czy może WDS? jeśli ta antena jest w zasięgu wzroku, to jeśli możesz zrób zdjęcie tej anteny i wstaw tu na forum. Napisz jeszcze jak dokładnie podłączona jest ta antena do router, domyślam się, że kablem sieciowym, bo z tego co widzę po opisie, antenka jest zamontowana na stałe, dlatego napisz jak dokładnie to jest podłączone lub zrób zdjęcie.